Rašeliniště u myslivny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxuPřírodní rezervace
Rašeliniště u myslivny
v únoru 2014
Datum vyhlášení 17. října 2007[1]
Kód ÚSOP 3381
Lokalita Rovná, Nová Ves
Výška 758-784[1] m n. m.
Výměra 28,72 ha[1]
Seznam CHÚ v okrese Sokolov
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Souřadnice
Rašeliniště u myslivny
Rašeliniště u myslivny
Přírodní rezervace v Česku

Rašeliniště u myslivny je přírodní rezervace vyhlášená v roce 2007. Důvodem ochrany jsou rostlinná společenstva rašelinných, slatinných a střídavě vlhkých luk, pramenišť a vřesovišť a populace vzácného motýla hnědáska chrastavcového. Území přírodní rezervace vyhlásila Správa CHKO Slavkovský les, která o něj zároveň pečuje.

Popis oblasti[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace se nachází v CHKO Slavkovský les v okrese Sokolov u obcí Rovná a Nová Ves, přibližně 1,3 km jihovýchodně od památníku zaniklé obce Čistá (město Litrbachy, německy Lauterbach). Území přírodní rezervace se překrývá se severní částí evropsky významné lokality „U bunkru“ o rozloze 56.6 ha [2] zahrnuté do soustavy Natura 2000.

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Geologie a hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Z geomorfologického hlediska území náleží do celku Slavkovského lesa, podcelku Hornoslavkovské vrchoviny, okrsku Krásenské vrchoviny. Podloží území je tvořeno středně zrnitou biotitickou žulou, sillimanit-biotitickou pararulou, fluviálními sedimenty a v menší míře také kvarcity. V překryvu převládají rašelinné plochy pokryté rašeliníkem s roztroušenými vrbami a náletovými dřevinami a slatinné louky. Půdy jsou hnědé, s kyselou reakcí. Malou část východního okraje území obtéká vodní kanál Dlouhá stoka. V severovýchodní části se nacházejí drobná prameniště. Na území se nacházejí 2 drobné staré rybníčky.

Flóra a fauna[editovat | editovat zdroj]

V rezervaci se vyskytuje 13 druhů zvláště chráněných rostlin. Na slatinných a mokřadních loukách je významná výjimečně početná populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), na přechodových rašeliništích až vrchovištích roste kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) a šicha černá (Empetrum nigrum), na vlhkých smilkových loukách a vřesovištích všivec lesní (Pedicularis sylvatica), u pramenišť zdrojovka potoční (Montia hallii). Z dalších vzácných rostlin zde roste prha arnika (Arnica Montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius europaeus), vrba plazivá (Salix repens). Na vlhkých loukách roste čertkus luční (Succisa pratensis), na který je potravně vázáno vývojové stádium housenky hnědáska chrastavcového. Pestrá mozaika biotopů je ideální pro výskyt bezobratlých živočichů. Ze vzácných druhů motýlů zde žijí především hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), který je předmětem ochrany přírodní rezervace, žluťásek borůvkový (Colias palaeno), modrásek stříbroskvrnný (Agriades optilete) a perleťovec severní (Boloria aquilonaris). Opakovaně byl na lokalitě v době hnízdění zaznamenán chřástal polní (Crex crex) a bekasina otavní (Gallinago gallinago). Z obojživelníků byl zjištěn výskyt ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana krátkonohého (Rana lessonae) a čolka obecného (Triturus vulgaris). [3] [4]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c PR Rašeliniště u myslivny [online]. AOPK ČR [cit. 2010-12-11]. Dostupné online. (česky) 
  2. EVL U bunkru [online]. Natura 2000 [cit. 2015-04-06]. Dostupné online. (česky) 
  3. Návrh vyhlášení PR Rašeliniště u myslivny [online]. portal.gov.cz [cit. 2010-12-11]. (česky) 
  4. TÁJEK, Přemysl. Plán péče o přírodní rezervaci Rašeliniště u myslivny na období 2014-2022 [online]. Mariánské Lázně: Správa CHKO Slavkovský les, 2014. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]