Registr smluv

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Registr smluv je připravované internetové úložiště provozované Ministerstvem vnitra České republiky, v němž veřejné instituce budou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Zákon vstupuje z větší části v účinnost 1. července 2016. O rok později pak budou smlouvy, jichž se zákon týká, nabývat účinnosti zásadně teprve dnem uveřejnění v registru. Nebudou-li naopak takové smlouvy, s výjimkou metadat podléhajících obchodnímu tajemství, uveřejněny v registru do tří měsíců od jejich uzavření, bude se na ně pohlížet, jako by byly už od počátku (ex tunc) zrušeny.[1]

Účel a působnost registru smluv[editovat | editovat zdroj]

Registr smluv má být nástrojem zvyšujícím transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Díky publikování smluv veřejných institucí bude veřejnost mít možnost kontrolovat hospodárnost nakládání s financemi a majetkem a také srovnávat, za jakou cenu jednotlivé úřady pořizují srovnatelné zboží nebo služby. Povinnost využívat registr smluv se bude týkat státu, územně samosprávných celků, příspěvkových organizací, firem patřících státu, kraji nebo obci, České televize a dalších veřejných institucí. Výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy má Parlament ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud, Kancelář prezidenta republiky a Kancelář Veřejného ochránce práv. Další řada výjimek se týká předmětů a typů smluv a také povahy druhé smluvní strany.[1]

Technické parametry[editovat | editovat zdroj]

Kterákoliv ze smluvních stran může vložit smlouvu do registru. Ke vložení smlouvy do registru se budou využívat datové schránky. Číslo datové schránky správce registru smluv je whbt3kp. Smlouva (přesněji řečeno „elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu“) bude XML přílohou datové zprávy ve strojově čitelném textovém formátu. Registr smluv podporuje následující formáty:[2]

Registr smluv na Slovensku[editovat | editovat zdroj]

Registr smluv byla přijat na Slovensku za vlády Ivety Radičové v roce 2010. Podle očekávání vedlo jeho zavedení k úsporám v řádech milionů euro.[3] Právě pozitivní zkušenost ze Slovenska byla jedním z hlavních argumentů jeho propagátorů v ČR, např. platformy Rekonstrukce státu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) , [cit. 2016-05-23]. Dostupné online.
  2. FADRNÝ, Martin. Technické řešení registru smluv: aktuální informace od Ministerstva vnitra [online]. Frank Bold Advokáti, 2016-04-29 [cit. 2016-05-23]. Dostupné online. 
  3. VEJVODOVÁ, Alžběta. Smlouvy na internetu: Slovensko ušetřilo miliardy ze státní kasy. Česká televize [online]. 2013-04-12 [cit. 2016-05-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]