Přeskočit na obsah

Program (řízení projektu)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Program je skupina souvisejících projektů, jejichž společné a koordinované řízení přináší výhody ve srovnání s jejich samostatným řízením. Programy mohou zahrnovat další související činnosti, které nejsou součástí projektů zahrnutých do programu.[1][2] Další zdroje kladou v definici programu důraz na účel sdružování projektů,kterým je dosažení vytyčeného strategického cíle, nebo i více cílů.[3] Program a jeho řízení pak poskytuje prostor pro realizaci strategií a podnikatelských iniciativ.[4]

Součásti a charakteristiky programu

[editovat | editovat zdroj]
 • Program může obsahovat projekty, komplexní projekty, ale i organizační změny a další činnosti, které nejsou součástí projektů zahrnutých do programu.
 • Při definici programu nemusí být známy všechny projekty a součásti, které budou do programu zahrnuty.
 • Délka trvání programu je z pohledu plánování střednědobá až dlouhodobá, tedy jde obvykle o několik let.
 • Exekuční činnosti se překrývají s plánováním[5]
 • Detailnost popisu cílů programu nemusí jít do velké hloubky.
 • Plán programu nemusí být podrobný a detailní.
 • Vzhledem k dlouhodobosti a úpravám strategií v reakci na okolí patří k charakteristickým vlastnostem programu vysoký podíl změn.

Příklady programů

[editovat | editovat zdroj]

Jako příklady velkých programů pro lepší uvedení do problematiky programů lze uvést:

Tyto programy demonstrují dobře jednu z vlastností programů, tedy že v době vyhlašování programu nemusí být známy projekty které jsou následně zařazeny do programu. Posuzování a zařazování projektů a dalších činností do programu je jednou ze součástí řízení programu.

Řízení programu

[editovat | editovat zdroj]

Řízení programů přímo navazuje a je vyšším stupněm řízení projektů. Prvky řízení programu jsou součástí vyšších stupňů certifikace projektových manažerů. Například:

 • Národní soustava kvalifikací : Manažer programů a komplexních projektů, kód NSK: 63-008-T
 • PMI: Program Management Professional (PgMP)
 • IPMA: Certifikovaný projektový senior manažer - IPMA B

Členění programu

[editovat | editovat zdroj]

Řízení programu má podobné obvyklé a standardní fáze jako řízení projektu. Patří k nim:

 • Příprava
 • Zahájení
 • Průběh
 • Ukončení
 • Vyhodnocení

Struktury a role řízení programu

[editovat | editovat zdroj]

Kromě standardních rolí patřících k organizaci zahrnutých projektů mívá program navíc i následující role:

 • manažer programu
 • řídící výbor programu
 • sponzor / majitel programu (též ředitel programu)
 • controlling programu
 • manažeři projektů v týmu programu[5]

Základní úkoly a aktivity při řízení programu

[editovat | editovat zdroj]
 • Monitorování a podpora zařazených projektů a aktivit
 • Činnosti vlastníka projektů které jsou součástí programu[5]
 • Posuzování a rozhodování o zařazování nových projektů a aktivit do programu
 • Podpora přípravy nových projektů a aktivit které by měly být zahrnuty do programu
 • Zajišťování souladu činností programu s daným strategickým cílem (cíli)
 • Řízení zainteresovaných stran programu, publicita
 • Audity programu, zařazených projektů a dalších aktivit
 • Provádění změn na programové úrovni


Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
 1. Jennifer Greene, Andrew Stellman : Head First PMP, O'Reilly Media, ISBN 978-0-596-80191-5
 2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth edition. Pennsylvania : PMI, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
 3. Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jaromíra PITAŠE, Ph.D.N árodní standard kompetencí projektového řízení, verze 3.2. (IPMA®, verze 3.0), Brno: SPŘ o.s., 2012, ISBN 978-80-260-2325-8.
 4. Doležal,J., Máchal,P.,Lacko,B. a kol. : Projektový management podle IPMA, Grada Publishing Praha (2012) , ISBN 978-80-247-4275-5
 5. a b c LUHAN, Igor. Jak jsem potkal programy - průvodce zkušeného projektového manažera programovým řízením. 2021. vyd. Praha: Česká a Slovenská komora PMI, 2021. 17 s. ISBN 978-80-270-8981-9.