Prohlášení o bezinfekčnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vzor prohlášení

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které je vyplňováno zákonnými zástupci dítěte, před jeho odjezdem např. na: školu v přírodě, táborový pobyt pro děti apod. Tímto prohlášením se zákonní zástupci dítěte zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohlo ohrozit ostatní děti ve skupině.

Doporučené údaje[editovat | editovat zdroj]

  • Petr Novák *3.8.2007
  • Mišákova 22 Olomouc
  • Termín pobytu, 8.6.2015 – 12.6.2015
  • Bílá 2015
  • Datum, 8.6.2015
  • Podpis zákonného zástupce dítěte
Prohlašuji, že  Amálie Dofková je zdráv(a). Současně mi není známo, že by jmenovaný(á) v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota…). Ošetřující [[lékař]] ani [[Hygiena|hygienik]] nenařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo [[Karanténa|karanténní]] opatření

Den odjezdu:..........  
Podpis vlastní nebo zák. zástupců: ........................

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]