Přeskočit na obsah

Region

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Regionální)

Region (z latinského regio)[1] je území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií).[2] Proces vymezování regionů označujeme jako regionalizace.

Geografické regiony[editovat | editovat zdroj]

Geografické regiony mohou být definovány na základě různých kritérií. Homogenní regiony označují oblasti se shodným znakem (přírodním, kulturním,... ). Heterogenní regiony jsou založeny na funkční integraci, která propojuje území v jeden celek. Příkladem mohou být sociogeografické regiony, které jsou definovány funkční polaritou jádro-zázemí[3]. Regiony mohou být taktéž stanoveny politicky, jako administrativní, statistická či jiná jednotka (národní park, turistický region). Různé podstaty regionu se mohou vzájemně ovlivňovat, zejména co se týče vztahu přírodních regionů a sociogeografických regionů. Různě definované regiony se mohou překrývat.

Slovem region se označují územně-správní jednotky v mnoha zemích, překládá se tímto slovem také český termín kraj. Regiony jsou určitým stupněm správního členění například ve Francii, v Belgii, v Itálii, v Republice srbské, v Chile, na Filipínách, v Ghaně. V Spojených státech by se regiony daly chápat jako okresy, které tvoří tzv. „county“ (kraje), ty pak tvoří stát (v rámci USA).

Ostatní významy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovem region se častokrát označují ta území, která nemají žádnou formu vlastní samosprávy a mají jen statistický význam. Tak tomu bývá například v Evropské unii, kde existují tzv. euroregiony, či v některých zemích, kde tamější regiony mají pouze význam z hlediska statistiky (Slovinsko, Kanada).
  • Nadnárodní společnosti mohou termínem region označovat oblast prodeje svých výrobků či služeb, která ale nemusí mít geograficky žádné společné prvky. Regionem tak může být Eurásie, Austrálie a Oceánie stejně jako např. pouze Japonsko.
  • Anglické slovo region, znamená oblast v obecném smyslu, proto je i v češtině slovo region často použito v obecném smyslu oblast, bez ohledu na to, o jakou oblast čeho jde. S užitím tohoto anglického slova v češtině se můžeme často setkat například v oblasti informačních technologií a jinde a to v nejrůznějších rozmanitých souvislostech.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. SKOKAN, Ladislav. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-229-8. S. 234–244. 
  2. SKOKAN, Ladislav. O geografické regionalizaci a „učení o zemích“ a regionech ve školské (ale nejen školské) geografii. In: JEŘÁBEK, Milan; PEŠTOVÁ, Jana. Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru : sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 8070442573. S. 24.
  3. HAMPL, Martin. Příspěvek k teorii regionu. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1966, roč. 71, čís. 2, s. 97–112. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]