Prezidentské milosti Miloše Zemana

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prezident České republiky dle čl. 62 Ústavy odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. Prezident Miloš Zeman se na začátku svého prvního mandátu symbolicky vzdal práva udělovat milost, později pravomoc částečně přenesl na Ministerstvo spravedlnosti, ponechal si však právo rozhodovat o udělení milosti pro nevyléčitelně nemocné. Během tří let na počátku svého prvního mandátu neudělil jedinou milost, od roku 2016 udělil jedenáct milostí včetně kontroverzního omilostnění doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka.

Postoj k pravomoci milosti[editovat | editovat zdroj]

Již před svým zvolením prezidentem Miloš Zeman prohlašoval, že milosti a amnestie považuje za feudální přežitek,[1] a proto by milosti neuděloval a zvažoval by jen žádosti nevyléčitelně nemocných odsouzených toužících strávit naprostý závěr života doma.[2][3] Totéž zopakoval krátce po svém zvolení v diskusním pořadu Partie televize Prima Family.[4]

Ve svém poinauguračním prohlášení, předneseném na Hradčanském náměstí vedle sochy T. G. Masaryka 8. března 2013, stran prezidentské milosti Miloš Zeman prohlásil: „(...) i v Ústavě ČR existují zbytečné monarchistické prvky, jako je například právo prezidenta ČR udělovat amnestii nebo milosti. Sám za sebe se těchto práv dobrovolně vzdávám a přál bych si, aby byla změněna Ústava takovým způsobem, aby jakýkoli můj nástupce nemohl institut amnestie nebo milosti jakýmkoli způsobem zneužít. A to je jeden z mých závazků mé prezidentské funkce.“[5][6]

Ve svém vánočním poselství, které přednesl v televizi 26. prosince 2013, připomněl svůj slib nevyhlašovat amnestii a neudělovat milosti s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu. Tento přístup považoval za pojistku před kontroverzními milostmi, které udělili jeho předchůdci V. Havel a V. Klaus.[7] Jako třetí nezbytnou podmínku uváděl prezident zajištěné rodinné zázemí odsouzeného.[8]

V březnu 2015 odstupující ministryně spravedlnosti Helena Válková požádala prezidenta Zemana o zvážení přísných podmínek pro udělování milosti, neboť nemohla předložit téměř žádný návrh na udělení milosti (tři předložené návrhy byly zamítnuty). Prezident připustil možnost polevit v kritériích týkajících se zdravotního stavu nebo rodinného zázemí, zdůraznil však, že neustoupí od podmínky vylučující pachatele zvlášť závažného trestného činu.[9][10]

V srpnu 2017 prezident Zeman odmítl, že by Andreji Babišovi v případě odsouzení dal milost.[11][12] V lednu 2018 v předvolebním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 Miloš Zeman uvedl, že udělování milostí by v dalším volebním období omezil pouze na lidi v těžké životní situaci a další milost jako pro Jiřího Kajínka by během druhého mandátu neudělil.[13]

Přenesení pravomoci na ministra spravedlnosti[editovat | editovat zdroj]

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 378/2013 Sb. přenesl v listopadu 2013 Miloš Zeman svoji pravomoc provádět řízení o žádostech o milost a zamítat žádosti na ministra spravedlnosti s výjimkou „žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu.“[14][15][16]

Postup, kdy hlava státu nemá možnost přečíst všechny žádosti, byl kritizován bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem a ústavním právníkem Janem Kyselou jako hraničící s porušením Ústavy.[15] Za převedení pravomoci kritizoval Zemana i předchozí prezident Václav Klaus, který pravomoc vždy chápal jako výsadu hlavy státu, kterou není možné delegovat na úředníky. Podle Klause přenesením pravomoci Zeman poprvé mění ústavní zvyklosti.[17] Advokát Josef Lžičař konstatoval, že udílení milostí jako výsostného práva vycházejícího z Ústavy by se prezident neměl zbavovat. Podobný názor vyjádřil v roce 2014 i náměstek ministryně spravedlnosti Petr Jäger.[18] Josef Lžičař také připomněl, že hlava státu stojí mimo justici a nerozhoduje o vině a trestu, ale dává milostem lidský rozměr.[19] Zrušení možnosti přenesení rozhodování o žádostech o milost na ministerstvo spravedlnosti bylo součástí základních principů trestního řádu připravovaného komisí vedenou Pavlem Šámalem, neboť ústavní pravomoc prezidenta republiky by neměla být přenášena na jiný orgán.[9]

Ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová v reakci konstatovala, že se vrací staronová praxe, která byla už v minulosti na ministerstvu zažitá.[19] Připomínala tak stav po rozhodnutí prezidenta Václava Havla č. 33/1994 Sb., kterým přenesl pravomoc provádět řízení a zamítat bezdůvodné žádosti na ministra spravedlnosti, trvající až do rozhodnutí Václava Klause č. 254/2003 Sb. rušící rozhodnutí o přenesení. Ministerstvo současně přiznalo technické problémy při zpracování žádostí, především nutnost vyčlenit na jejich vyhodnocení zvláštní tým lidí.[15] Později vyřizování žádostí o milost na ministerstvu zajišťovalo oddělení ústavněprávní s vedoucí, dvěma referenty a sekretářkou.[20]

Na podzim 2016 požádalo ministerstvo spravedlnosti o vyjasnění, jakým způsobem přistupovat k žádostem o milost pro právnické osoby.[21] Společnost Tenton (dříve Konstruktiva Branko) o milost požádala, protože její stíhání v souvislosti s korupční kauzou Davida Ratha bylo zahájeno po prodeji společnosti novému vlastníkovi, který ji koupil v dobré víře.[22] Prezident odmítl firmám milost udělovat, protože nesplňují jím stanovené podmínky.[23]

Udělené milosti[editovat | editovat zdroj]

Zeman během svého prezidentství udělil oproti svým předchůdcům řádově méně milostí, za první mandát jich bylo devět, po dobu trvání druhého mandátu udělil jedinou. Pro srovnání Václav Havel udělil přes 1000 milostí jako federální prezident a 860 milostí jako český prezident, Václav Klaus udělil milost 412 lidem.[15]

První milost (Pavel Mareš)[editovat | editovat zdroj]

První milost dostal v únoru 2016 čtyřiatřicetiletý Pavel Mareš z Pacova na Pelhřimovsku[24] (uváděna je i Plzeň[10]), který byl po odpykání části trestu pro svůj zdravotní stav podmíněně propuštěn do nemocničního ošetřování.[25] V žádosti o milost argumentoval chronickým autoimunitním onemocněním, roztroušenou sklerózou, s nepříznivou prognózou, pro které již měl několikrát přerušený trest, aby mohl být léčen na specializovaném pracovišti.[26][24]

Pavel Mareš byl odsouzený na tři roky nepodmíněně za méně závažnou majetkovou trestnou činnost,[25][27][28] které se dopustil při svém podnikání v oboru stavební činnosti, opravy aut a výroby nábytku neplacením materiálu či nedodáním zaplacené práce.[29] Konkrétně byl bývalý živnostník odsouzen za 38 podvodů, kterými způsobil škodu ve výši tří miliónů korun,[24][29] a za zkreslování údajů o stavu hospodaření.[25] Uložený trest byl Marešův první.

