Rodičovský příspěvek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která je obvykle čerpána během rodičovské dovolené. Její výše se vypočítává z tzv. vyměřovacího základu, celkově dávka nesmí přesáhnout 70 % předchozího výdělku a zároveň 300 tisíc Kč. Rodičovský příspěvek je určen pro rodiče, který osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.[1] V danou chvíli na ni má nárok vždy pouze jen jeden z rodičů, v jejím pobírání se však mohou střídat. Podmínkou pro vyplacení dávky je trvalé bydliště v ČR. Žádost o vyplácení příspěvku rodič podává na odboru sociálních věcí úřadu práce, pod nějž svým bydlištěm spadá. Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku může být podána maximálně jednou za 3 měsíce.

Na čerpání příspěvku mají nárok i rodiče vykonávající samostatně výdělečnou činnost, tzv. OSVČ. Jestliže je hrazeno dobrovolné nemocenské pojištění vzniká nárok i na peněžitou pomoc v mateřství.[2] Pokud ovšem na ni rodič neměl nárok, může si o rodičovský příspěvek požádat již ode dne narození dítěte. V takovém případě si ale nemá možnost zvolit některou z variant a bude dávku automaticky čerpat ve čtyřleté variantě.

V době čerpání rodičovského příspěvku může rodič pracovat, ale musí přitom zajistit řádnou celodenní péči o dítě jiným způsobem, než jeho umístěním do mateřské školy. Dítě sice může MŠ navštěvovat, ale pravidla takovéto návštěvy jsou určena zákonem. Dítě nesmí rodič dávat do MŠ na dobu delší než 46 hodin měsíčně. Výjimky se vztahují pouze na situace, kdy je dítě určitým způsobem zdravotně postižené a v omezeném čase navštěvuje například léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu.

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek u staršího dítěte zaniká, bez ohledu na to, jestli byla celková částka rodičovského příspěvku vybrána[3]

Délka a výše rodičovského příspěvku[editovat | editovat zdroj]

Existují tři druhy čerpání rodičovského příspěvku, a to 2, 3 nebo 4 roky. Délku je možné měnit i v průběhu čerpání a odvíjí se od ní také výše rodičovského příspěvku. Jeho maximální výše se stanovuje podle denního vyměřovacího základu. Když je 70 % 30násobku vyměřovacího základu méně nebo rovno 7 600 Kč, je i rodičovský příspěvek 7 600 Kč (rodičům vícerčat 11 400 Kč). Pokud přesahuje 7 600 Kč, výši rodičovského příspěvku si stanovuje sám rodič. Příspěvek však nesmí přesáhnout částku 11 500 Kč. Výši rodičovského příspěvku lze měnit až jedenkrát za čtvrtletí. Od roku 2013 dosahovala výše rodičovského příspěvku 220 tisíc Kč. V případě narození dvojčat nebo vícerčat byla částka stejná, jelikož se rodičovský příspěvek poskytoval pouze na nejmladší narozené dítě. Celková výše rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 činí 300 tisíc Kč, příspěvek pro rodiny s vícerčaty je ve výši 450 tisíc Kč.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Rodičovský příspěvek - Úřad práce. www.uradprace.cz [online]. [cit. 2020-05-26]. Dostupné online. 
  2. Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled. Peníze.cz [online]. [cit. 2020-05-26]. Dostupné online. 
  3. Rodičovský příspěvek, MPSV. portal.mpsv.cz [online]. [cit. 2014-08-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-08-11. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]