Prohození hodnot XORem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Příklad prohození dvou půlslabik bez pomocné proměnné pomocí XORu

Prohození hodnot XORem je v programování jedním z algoritmů, kterými lze dosáhnout prohození hodnot dvou proměnných bez použití pomocné dočasné proměnné. Používá k tomu bitovou operaci úplné disjunkce.

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus se skládá ze tří kroků, přičemž všechny využívají operaci XOR:

X := X xor Y
Y := Y xor X
X := X xor Y

Jednotlivé řádky obvykle přímo odpovídají instrukcím jazyka symbolických adres respektive přímo strojovým instrukcím. Následující příklad uvádí instrukce na platformách IBM System/370 a x86:

Pseudokód IBM System/370 x86
X := X XOR Y XR R1,R2 xor eax, ebx
Y := Y XOR X XR R2,R1 xor ebx, eax
X := X XOR Y XR R1,R2 xor eax, ebx

Pro funkčnost algoritmu je zásadní, aby jeho vstupem nebylo dvakrát stejné umístění. Protože totiž pro každé x je výsledek operace x XOR x nulový, bylo by hned v prvním kroku toto umístění vynulováno a tím jeho hodnota ztracena.

Důkaz správnosti[editovat | editovat zdroj]

Správnost algoritmu je odvozena z toho, že binární operace XOR (značená ) na bitových řetězcích pevné délky splňuje následující čtyři vlastnosti:

 • L1. Komutativitu:
 • L2. Asociativitu:
 • L3. Existenci neutrálního prvku: existuje prvek, značený 0, pro který platí pro každé
 • L4. Každý prvek je sám sobě inverzním: pro každé , .
Krok Operace Registr 1 Registr 2 Redukce dle vlastnosti
0 Úvodní hodnota
1 R1 := R1 XOR R2
2 R2 := R1 XOR R2

L2
L4
L3
3 R1 := R1 XOR R2L1
L2
L4
L1
L3

Varianty[editovat | editovat zdroj]

Podobný algoritmus lze realizovat pomocí sčítání a odčítání:

 void addSwap (unsigned int *x, unsigned int *y)
 {
   if (x != y) {
     *x = *x + *y;
     *y = *x - *y;
     *x = *x - *y;
   }
 }

Jeho správnost je ale závislá na tom, že nedojde k celočíselnému přetečení. Je-li například práce na celých číslech realizována s podporou libovolné přesnosti nebo v rámci modulární aritmetiky, algoritmus funguje. Například v rámci jazyka C tento algoritmus funguje, neboť sčítání a odčítání dle standardu odpovídá operacím v cyklické grupě , kde je počet bitů.

Vzhledem k dodatečnému požadavku na vlastnosti sčítání je tato varianta používána ještě méně než varianta základní.

Výhody a nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Nevýhody:

 • Je-li v daném kontextu dost volných registrů procesoru, pak bude prohození hodnot pomocí nějakého volného pravděpodobně rychlejší
 • Moderní počítačové architektury často využívají překrývané zpracování strojových instrukcí. To umí rychle zpracovávat kód, ve kterém zpracování instrukce nezávisí na výsledku instrukcí těsně předcházejících. V tomto algoritmu na sebe všechny tři instrukce bezprostředně navazují, takže překrývané zpracování nemůže být využito a procesor je bude zpracovávat pomalu postupně.
 • Pro programátora, který postup nezná, se jedná o obtížně pochopitelný trik, jehož prokouknutí ho při studování kódu zbytečně zdrží.

Výhody:

 • Instrukce XOR má na některých architekturách úsporné kódování (tedy využití algoritmu může šetřit instrukční cache)
 • V rámci části kódu náročné na volné registry může mít ušetření pomocného registru zásadní dopady na výkon.
 • Na jednočipových počítačích a jiných malých platformách může mít smysl i ušetření pomocné operační paměti

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku XOR swap algorithm na anglické Wikipedii.