Druhá milost[editovat | editovat zdroj]

Na základě podnětu ministra spravedlnosti Robertem Pelikánem udělil Miloš Zeman 31. května 2016 druhou milost. Omilostněnému prominul zbytek jednoho trestu a tři celé tresty odnětí svobody v celkové výši zhruba 29 měsíců za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,[30][31] které si měl omilostněný odpykávat do srpna 2018.[32] Prezident přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu omilostněného – již před udělením milosti přerušil soud odsouzenému výkon trestů, neboť mu nebylo možné zajistit potřebnou zdravotní péči ve věznici.[30][33]

Podrobnosti o osobě, okolnostech odsouzení či nemoci nebyly zveřejněny,[34][35] ČTK je následně zjistila na základě zákona o svobodném přístupu k informacím . Omilostněný měl 15 záznamů v rejstříku trestů, které získal převážně za řízení aut bez řidičského průkazu, který ani nikdy nevlastnil. Soudy mu v minulosti uložily mimo jiné i zákaz řízení všech motorových vozidel. V září 2014 nenastoupil bez závažného důvodu do výkonu trestu na 10 měsíců, do vězení se dostal až po zadržení policií o více než měsíc později, což pro něj znamenalo záznam za maření úředního rozhodnutí. Podle lékařských zpráv omilostněný trpěl souborem závažných onemocnění, např. pro dysfunkční ledviny potřeboval omilostněný třikrát týdně dialýzu a kvůli cukrovce každodenní aplikaci inzulinu. Podstoupil amputaci části chodidla a lékaři nevylučovali amputaci celé nohy. Muž však v minulosti s lékaři nespolupracoval, léčbu odmítal, nenastoupil přes doporučení chirurgů do nemocnice a svévolně redukoval frekvenci dialýzy. Jeho trvale odmítavý postoj k léčbě byl důvodem, proč ministr Pelikán předchozí žádost o milost v červnu 2015 zamítl. Následující žádost o milost podanou sedmdesátiletou matkou odsouzeného ministr Pelikán předal pro splnění prezidentových podmínek Hradu, ale udělení milosti nedoporučil.[32]

Třetí milost[editovat | editovat zdroj]

Třetí milost udělil prezident 27. září 2016 zastavením trestního stíhání z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu obviněného na základě podnětu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.[36][37][38] Obviněný v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu nebyl schopen chápat smysl trestního řízení, které bylo z tohoto důvodu přerušeno.[39][40] Žádost o milost podala dozorující státní zástupkyně, která dle zákona nemohla zastavit trestní stíhání obviněného za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.[41][42] Kromě vážného zdravotního stavu obviněného státní zástupkyně v žádosti uvedla, že pokud by trestní stíhání mohlo pokračovat, tak by soud nejspíše pouze vyslovil vinu, ale od potrestání by upustil vzhledem k době, která od spáchání činu uplynula.[39] Podle ČTK by horní hranice trestní sazby činila dva roky vězení.[43] Prezidentovo rozhodnutí o zastavení stíhání, tj. abolici, musel na rozdíl od prominutí uděleného trestu kontrasignovat předseda vlády.[44]

Podle informací ČTK byl omilostněn třicátník v invalidním důchodu, který byl dříve opakovaně potrestán brněnským městským soudem. V roce 2003 mu byl za křivé obvinění uložen sedmiměsíční podmíněný trest. V roce 2006 byl za sprejerství potrestán obecně prospěšnými pracemi, které však nevykonal a musel proto nastoupit do vězení. V roce 2012 mu soud za pokus o krádež uložil osmiměsíční podmínku s tříletou zkušební dobou, ale tento skutek byl amnestován. Prezidentem Zemanem zastavené trestní stíhání začalo v roce 2011, kdy řídil auto, přestože mu městský úřad v Třebíči odebral řidičský průkaz a současně zakázal řídit po dobu 16 měsíců. O rok později jej postihla mozková příhoda, po níž mu ochrnuly kromě lícního nervu i pravé končetiny, začal trpět i duševní poruchou. Podle psychiatrického posudku nebyl schopen chápat smysl stíhání a správně vnímat ani sdělovat informace.[45]

Čtvrtá milost (L. G.)[editovat | editovat zdroj]

Na návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána udělil prezident 20. listopadu milost mladé[46][47] ženě, jež se ve věznici starala o malého syna,[48] a prominul ji zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru.[49][50][51] Podle tvrzení Hradu se na prezidenta republiky obrátil papež František osobním dopisem s žádostí, aby ke konci Svatého roku prokázal akt milosrdenství a laskavosti, aniž by papež František zmiňoval konkrétní formu tohoto aktu.[49][46] Prezident Zeman se rozhodl vyhovět a k poslednímu dni Svatého roku udělil milost odsouzené ženě, která nesplňovala prezidentovu podmínku velmi závažného zdravotního stavu.[49][52] Důvodem pro výjimečnou milost bylo malé dítě, které bylo ve výkonu trestu společně s matkou.[53] Ačkoliv se matka o svého syna vzorně starala, po dosažení věku tří let by musel být od matky oddělen.[49][50] Omilostněná byla prvotrestaná a významnou část trestu již vykonala.[49]

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy, mimořádný Svatý rok 2015 neboli Svatý rok Božího milosrdenství je provázen výzvou papeže Františka ke zmírnění či odpuštění trestů pro odsouzené a zlepšení podmínek ve věznicích. Omilostněná L. G. si v letech 2004 až 2008 ponechávala pro svou potřebu tržby od zákazníků, čímž svému zaměstnavateli způsobila škodu ve výši přes 8,2 miliónů Kč. Městský soud v Praze ji v lednu 2012 shledal vinou ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry a odsoudil k pětiletému trestu odnětí svobody, což v únoru 2014 potvrdil Vrchní soud v Praze. Výkon trestu nastoupila se synem v říjnu téhož roku ve Věznici Světlá nad Sázavou na speciálním oddělení pro matky s dětmi. Konec trestu byl stanoven na říjen 2019, od dubna 2017 by mohla žádat o podmínečné propuštění a soud by ji vzhledem k vzornému chování mohl vyhovět, nicméně její syn by dosáhl věku 3 let dříve a byl by jí odebrán. V návrhu ministr Pelikán uvedl zajištěné rodinné zázemí, odhodlání vést řádný život i předešlou zamítnutou žádost o milost odsouzené.[48][54][55] Ministerstvo s žádostí údajně oslovil Jindřich Forejt, tehdejší šéf hradního protokolu.[54]

Pátá milost (Jiřina Mošnová)[editovat | editovat zdroj]

