Registr dlužníků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Registr dlužníků (též úvěrový registr) je databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení svých závazků. Některé (tzv. "pozitivní" nebo "pozitivně-negativní") registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. Smyslem registrů dlužníků je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování spolehlivosti svých potenciálních dlužníků. Provozovatelé registrů dlužníků zpravidla uvádějí, že registry dlužníků pomáhají i poctivým dlužníkům, neboť jim poskytovatelé úvěrů poskytnou své služby snáze nebo dokonce za lepších podmínek[1].

Obecným principem činnosti registrů dlužníků je tak shromažďování informací od věřitelů a jejich zpřístupňování dalším věřitelům. Většinou je využívání informací z registru dlužníků podmíněno tím, že uživatel informací do registru sám přispívá. Tento způsob zpracování osobních údajů je natolik charakteristický, že z textu registrace u ÚOOÚ lze činnost registru dlužníků poměrně jednoznačně identifikovat, neboť musí uvádět další příjemce osobních údajů.

V některých případech je odlišný subjekt, který má právo zpracovávat osobní údaje ("správce osobních údajů" ve smyslu zákona 101/2000 Sb. v platném znění) odlišný od subjektu, který registr fakticky provozuje, přičemž těchto subjektů může být i několik. Například v ČR fungující Bankovní registr klientských informací má jako správce osobních údajů společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s., zatímco Nebankovní registr klientských informací má jako správce osobních údajů sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (dříve LLCB). Pro oba tyto správce však zpracování osobních údajů zajišťuje společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. a italská společnost CRIF S. p. A. Povinnost registrace u ÚOOÚ má nicméně správce, pokud jí není zproštěn, protože provádí zpracování osobních údajů na základě zákona (CNCB je tak registrováno u ÚOOÚ, stejně jako SOLUS, zatímco CBCB nikoli).

Provozovatelé registrů dlužníků jsou sdruženi v celoevropské organizaci ACCIS.

V terminologii zákona 145/2010 Sb. (§ 9) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (čl. 8) jsou označovány jako "databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele". Podle těchto ustanovení musí věřitel, který zamítne žádost spotřebitele o spotřebitelský úvěr na základě informací z takové databáze, spotřebitele informovat o tom, jakou databázi využil.

V České republice § 38a odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, zřizuje následující registr:

V České republice je dále na základě § 38a odst. 1 zákona 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, soukromou právnickou osobou zřízen následující registr:

 • Czech Banking Credit Bureau, a.s. (též označován jako Bankovní registr klientských informací, zkratka CBCB nebo BRKI) - Funguje od roku 2002. Jeho úkolem je výměna dat o bonitě, důvěryhodnosti a platebních schopnostech klientů.

V České republice jsou Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) evidovány bankovní a nebankovní registry dlužníků [2]:

 • CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (též označován jako Nebankovní registr klientských informací, zkratka NRKI)
 • Solus, zájmové sdružení právnických osob (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům)

Další údajné registry, neregistrované Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)[2]:

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

V roce 2007, několik let po zahájení provozu Bankovního registru klientských informací (CBCB, 2001) a Nebankovního registru klientských informací (CNCB, 2005) si společnost CORP. INVESTMENTS INC. (která má současně registrovánu doménu centralniregistrdluzniku.cz[4], na které provozuje údajný Registr dlužníků České republiky, a doménu cerd.cz[5]) zaregistrovala domény brki.cz[6] a nrki.cz[7]. Tuto registraci podpořila společnost CERD LLC registrací ochranné známky "BRKI - Bankovní registr klientských informací"[8] a "NRKI - Nebankovní registr klientských informací" v roce 2007 [9]. V současné době neexistuje platná registrace ani jedné z těchto ochranných známek (pouze podané resp. zveřejněné přihlášky). Existence webových prezentací na stránkách brki.cz a nrki.cz nicméně může vést ke zmatení spotřebitelů, kteří pak mylně kontaktují provozovatele těchto stránek namísto skutečně zamýšlených CBCB resp. CNCB.

Struktura soukromých společností CBCB a CNCB s návazností na CCB a CRIF.

Faktickým provozovatelem registrů pro CBCB a CNCB je italská společnost CRIF S.p.A., provozovatel italského registru dlužníků, a jeho dceřiná společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. Tyto společnosti nicméně fungují jako zpracovatelé pro správce osobních údajů, kterými jsou CBCB (vlastněná bankami) a CNCB (sdružení nebankovních společností).

CRIF S.p.A. resp. CRIF - CCB poskytly formou půjčky provozní kapitál CBCB, takže reálný finanční vklad vlastnických bank byl jen symbolický. Podle údajů dostupných v obchodním rejstříku je nicméně tento registr již samofinancovatelný a není v principu závislý na svých zakladatelích. V roce 2010 bylo údajně uvažováno o výběrovém řízení na nového provozovatele CBCB, čímž by CRIF mohl být od celého projektu odříznut. Výběrové řízení se nicméně zatím neuskutečnilo.

Zpracování osobních údajů do ratingových vzorců.

CBCB a CNCB využívají osobní údaje k tvorbě scoringových modelů, které za úplatu poskytují svým uživatelům. Na rozdíl od jejich zahraničního ekvivalentu (např. FICO v USA) však výslednou informaci neposkytují samotnému subjektu údajů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Organizace provozovatelů registrů dlužníků:

Registr zřízený zákonem nebo na jeho základě (bez nutnosti registrace u ÚOOÚ):

 • CRÚ
 • CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. (nejedná se o registr zřízený zákonem!) provozovatel registru je soukromá Italská společnost CRIF. CBCB není registrovaná u ÚOOÚ, neboť žádný registr neprovozuje a tudíž žádná data nezpracovává.

Registry registrované ÚOOÚ

Specifický případ je Centrální registr dlužníků: ačkoli společnost CERD ČR s.r.o. je registrována u ÚOOÚ, ve své registraci uvádí, že "Nebudou jiní příjemci" (osobních údajů), čímž popírá princip registru dlužníků, kterým je zpřístupnění těchto informací dalším subjektům - zpřístupňování jakýmkoli soukromým subjektům by v případě Centrálního registru dlužníků bylo v rozporu s registrací a tedy nezákonné.

Registry neregistrované ÚOOÚ

 • Otevřená databáze a registr dlužníků

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Vysvětlení užitečnosti registrů na stránkách CBCB http://www.cbcb.cz/faq1.html#14
 2. a b Registr ÚOOÚ - vyhledávání http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30&loc=503
 3. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/210452801080603/3772-valassko/?sekce=13&clanek=1930
 4. http://www.nic.cz/whois/?d=centralniregistrdluzniku.cz
 5. http://www.nic.cz/whois/?d=cerd.cz
 6. http://www.nic.cz/whois/?d=brki.cz
 7. http://www.nic.cz/whois/?d=nrki.cz
 8. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=92008&plan=cs
 9. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=92014&plan=cs