Přeskočit na obsah

Rámcová směrnice o vodách

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rámcová směrnice o vodách[1] (anglicky Water Framework Directive), celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, je směrnice Evropské unie, zavazující členské státy dosáhnout dobrého kvalitativního a kvantitativního stavu vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod do roku 2015 (za určitých podmínek lze umožnit odklad dosažení dobrého stavu až do roku 2027).[2]

Právní závaznosti nabyla 22. prosince 2000 a do 22. prosince 2003 ji byly členské státy Evropské unie povinny transponovat do svých národních předpisů. V rámci České republiky proběhla transpozice prostřednictvím zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Plánování v oblasti vod [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky [cit. 2018-07-25]. Dostupné online. 
  2. Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky [cit. 2014-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-25. 
  3. Implementace Rámcové směrnice a plánování v oblastech povodí ČR [online]. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka [cit. 2014-01-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]