Ve stejný den, tj. 22. listopadu 2016, udělil Miloš Zeman též na podnět ministra spravedlnosti Roberta Pelikána pátou milost.[56][51] Omilostněné ženě prominul zbytek souhrnného trestu odnětí svobody, který jí byl soudem uložený za trestné činy podvodu, zpronevěry a porušování povinnosti v řízení o konkurzu.[52] Milost byla udělena v době, kdy měla odsouzená vykonanou téměř polovinu trestu.[56] Prezident Zeman přihlédl k dlouhodobé léčbě závažné psychické nemoci odsouzené, která byla důvodem pro opakované přerušení výkonu trestu soudem. Podle tiskové zprávy Hradu si odsouzená odpykávala svůj první trest, ve věznici byla kladně hodnocena a proto přeřazena do věznice s mírnějším režimem.[56][57]

Z přípisu ministra spravedlnosti vyplynulo, že omilostněná byla trestaná opakovaně.[54] Právnička Jiřina Mošnová,[55] bývalá majitelka advokátní kanceláře,[58] byla již dříve odsouzená k nepodmíněnému odnětí svobody na 5 let.[54] Podle posledního rozsudku z roku 2009 společně s tehdejším manželem Pavlem Voltrem vylákala v období 2000–2003 podvodně 267 tisíc Kč.[54] Podílela se na projektu výstavby optického kabelu společnosti České Radiokomunikace a s majiteli dotčených pozemků uzavírala smlouvy na právnické úkony spojené s vypracováním smluv o zřízení věcného břemene, přičemž slibovala nereálné odškodnění.[59] Následně si nechala hradit zálohy na právnické služby, ty však neprovedla, nad to faktury vystavovala majitelům pozemků i protistraně.[55] Následně se manželé pokusili nezákonně získat dalších 14,5 milionu Kč a měli připravené faktury pro vlastníky pozemků na dalších 319 tisíc Kč.[59] Soud jí uložil souhrnný trest v délce 6,5 roku, jeho výkon nastoupila v červenci 2014 a bez přerušování měl trvat do roku 2020. Ministr Pelikán si byl vědom závažnosti její trestné činnosti a navrhoval uvažovat o podmíněném uložení milosti. Omilostněná v minulosti prodělala vážnou dopravní nehodu, po které měla trvalé následky. Od roku 2003 byla invalidní důchodkyní, v době udělení milosti pobírala starobní důchod. Trest vykonávala ve Věznici Světlá nad Sázavou, kde byla umístěna na specializovaném oddělení.[54]

Šestá milost[editovat | editovat zdroj]

Na podnět ministra spravedlnosti Roberta Pelikána udělil 13. prosince 2016 prezident milost onkologicky nemocnému muži.[60][61] Milostí byl omilostněnému prominut zbytek souhrnného trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost v délce téměř dvou let.[62][63] Prezident znovu přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu, pro který měl odsouzený opakovaně soudem přerušen výkon trestu a v době milosti podstupoval náročnou a dlouhodobou léčbu. V tiskové zpravě byl omilostněný označen za „značného recidivistu, nicméně prezident přihlédl k povaze spáchaných trestných činů.[64]

Omilostněný má v rejstříku trestů 18 záznamů převážně za majetkovou trestnou činnost včetně vloupání a porušování domovní svobody.[65][63] Naposledy byl odsouzen v roce 2013 k tříletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dvouletému zákazu pobytu v Teplicích a trestu propadnutí věci. Neboť vězeňská služba nemohla zajistit potřebnou léčbu, byl muži Okresním soudem v Chomutově v prosinci 2015 výkon trestu ve Věznici Všehrdy přerušen, později bylo přerušení prodlouženo do konce roku 2016. Podle lékařské zprávy byla nemoc odsouzeného v pokročilé fázi a nevyléčitelná, při udělení milosti podstupoval léčbu chemoterapií a biologickou léčbu.[65]

Sedmá milost[editovat | editovat zdroj]

Na základě podnětu předloženého ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem udělil Miloš Zeman 4. dubna 2017 sedmou milost.[66][67][68] Omilostněnému prominul zbytek trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.[66][69] Prezident přihlédl k velmi závažnému onkologickému onemocnění omilostněného, který podstupoval bezodkladnou, specializovanou a náročnou léčbu, a uvážil také přerušení výkonu trestu soudem pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.[66]

Omilostněný se v minulosti dopustil sedmi majetkových trestných činů, o posledním trestu v délce tří let v druhém nejpřísnějším typu věznice rozhodla pardubická pobočka královéhradeckého krajského soudu v březnu 2016 za krádež, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování.[70][71] Odsouzený měl rakovinu plic a v květnu téhož roku postoupil radioterapii gama nožem kvůli metastázám na mozku. V létě 2016 mu soud přerušil výkon trestu z důvodu nutnosti specializované léčby, kterou vězeňská nemocnice neposkytuje.[70]

Osmá milost (Jiří Kajínek)[editovat | editovat zdroj]

Osmá milost byla v květnu 2017 udělena doživotně odsouzenému vrahovi Jiřímu Kajínkovi ve formě prominutí zbytku trestu. Na rozdíl od ostatních milostí, jejichž udělení zveřejňoval Hrad až zpětně, informoval prezident Zeman již o zvažování této milosti a následně i o jednotlivých krocích. Milost se lišila i skutečností, že Kajínek byl potrestán za zvlášť závažný trestný čin a zároveň netrpěl nevyléčitelnou nemocí, čímž nevyhovoval podmínkám, které si prezident sám pro udělení milostí stanovil. Vzhledem ke známosti omilostněného i kontroverznosti[72] vzbudila tato milost silnou společenskou odezvu.

Zájem o případ a odmítání udělení milosti[editovat | editovat zdroj]

K případu Jiřího Kajínka, doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha, se prezident Miloš Zeman během svého mandátu opakovaně vracel. Krátce po svém zvolení v roce 2013 v diskusním pořadu podpořil obnovení soudu s Jiřím Kajínkem.[4] Snaha Kajínka dosáhnout obnovy soudního řízení však v dubnu téhož roku neuspěla, když se ministr spravedlnosti Pavel Blažek rozhodl nepodat k Nejvyššímu soudu stížnost ve prospěch Kajínka.[73] Zemanova podpora obnovy procesu byla důvodem, proč Kajínkův právní zástupce Tomáš Zejda podal stručnou žádost o milost, přestože prezident udělování milostí vylučoval.[74][73] Žádost dorazila do kanceláře prezidenta republiky, ale Miloš Zeman se na začátku září 2013 vyjádřil, že nehodlá právo udělení milosti využít.[75] Prohlásil však, že téma otevření Kajínkova případu bude dobré probrat s budoucím ministrem spravedlnosti.[75] V listopadu byla žádost se stovkami dalších předána na ministerstvo spravedlnosti, přičemž náměstek Daniel Volák upozorňoval, že pro nesplnění podmínky závažné choroby bude o zamítnutí Kajínkovy žádosti rozhodovat ministr spravedlnosti.[74] Při nástupu Heleny Válkové do funkce ministryně spravedlnosti v lednu 2014 ji prezident požádal, aby se spisem Kajínka zabývala.[76] Ministryně však sama o znovuotevření případu rozhodnout nemůže.[74] Ministryně Válková se s Jiřím Kajínkem osobně setkala v březnu 2014 ve věznici Rýnovice a slíbila mu prozkoumání spisu,[77] nicméně žádost o milost byla ministerstvem v červenci 2014 zamítnuta.[78][79][80] Podle serverů Blesk a Krajské listy podala o měsíc později žádost o milost pro Jiřího Kajínka vdova po zavražděném podnikateli Eva Jandová.[81][82][83] Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v roce 2015 třicet žádostí o omilostnění Jiřího Kajínka, v roce 2016 jich bylo pět a do května 2015 obdrželo osm žádostí; všechny byly zamítnuty.[84]

