QR algoritmus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

QR algoritmus je numerická metoda pro výpočet vlastních čísel obecné čtvercové založená na principu QR rozkladu. Výhodou algoritmu je numerická stabilita.

Využití rozkladu[editovat | editovat zdroj]

Nechť , kde je ortogonální matice a je horní trojúhelníková matice. Pak matice je podobná matici , protože:

Stejným způsobem je možné vyjádřit matici . Z podobnosti plyne, že obě matice mají shodná vlastní čísla.

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Finitní transformace na horní Hessenberův tvar (preprocessing)[editovat | editovat zdroj]

Iteračnímu QR algoritmu zpravidla předchází transformace matice typicky do horního Hessenbergova tvaru

,

tedy do „skoro trojúhelníkového“ tvaru, až na obecně nenulovou první poddiagonálu. Tuto transformaci lze provést v konečném počtu kroků (tj. pomocí konečného počtu elementárních aritmetických operací sčítání, odečítání, násobení, dělení a výpočtu druhé odmocniny), např. pomocí tzv. Arnoldiho algoritmu.

Vlastní iterační algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Samotný iterační QR algoritmus konverguje limitně (pokud konverguje)

  1. , je zadaná matice, případně matice v horním Hessenbergově tvaru,
  2. vypočteme QR rozklad ,
  3. vypočteme novou matici (z přechozích úvah je zřejmé, že ),
  4. pokud je trojúhelníková matice, má vlastní čísla na diagonále. Jinak položíme a pokračujeme druhým krokem algoritmu.

V právě popsaném algoritmu je matice přímo maticí z QR rozkladu, v jistém smyslu tedy eliminuje všechny poddiagonální prvky matice . Jednotlivé iterace je ale možné dělat „jemněji“, resp. postupně. Matice může být volena tak, aby byl eliminovala jeden nenulový prvek matice pod diagonálou. (Možným postupem je volit jako Givensovu rotaci , kde a jsou indexy řádku a sloupce eliminovaného prvku; k tomu je potřeba nalézt úhel , pod kterým lze prvek eliminovat.)

Horního Hessenbergova tvar má hned několik výhod: Tento tvar je invariantní vůči transformaci popsané v bodech 2 a 3, tedy je-li v horním Hessenbergově tvaru, jsou také všechny matice v horním Hessenbergově tvaru. V matici navíc potřebujeme eliminovat pouze nenulových poddiagonálních prvků, k výpočtu QR rozkladu tedy potřebujeme pouze Givensových rotací.

Pořadí eliminovaných prvků může být např. podle indexů nebo podle velikosti prvku v absolutní hodnotě (vždy ten největší) atp. Další výhodou horního Hessenbergova tvaru je triviální pozorování, že se s každou úspěšnou eliminací poddiagonálního prvku:

  • buď zmenší efektivní rozměr matice o jedna přičemž zároveň dojde k identifikaci jednoho vlastního čísla (když dojde k eliminaci prvního, nebo posledního poddiagonálního prvku),
  • nebo se úloha rozpadne na dvě menší zcela nezávislé podúlohy, což je možné využít k paralelizaci (ve všech ostatních případech).

Poznámka ke konvergenci[editovat | editovat zdroj]

Zde prezentovaný QR algoritmus nemusí vždy konvergovat ke trojúhelníkové matici. V praxi se (nejen) proto používá řada sofistikovaných „triků“, které chování algoritmu vylepšují.

Pro příklad, kdy shora uvedený algoritmus nebude konvergovat, stačí uvažovat reálnou čtvercovou matici , která má alespoň jedno vlastní číslo s nenulovou imaginární složkou (pro jednoduchost budeme říkat komplexní vlastní číslo). V důsledku jsou zřejmě všechny matice , , reálné (nezávisle na tom, zda matice a (viz krok 2) pocházejí přímo z QR rozkladu, nebo zda mají původ jen v jediné Givensově rotaci; součiny reálných matic (viz krok 3) jsou opět pouze reálné matice). Trojúhelníková matice, ke které bychom rádi dokonvergovali (viz krok 4), má ale na diagonále vlastní čísla matice , je tedy nutně komplexní.

Jacobiova diagonalizace[editovat | editovat zdroj]

Speciálním případem QR algoritmu je Jacobiova diagonalizace pojmenovaná po matematikovi Carlu Gustavu Jacobu Jacobiovi. Tento případ nastává, pokud je matice symetrická. Při volbě dochází k eliminaci nejen prvku , ale také prvku . Výsledkem je pak diagonální matice podobná .

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku QR algorithm na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • DUINTJER TEBBENS, Erik Jurjen; HNĚTYNKOVÁ, Iveta; PLEŠINGER, Martin; STRAKOŠ, Zdeněk; TICHÝ, Petr. Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2012. xvi+308 s. ISBN 978-80-7378-201-6. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]