Rodinná rada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rodinná rada (též rodinná konference, rodinné setkání, family meeting, family counselling) je nástroj rodiny, který pomáhá utvářet kvalitní vztahy v ní. Bývá používána jak dlouhodobě, tak krátkodobě při řešení každodenních záležitostí i naléhavých rodinných krizí.  

Definice[editovat | editovat zdroj]

Rodinná rada je pravidelné setkávání všech členů rodiny případně členů domácnosti. O vedení rodinné rady se obvykle stará jeden z členů rodiny, často to bývají rodiče. Rodinná rada je nástroj, jak partnersky řídit rodinu a vztahy v ní. Na pravidelných setkáních rodiny se mohou řešit jak témata týkající se celé rodiny, tak problémy jednotlivců, ať už dětí nebo rodičů. Obvyklá témata rodinné rady jsou: trávení společného volného času, domácí povinnosti, plánování toho co rodinu čeká apod. Nezřídka bývá součástí rodinné rady vlastní rituál. Rodinná rada poskytuje jejím členům příležitost k uvědomění a prožití, že jsou členy vlastní rodiny.   

Nastavení a průběh rodinné rady[editovat | editovat zdroj]

Rodinné setkávání probíhá obvykle jednou za týden. Vždy je určen vedoucí rodinného setkání, který má průběh rodinné rady na starosti. Obvykle jím bývá někdo z rodičů či starších dětí, v odůvodněných případech to může být někdo, kdo stojí mimo rodinu (rodinný supervizor). Externí vedoucí rodinné rady se využívá například v začátcích zavádění rodinné rady nebo při řešení témat, která jsou pro rodinu extrémně náročná. Není nezbytné, aby rodinnou radu vedl vždy ten samý člověk, naopak je velmi výhodné, aby vedení rady v rodině rotovalo. Je v pořádku podpořit členy rodiny, aby se zúčastnili setkání, a zároveň nikdo není do rodinného setkání nucen.

Co se týče obsahu rodinné rady, záleží na potřebách každé rodiny, jaký formát si vytvoří. Obecně se doporučuje reagovat na aktuální situaci v rodině a minimálně v začátcích vyhodnocovat, jestli je setkání užitečné nebo se má upravovat. V průběhu týdne sesbírá vedoucí rady témata na rodinné setkání a určí priority. K tomu může sloužit formulář vystavený na dostupném místě pro všechny, za malé děti témata napíší starší sourozenci nebo rodiče.

Obecné doporučení na průběh rodinné rady v pěti krocích:

 1.  Přivítaní se, vzájemné ocenění a poděkování
 2.  Agenda – témata k řešení
 3.  Brainstorming, návrhy řešení
 4.  Příjemný zážitek – hudba, film, hra, jídlo…
 5.  Ukončení a naplánování dalšího setkání

Doporučená doba trvání je od 5 do 120 minut podle věku dětí, denní doby a potřeb členů rodiny. Nedoporučuje se dělat delší setkání.

Základní pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Vždy mluví jen jeden a mluví o sobě, o svých pocitech, potřebách chování
 • Členové rodiny se vzájemně nekomentují a nehodnotí
 • Rodina si vzájemně naslouchá
 • Všichni se snaží vytvářet řešení
 • Všichni mají možnost se vyjádřit

Rodina se učí, že přesto že je každý v rodině nezávislá entita, vzájemně na sebe působí a jednání jednoho má vliv na ostatní v rodině.

Všichni členové rodiny se učí sociálním kompetencím jako jsou: otevřenost, schopnost podpory, trpělivost, zvládání konfliktu, vyjednávání, nazírání z jiných úhlů pohledu, zajímat se o své potřeby a potřeby ostatních, schopnost utvářet konsenzus apod. v bezpečí rodiny. Dochází tak k:

 • Posílení sebe-hodnoty a sebe-vědomí nejen dětí
 • Upevnění vlastní role dětí i rodičů, jak v rámci rodiny, tak společnosti
 • Schopnost hledat a utvářet řešení
 • Schopnost aktivně utvářet vztahy se svým okolím

Rodinná rada slouží jako nástroj k rozvoji kompetencí členů rodiny, posílení vzájemných vztahů a naplnění potřeb členů rodiny. Rodinou radu jako nástroj není vhodné použít na místo rodinné psychoterapie. V situacích, kdy členové rodiny řeší témata, na které již nestačí, je vhodné se obrátit na kvalifikovaného odborníka v oblasti rodinné psychoterapie.    

Rodinná rada v Česku a ve světě[editovat | editovat zdroj]

V rámci České republiky není téma rodinné rady prozatím široce rozšířeno. Tématu rodinných konferencí jako podpoře při zvládání složitých životních situací se věnuje sdružení Amalthea, které působí zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. V rámci Prahy se rodinnou radou zabývá tzv. akademie rodičovství. Často bývá rodinná rada doporučována k vedení rodin různými církevními institucemi.

Rodinná rada jako nástroj řízení rodiny je hojně rozšířen ve Velké Británii, Nizozemí a Spojených státech. Zejména si své místo našla v komunitách věřících a alternativně smýšlejících lidí.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Bettner, Betty Lou; Lew, Amy. Odvaha žít svůj život. Praha: Konfrontace, 1995. ISBN 8090177328
 • Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective Famillies: Building a Beatiful Family Culture in a Turbulent World. St. Martin's Griffin, 1998. ISBN 0307440850
 • Foldes Katherine. Family Meeting Handbook: Here for Each Other, Hearing Each Other. Katherine Foldes; 1. edition, 2016. ISBN 0996684700

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]