Při své návštěvě Blovic na Plzeňsku v únoru 2016 Miloš Zeman ještě milost pro Kajínka vylučoval: „Pan Kajínek dlouhodobě a vážně nemocný není, takže mu milost neudělím.“[27] K případu také uvedl, že s paní ministryní Válkovou dohodl obnovení procesu u jiného než plzeňského soudu, ale ministr Robert Pelikán měl k takovému postupu vyhraněně negativní stanovisko.[85] Prezident prozradil, že si vyžádal trestní spis a několikastránkový výpis z rejstříku trestů pana Kajínka.[85]

Úvahy o udělení milosti[editovat | editovat zdroj]

Na setkání s obyvateli Čáslavi na počátku dubna 2017 řekl Miloš Zeman, že vážně uvažuje o udělení milosti J. Kajínkovi.[86] K úvahám jej vedla délka věznění Kajínka a existence důvodné pochybnosti o jeho skutečné vině.[86][87] Později v Benešově dodal, že zvažování neznamená propuštění.[86] Kajínkův advokát Tomáš Zejda následně odmítl, že by byl Jiří Kajínek nemocný, což byla jedna z prezidentových podmínek pro udělení milosti.[87] Kancelář prezidenta republiky si 24. dubna vyžádala bez komentáře rozsudky soudů k případu, které byly druhý den předány.[84]

První dáma Ivana Zemanová se při své návštěvě věznice Rýnovice 10. května 2017 kromě jiných vězňů setkala s Jiřím Kajínkem, darovala mu knihu o zámku v Lánech, obsah rozhovoru však nebyl zveřejněn.[88][89][90] V rozhovoru pro TV Barrandov 11. května prezident Zeman oznámil, že rozhodnutí o udělení milosti je připraveno a že jej podepíše po svém návratu z Číny, tj. v druhé polovině května.[91][92][93][94] Pro omilostněného bude platit sedmiletá podmínka, při jejímž nedodržení se vrátí do vězení.[91] Prezident připomněl, že o milosti uvažoval již před začátkem vládní krize, a odmítl spekulace, že by milost měla odpoutat pozornost od aktuálních událostí.[91] Ministr Pelikán následně řekl, že jej prezident ujistil, že důvodem udělení milosti nebude Kajínkova nevina.[95]

Udělení milosti[editovat | editovat zdroj]

Prezident 23. května 2017 udělil Jiřímu Kajínkovi milost podmíněným prominutím zbytku trestu uloženého na doživotí za trestné činy vraždy, padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovoleného ozbrojování.[96][97] Trest byl prominut se sedmiletou podmínkou, po kterou se omilostněný nesmí dopustit trestného činu, ať již úmyslného či nedbalostního;[96] sedmiletá podmínka je nejdelší možná podmínka českého práva.[98] Dodržování podmínky bude sledovat Krajský soud v Plzni, výsledky šetření bude každoročně předkládat prezidentu republiky, přičemž k vyvozování závěrů z neplnění podmínky je oprávněn pouze prezident republiky.[96] Milost byla udělena s okamžitou platností a omilostněný Kajínek opustil kolem 13.30 téhož dne za velkého zájmu médií a příznivců rýnovickou věznici.[98][99]

Šlo o první milost, kterou se prezident Zeman rozhodl udělit sám od sebe.[84] Úmysl udělit tuto milost přes zásadní rozpor s vlastními zásadami prezident Zeman obhajoval před českými novináři v Pekingu slovy každé pravidlo má své výjimky. Prezident se dle svých slov řídil právní zásadou „in dubio pro reo“, která v případě pochybností ukládá jednat ve prospěch obžalovaného.[100] Podle J. Ovčáčka zaznamenal prezident pochybnosti, které zaznívaly z řad odborné veřejnosti, například od současného předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, a absolvoval celou řadu schůzek s odborníky, například z řad policie.[101] Po udělení milosti ji prezident vysvětloval tím, že v případu existuje řada nejasností a že Kajínek vykonal už 23 let trestu.[102][103] Uvedl též několik analýz, které se k případu nechal vypracovat, a posudky z posledních let věznění naznačující možnost resocializace odsouzeného.[102] V rozhovoru pro deník Blesk zmínil, že vypracované posudky většinou zesílily jeho pochybnosti o tomto případu.[103] Zmínil též, že se s omilostněným nikdy nesetkal a nijak nekomunikoval.[103]

Ohlasy[editovat | editovat zdroj]

Ministr spravedlnosti Pelikán označil milost za akt milosrdenství a připomněl, že k opětovnému otevření Kajínkova případu neviděl žádný důvod.[91][92] Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka hodnotil milost rezervovaně a neměl radost, že se v důsledku milosti z Kajínka, úkladného vraha, stává celebrita.[104][99] Místopředseda jeho vlády Pavel Bělobrádek kladl otázku, zda milost nebyla udělena z důvodu Kajínkovy mediální známosti. Jeho vládní kolega ministr vnitra Milan Chovanec upozornil, že bude velmi složité veřejnosti vysvětlit, proč odsouzený, usvědčený vrah dostává ven, a jiný ne.[95] Předseda Senátu Milan Štěch nepovažoval milost za správný ani dobrý krok a milost označil za políček vyšetřovatelům, prokuratuře a zejména soudům, který nebyl na místě.[105] Bývalý ministr vnitra František Bublan za milostí viděl snahu o populistické zviditelnění.[91] Bývalému ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi vadilo, že udělení milosti vypadá jako zneužití pravomoci prezidenta k reality show.[106] Bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová považovala milost za úlitbu Kajínkovu fanklubu.[95] Předseda Nejvyšší správního soudu Josef Baxa oponoval argumentaci prezidenta pravidlem „in dubio pro reo“ tím, že pravidlo platí pro soudce, a upozornil, že v Kajínkově případu žádné pochybnosti nebyly.[107] Unie státních zástupců vyjádřila přání, že v případě dalších vícenásobných vrahů bude prezident s milostmi zdrženlivější.[95] Bývalou nejvyšší státní zástupkyni a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou milost nezarazila ani nepohoršila. Ač je členkou prezidentova poradního týmu, prezident s ní věc nekonzultoval, spekulovala však, zda milost nedoporučil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který se spisem jako ministr spravedlnosti zabýval.[108] Rychetský však tuto možnost vyloučil,[109] vzpomněl však na své pochyby o férovosti vyšetřování a procesu, ale zároveň podle něj není dobré spojovat tyto pochybnosti s rozhodnutím prezidenta udělit milost.[110][109] Parametry podmínky udělené milosti však označil za přehnané.[111] Předseda STAN Petr Gazdík považoval za smutné, že prezident si vybral nájemného vraha, a smutnější, že popřel svá dřívější slova o milostech.[95]

Podle průzkumu agentury Median s milostí zcela nebo spíše souhlasilo 54 % dotázaných.[112] Jako pohnutku prezidenta uvedlo 39 % dotazovaných snahu o zvýšení popularity, 34 % víru prezidenta v jeho nevinu, 29 % dotazovaných si potom myslelo, že tím chce prezident odlákat pozornost od svého působení v rámci tehdy probíhající vládní krize.[112][113] V anketě Lidových novin vyjádřilo 59 % z 92 dotázaných právníků nesouhlas s udělením milosti, naopak souhlas jen 16 %.[114]

Pochybnosti v pozadí[editovat | editovat zdroj]

Podle informací Českého rozhlasu měli kancléř Vratislav Mynář a zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš usilovat v roce 2015 o otevření případu Jiřího Kajínka. Hrad měl představu, že by případ otevřel policejní tým Tempus, který se cíleně věnuje starým neobjasněným případům. Podle zdrojů Radiožurnálu si Hrad sliboval, že opětovné otevření případu a možné pochybnosti poslouží pro argumentaci prezidenta Miloše Zemana při udělení milosti Kajínkovi v průběhu předvolební kampaně prezidentských voleb. Mynář i Kruliš takové jednání odmítají. Podle svědků mluvil prezident se šéfem Tempus Martinem Balážem při své návštěvě Zlínského kraje.[115][116]

Server iROZHLAS.cz také požádal v květnu Hrad o informace o „zajímavých analýzách“, které si prezident podle svých slov nechal zpracovat pro posouzení žádosti o milost. Žádost o poskytnutí informací byla odmítnuta s odůvodněním, že jde o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků. V rozhodnutí byla uvedena informace, že prezident nevycházel z podkladů, které by Kancelář prezidenta republiky sama vypracovala, objednala nebo zaplatila. Podle vysvětlení mluvčího J. Ovčáčka byly veškeré podklady připraveny bez nároku na honorář.[117] Na začátku června si informace o analýzách vyžádal student Univerzity Karlovy Josef Vacek, Kancelář prezidenta republiky však odpověděla, že nemá informaci, že by někdo pro prezidenta analýzy k případu Kajínka zpracovával. Rozpor tvrzení vysvětlil ředitel odboru legislativy a práva Václav Pelikán, že pokud si prezident nechal zpracovat analýzy, nemá je Kancelář k dispozici a nebyly hrazeny z veřejných prostředků.[118][119] Podle twitterového účtu StoŠestka.cz, který je zaměřený na zveřejňování odpovědí získaných dle zákona č. 106/1999 Sb, kancelář prezidenta žádnými analýzami k trestnímu případu Jiřího Kajínka nedisponuje.[120]

Později chtěl server iROZHLAS.cz znovu s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím kopii spisu vedeného Kanceláří k udělení milosti pro Jiřího Kajínka. Hrad žádost odmítl s vysvětlením, že spis obsahuje jen přehled trestné činnosti omilostněného, který nelze poskytnout. Po stížnosti a odvolání novinářů proti odmítnutí Hrad zrušil odmítavé rozhodnutí a poskytl rozhodnutí o udělení milosti v anonymizované podobě s tím, že součástí spisu nejsou žádné jiné dokumenty. Součástí spisu nebyly ani rozsudky poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti.[121]

Na základě prezidentova dubnového prohlášení o zvažování milosti pro Jiřího Kajínka mu poslal Phillip Janýr seznam sedmi svědků, kteří měli doložit, že neexistuje pochybnost o Kajínkově vině. Přijetí seznamu potvrdil tiskový mluvčí prezidenta, podle Janýra však nikdo svědky nekontaktoval.[122][123]

Devátá milost[editovat | editovat zdroj]

Devátou milost udělil prezident 1. března 2018 muži z Novojičínska, který si odpykával trest odnětí svobody za ohrožení pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti, přestože omilostněný nesplňoval podmínku závažného zdravotního stavu.[124][125] Odsouzený způsobil dopravní nehodu, při které zahynula jeho manželka a syn.[126][127] Důvodem pro udělení milosti byl především druhý nezletilý syn, který by po tragické nehodě a následném uvěznění otce přišel o všechny nejbližší rodinné příslušníky, což by mělo trvalý negativní dopad na jeho další psychický vývoj.[124] Prezident přihlédl k doživotnímu potrestání omilostněného úmrtím manželky a dítěte, dále k prosbám pozůstalých, k okolnostem dopravní nehody, při níž nebyla žádná jiná osoba zraněna či nikomu způsobena hmotná škoda, a též k předchozímu bezúhonnému a řádnému životu omilostněného.[124][47][128][129] Udělená milost prominutí zbytku trestu se nevztahovala na sedmiletý zákaz řízení motorových vozidel a povinnost zaplatit vysoké odškodné pozůstalým zesnulé ženy.[124][126] Novinky.cz připomněly, že jde již o třetí porušení podmínek, které si pro udělování milostí Miloš Zeman stanovil.[128]

Omilostněný o velikonočním víkendu v roce 2016 vyjel nedaleko Skřipova na Opavsku dodávkou ze silnice, narazil do stromu a následně se bočně zastavil o další strom. Na místě zahynula jeho třiatřicetiletá manželka a šestiletý syn, zranění mladšího syna si vyžádalo letecký transport do nemocnice, řidič byl při nehodě zraněn jen lehce. Při dechové zkoušce byla řidiči zjištěna více než jedna promile alkoholu v krvi. Okresní soud v Opavě rozhodl o zákazu řízení a náhradě škody, při zohlednění polehčujících okolností muži uložil dvouletý trest domácího vězení, aby mohl zůstat s přeživším synem. Odvolací Krajský soud v Ostravě ale trest zpřísnil na čtyři roky vězení nepodmíněně, což odůvodnil odpovědností řidiče za smrt dvou členů rodiny při zásadním porušení dopravních předpisů. Rozsudek následně potvrdil i Nejvyšší soud.[126] V srpnu 2017 se muže zastal Ústavní soud, který v nálezu ve věci II. ÚS 2027/17 rozhodnutí odvolacího a Nejvyššího soudu zrušil, přičemž krajskému soudu vytkl nedostatečné odůvodnění zpřísnění trestu.[130] Krajskému soudu uložil vzít při novém rozhodování o trestu v potaz účel trestání, podle zvolených účelů odůvodnit přiměřenost trestu, přihlédnout i k polehčujícím okolnostem a zejména zahrnout nejlepší zájem mladšího syna.[131][132][126] Krajský soud však z právního názoru neustoupil a nepodmíněný trest pouze zmírnil na 3,5 roku. Řidič proto nastoupil výkon trestu, zatímco o tehdy tříletého syna se starali rodiče zesnulé matky.[126]

Desátá milost (Drahomír Nosek)[editovat | editovat zdroj]

V reakci na podnět ministra spravedlnosti Jana Kněžínka udělil prezident 28. srpna 2018 celkově desátou milost muži s onkologickým onemocněním.[133][134][135] Prezident Zeman muži prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a přijetí úplatku,[133][134] když přihlédl k dlouholeté léčbě život ohrožujícího onkologického onemocnění omilostněného, která vyžaduje dlouhodobou a vysoce specializovanou péči na odborném lékařském pracovišti.[133] Podle Hradu vedl omilostněný před překročením zákona bezúhonný život, při kterém byl prospěšný společnosti, a trestného činu se dopustil jediným skutkem, který po předchozím opuštění veškerých veřejných funkcí již nemůže zopakovat.[133]

Podle deníku Aktuálně.cz byl omilostněn Drahomír Nosek, bývalý dlouholetý starosta Hevlína na Znojemsku.[136] V roce 2011 se dohodl Pavel Urban se starostou Noskem, že starosta za úplatu pošle Probační a mediační službě ve Znojmě lživou zprávu, že odsouzený Pavel Urban splnil trest obecně prospěšných prací, které však Urban nikdy nevykonal.[137] Urban byl odsouzen k tomuto trestu za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami.[137] Okresní soud ve Znojmě odsoudil v říjnu 2013 oba muže, Drahomíra Noska k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zákazu činnosti.[137][138] Po odvolání obou odsouzených posuzoval v srpnu 2014 případ Krajský soud v Brně,[137] o rok později Nejvyšší soud rozsudek zcela zrušil a v případě Noska nařídil nové projednání.[138][139] Znojemský okresní soud při opětovném projednání shledal bývalého starostu vinného z trojice zmíněných trestných činů a rozhodl o nepodmíněném trestu odnětí svobody, který po odvolání Krajský soud v Brně zkrátil na 30 měsíců vězení.[138] Druhé dovolání Nejvyšší soud zamítl[138] a Nosek neuspěl ani se stížností k Ústavnímu soudu.[136] Následně bývalý starosta dvakrát uspěl s žádostí o odklad nástupu výkonu trestu ze zdravotních důvodů, kdy mu bylo vyhověno, vždy o několik měsíců.[138] Noskova žádost o upuštění od zbytku trestu byla ale Okresním soudem ve Znojmě zamítnuta.[138] Do vězení Nosek však kvůli svému zdravotnímu stavu nenastoupil.[134][136][140]

Jedenáctá milost[editovat | editovat zdroj]

Prezident Miloš Zeman 22. října 2018 omilostnil handicapovaného muže, kterému prominul roční nepodmíněný trest odnětí svobody a zároveň rozhodl o zastavení trestního stíhání za opakovaný přečin zanedbání povinné výživy za kontrasignace premiéra Andreje Babiše.[141][142][143][144] Dle tiskové zprávy Hradu se prezident slitoval nad doživotně handicapovaným, který při nedávné tragické události přišel o obě nohy, a umožnil mu přizpůsobení na nepříznivou životní změnu.[141][145][146] Prezident zdůraznil, že svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče výživného a ani nijak nekrátí právo matky jeho syna nadále vymáhat dlužné výživné; milostí jen zabránil dalšímu ztížení situace omilostněného.[141][142][147] Podnět k posouzení žádosti o milost předložil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.[141]

Omilostněný muž měl v době milosti v rejstříku trestů čtyři různá odsouzení.[148] Poprvé byl odsouzen v roce 1997 za krádež k podmíněnému osmiměsíčnímu trestu odnětí svobodu.[144] Podruhé byl odsouzen v roce 2006 k podmíněnému šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za neplacení výživného. Za opakovaný čin byl následně odsouzen k desetiměsíční podmínce, ale ta mu byla prominuta amnestií Václava Klause v roce 2013.[144][148] Počtvrté byl odsouzen Městským soudem v Brně opět za neplacení alimentů k podmíněnému ročnímu trestu s tříletou zkušební lhůtou, ve které měl vést řádný život, uhradit dlužné výživné a řádně platit alimenty.[144] Jelikož podmínku nesplnil, měl nastoupit výkon trestu ve věznici. Před nástupem ho v dubnu 2018 srazil vlak, po nehodě mu musely bát amputovány obě nohy. Při nehodě byl opilý, zdravotníci mu následně naměřili 1,7 promile alkoholu v krvi.[144][148][149] V době omilostnění prezidentem bylo proti muži vedeno další trestní řízení pro neplacení výživného.[148] V žádosti o milost muž uvedl, že mu jeho finanční situace neumožňovala alimenty platit, u dalších svých tří dětí vyživovací povinnosti řádně plní, což by po nástupu do vězení nemohl. Doplnil také, že bez nohou je s chodem domácnosti a hygienou odkázaný na pomoc dalšího člověka.[144][148]

Zamítnuté žádosti[editovat | editovat zdroj]

Počty žádostí
2013 2014 2015 2016 2017
566 690 588 625 747

Od uvedení do funkce do převedení pravomoci na ministerstvo spravedlnosti v listopadu 2013 nebyly žádosti o milost vyřizovány, dle tehdejší ministryně v demisi Marie Benešová bylo z Hradu na ministerstvo předáno 500 žádostí ke zpracování.[15] V roce 2013 došly žádosti týkající se celkem 566 osob, v roce 2014 bylo požádáno o omilostnění 690 osob, v roce 2015 se žádosti týkaly 588 osob[26][35] a v roce 2016 byla milost žádána pro 625 osob.[150] V roce 2017 dosáhl počet žádostí na číslo 747 a v roce 2018 bude tento počet dle předpokladu ministerstva spravedlnosti výrazně překonán,[151] do července bylo podáno 674 žádostí.[152] Ministerstvo spravedlnosti eviduje od roku 2013 do července 2018 celkem 3929 žádostí o milost.[152]

Podmínky určené prezidentem vedly k zamítání naprosté většiny žádostí na ministerstvu, vedoucí oddělení Tereza Krupová v rozhovoru pro Lidové noviny v září 2015 uvedla, že bez opravdu vážného zdravotního stavu bude žádost téměř automaticky zamítnuta.[20] Podle vedoucí T. Krupové přicházelo na ministerstvo v průměru 40 žádostí o milost týdně. Někteří vytrvalí žadatelé opakovali žádosti i po měsíci, tyto často opakované žádosti byly rovnou odmítány pro existenci dřívějšího posouzení.[20] Pro jednotlivé vyřizované žádosti byly oddělením následně vyžádány další dokumenty jako informace z vězení či lékařské zprávy, získané informace byly ověřovány. Podle Krupové byla ale velká část žádostí špatně odůvodněná a přísné podmínky stanovené prezidentem neumožňovaly předat žádosti prezidentovi.[20] Jen zlomek žádostí byl předložen k posouzení prezidentovi a i některé z předložených byly prezidentem Zemanem zamítnuty, v srpnu 2018 Lucie Machálková z ministerstva spravedlnosti uvedla 23 žádostí předložených prezidentovi,[152] z čehož 8 žádostí bylo předáno v roce 2018.[138]

První žádost, kterou doporučila ministryně v demisi Marie Benešová kladně vyřídit, byla na Hrad odeslána 30. prosince 2013. Podle ministerstva žádost splňovala podmínku odsouzeného trpícího nevyléčitelnou nemocí a pro vážný zdravotní stav ohrožující život odsouzeného byla žádost vyhodnocena přednostně.[8] Odsouzený při autonehodě utrpěl vážná zranění se závažným poškozením míchy a mozku, v důsledku čehož trpěl demencí a byl již několik let upoután na lůžko.[18][20] Protože závažnost zranění podle soudního znalce vylučovala jakékoliv zlepšení i schopnost porozumět proti němu vedenému trestnímu řízení, požádal o prezidentskou milost žalobce.[153][20] Prezident se žádostí zabýval, nechal zařídit návštěvu odsouzeného, ale 12. ledna informoval o zamítnutí žádosti. Důvodem bylo zjištění, že žadatel netrpí nevyléčitelnou nemocí a že proti němu a jeho rodině je vedeno asi 20 exekucí.[154][155] Upřesnil také, že muži měla být udělena abolice a nikoliv milost, přičemž prezident Zeman abolici zásadně odmítá.[156][18]

V roce 2014 byla ministerstvem předána žádost o abolici byla pro dívku, která v opilosti způsobila tragickou dopravní nehodu.[157][20] Sedmnáctiletá spolujezdkyně při nehodě zahynula, řidička po havárii ochrnula od krku dolů,[158][157] její různě ochrnuté končetiny se postupně deformovaly, byla trvale upoutána na lůžko, měla trvale poškozený mozek, trpěla demencí a nebyla schopna chápat trestní řízení, které bylo z toho důvodu přerušené.[159][20] Prezident ověřoval, zda se k žádosti o milost přidala rodina zemřelé dívky.[157] Pro nepřipojení pozůstalých oběti a pro absenci bezprostředního ohrožení na životě žadatelky milost neudělil.[157][160][159]

Druhá žádost o milost předaná ministryní Válkovou v roce 2014 byla pro daňového podvodníka Vladislava Jaroška.[159] Moravský podnikatel Jarošek byl zakládajícím členem mutěnické buňky SPOZ a osobně se znal s prezidentem.[161] Lihovarník byl v červenci 2010 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 6 let společně se zákazem činnosti a to pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterým pří výrobě denaturovaného lihu vznikla škoda ve výši 70 milionů korun.[20][162][163] Jaroškovo odvolání k vrchnímu soudu nebylo úspěšné, soud trest v roce 2012 potvrdil.[162] Jarošek měl nastoupit do věznice v lednu 2013, ale požádal o odklad ze zdravotních důvodů a soud mu vyhověl.[161] Další termín nástupu do věznice nedodržel, pátrala po něm policie a až po tři čtvrtě roku byl dopaden na Slovensku a vydán zpět.[164][161] Žádost o milost byla odůvodněna závažným onemocněním srdečního svalu, které znemožňovalo odsouzenému výkon trestu pro nezvratnost zdravotního stavu a pro nemožnost zajištění potřebné lékařské péče. Podle lékařů byla předpokládaná délka života odsouzeného nejvýše 3 roky.[20] Pro kriminální minulost odsouzeného, závažnost spáchaného trestného činu a pro skutečnost, že z lékařské zprávy přímo nevyplývala naprostá neschopnost výkonu trestu, navrhlo ministerstvo předané žádosti o milost nevyhovět.[20] Žádost byla prezidentem zamítnuta, protože zdravotní stav žadatele nebyl nezvratný, naopak se mohl dle lékařských posudků výrazně zlepšit.[165]

V roce 2015 nebyla ani jedna z žádostí postoupena Kanceláři prezidenta republiky.[35]

V únoru 2016 předložil ministr spravedlnosti Pelikán prezidentovi dvě žádosti o milost, přičemž druhou ze žádostí prezident zamítl pro nesplnění podmínek. Žadatelkou byla žena odsouzená k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 6,5 roku za zpronevěru; jednalo se o její první trest. Žena jako účetní opakovaně převáděla finanční prostředky zaměstnavatele na svoje účty a následně je používala, čímž způsobila škodu nad 10 miliónů. O milost žádala především pro zdravotní problémy onkologického charakteru, pro které měla trest přerušen.[26]

Sexuolog Radim Uzel požádal na podzim 2016 prezidenta o milost pro svého přítele Vladislava Jaroška, znovu ze zdravotních důvodů souvisejících se srdcem.[166] Kancelář prezidenta republiky předala žádost na ministerstvo k posouzení[166] a ministr Pelikán ji po vyhodnocení předal prezidentovi k rozhodnutí. Avšak prezident republiky ani druhé Jaroškově žádosti nevyhověl a v únoru 2017 ji zamítl.[167]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ČTK. Kandidáti na prezidenta: Milost bychom udělovali jen zřídka. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2012-09-30 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 2. MORAVEC, Václav; ZEMAN, Miloš. VIDEO: Miloš Zeman: V rámci prezidentské kampaně pošlu všem svůj životopis. Rádio Impuls [online]. LONDA spol. s r. o., 2012-03-06 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 3. ČTK. Prezidentem bude Zeman, nebo Schwarzenberg. Favorit Fischer neuspěl. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2013-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 4. a b KOPECKÝ, Josef. Zeman milosti dávat nehodlá, je pro obnovení soudu s Kajínkem. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2013-01-27 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 5. ČTK. Zeman: Vzdávám se práva udělovat milosti a amnestie. Tyden.cz [online]. EMPRESA MEDIA, a.s., 2013-03-08 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 6. Lidovky.cz. Miloš Zeman složil slib a vzkázal: Milosti ani amnestii neudělím. Lidovky.cz [online]. MAFRA, a.s., 2013-03-08 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 7. ZEMAN, Miloš. DOKUMENT: Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. iDNES.cz [online]. MAFRA, a. s., 2013-12-26 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 8. a b ČTK; iDNES.cz. Zeman řeší první žádost o milost, Benešová ji doporučila schválit. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2014-01-08 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 9. a b MALECKÝ, Robert. Zeman se nechal obměkčit, připustil, že rozdá více milostí. Česká justice [online]. Media Network s.r.o., 2015-03-16 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 10. a b CHRAMOSTOVÁ, Kateřina; VNOUČEK, Petr. Milost jen pro vážně nemocné? Ještě loni Zeman Kajínka na svobodě nechtěl. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-12 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 11. ČTK. Zeman: Babišovi bych milost nedal, podřízení Tuhého nezvládli v případu Čapí hnízdo situaci. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-08-27 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. (česky) 
 12. MÁLEK, Petr; NEŠETŘIL, Roman. Miloš Zeman v Bílině: Milost pro Babiše? Nebyl ve vězení 23 let. Teplický deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2017-10-03 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 13. BARTONĚK, Jan; ČTK. Zeman uvedl, že by další milost jako pro Kajínka neudělil. Pochody homosexuálů odsoudil a ponížil vulgarismem. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-01-07 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 14. BURIANOVÁ, Hana. Prezident republiky rozhodl o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. www.hrad.cz [online]. hrad.cz, 2013-11-29 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 15. a b c d e ban. Zeman bude udělovat jen některé milosti, třídit je bude ministerstvo. ČT24 [online]. Česká televize, 2013-11-30 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 16. ČTK. Miloš Zeman převedl milosti na ministerstvo s výjimkou vážně nemocných. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2013-11-30 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 17. Lidovky.cz; ČTK. Zeman při milostech mění ústavní zvyklosti, kritizuje Klaus. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2013-12-03 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. (česky) 
 18. a b c BYSTRÝ, Tomáš; mka; VIKTORA, Antonín. Ze 450 žádostí o milost doporučili ministerští úředníci tři, Zeman neudělil ani jednu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2014-11-29 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. (česky) 
 19. a b Lidovky.cz; ČTK. Zeman milosti udělovat nebude. Své právo převedl na ministerstvo spravedlnosti. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2013-11-30 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. (česky) 
 20. a b c d e f g h i j k MAZANCOVÁ, Hana. Rozhoduje o žádostech o milost. Téměř všechny ale zamítne a k Zemanovi nepustí. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2015-09-19 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 21. ČTK. Prezident Miloš Zeman neudělí milost firmě z kauzy Davida Ratha. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 22. ČTK; KLEMENTOVÁ, Jana. Prezident neomilostnil firmu z kauzy Rath. Nesplňuje Zemanovy podmínky: nemoc či rodinné zázemí. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 23. ste. Zeman firmu neomilostní. Haló noviny [online]. Futura a.s., 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 24. a b c JANOUŠ, Václav. Muž, jemuž dal Zeman milost: Nevím, proč si prezident vybral zrovna mě. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-02-18 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 25. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (11. 2. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-02-11 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 26. a b c ČTK; MAZANCOVÁ, Hana; KOPŘIVA, Jakub. První milost Miloše Zemana: Nemocný muž odsouzený na tři roky za milionový podvod. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-02-10 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 27. a b JEŽEK, Petr. Prezident Zeman udělil první milost, dostal ji nemocný pachatel. iDNES.cz / Plzeňský kraj [online]. MAFRA a. s., 2016-09-02 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 28. ČTK; Lidovky.cz. Zeman udělil první milost. Dal ji dlouhodobě nemocnému člověku. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-02-09 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 29. a b dce. Nemocný podvodník, kterému dal Zeman milost: Po vesnici jezdí v SUV se švýcarskou značkou, tvrdí místní. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2016-02-19 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 30. a b OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (31. 5. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-05-31 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 31. LÁTAL, Ondřej. Prezident Zeman udělil svou druhou milost, také ze zdravotních důvodů. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 32. a b ČTK. Omilostněný řídil bez dokladů, má 15 záznamů v rejstříku a neléčenou cukrovku. Hrad: Podmínky splnil. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2016-06-01 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 33. JIŘIČKA, Jan. Zeman udělil druhou milost. Dostal ji vážně nemocný člověk, řekl Ovčáček. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 34. ČTK. Zeman udělil druhou milost. Přihlédl k zdravotnímu stavu omilostněného. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 35. a b c Aktuálně.cz. Miloš Zeman udělil druhou milost, opět kvůli vážnému zdravotnímu stavu. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 36. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (27. 9. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-09-27 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 37. ČTK. Zeman udělil třetí milost, opět ze zdravotních důvodů. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 38. POKORNÝ, Jakub. Stíhanému, jemuž Zeman udělil milost, pomohla již v minulosti amnestie. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-10-04 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 39. a b ŠVEC, Michael. Zeman udělil další milost, zastavil trestní stíhání duševně nemocného. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 40. ČTK; KOTTOVÁ, Anna. Prezident udělil třetí milost. Muži, který kvůli poškození mozku nechápe smysl trestního stíhání. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 41. KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Zeman udělil třetí milost, opět ze zdravotních důvodů. Radio Praha [online]. Český rozhlas, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 42. jas; Novinky. Prezident Zeman udělil milost. Obviněný nechápal kvůli nemoci trestní řízení. Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 43. ČTK; mrk. Prezident Zeman udělil třetí milost. Obviněný po cévní mozkové příhodě nechápe smysl trestního řízení, zdůvodnil. Hospodářské noviny [online]. Economia, a.s., 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. (česky) 
 44. ČTK. Zeman udělil třetí milost. Muži s poškozením mozku. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, a.s., 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 45. afi. Prezident Zeman s milostmi šetří. První udělil teprve letos. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-22 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 46. a b afi. Zeman udělil milost dvěma ženám. Jedné z nich na žádost papeže. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. (česky) 
 47. a b KOTTOVÁ, Anna. Prezident Zeman udělil devátou milost. Dostal ji muž, který při nehodě zabil svou ženu a syna. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 48. a b ČTK; Český rozhlas. Odsouzená žena už jednou o milost žádala, Zemana přesvědčila až výzva papeže Františka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-11-23 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. (česky) 
 49. a b c d e OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil z podnětu papeže Františka milost [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-11-22 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 50. a b {{ | příjmení = Kotalík | jméno = Jakub | titul = Prezident Zeman udělil milosti dvěma ženám, jedné na podnět papeže | periodikum = iDNES.cz | vydavatel = MAFRA a.s. | url = https://zpravy.idnes.cz/prezident-zeman-milosti-08z-/domaci.aspx?c=A161122_113735_domaci_jkk | datum vydání = 2016-11-22 | datum přístupu = 2018-03-09 }}
 51. a b ČTK. Prezident Zeman udělil další dvě milosti. Jednu na žádost papeže Františka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. (česky) 
 52. a b ČTK. Zeman udělil milosti dvěma ženám. Jedné na žádost papeže. Euro.cz [online]. Mladá fronta a. s., 2016-11-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 53. ČTK. Zeman omilostnil dvě ženy, jedna byla ve vězení i s dítětem. O její propuštění žádal papež František. Hospodářské noviny [online]. Economia, a.s., 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. (česky) 
 54. a b c d e f ČTK. Žena, které dal Zeman milost, nebyla trestána poprvé. Páchala majetkové činy. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 55. a b c POKORNÝ, Jakub. Žena, kterou prezident omilostnil, zpronevěřila osm milionů korun. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 56. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (22. 11. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-11-22 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 57. Redakce; ČTK. Zeman vyhověl žádosti papeže a omilostnil dvě ženy. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, a.s., 2016-11-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 58. ČT24. Žena, kterou prezident omilostnil, je právnička. Ve vězení nebyla poprvé. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 59. a b HRAZDĚRA, Karel. Soud poslal komplice z Jičína a Trutnova za mříže. Náchodský deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2009-06-19 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 60. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (14. 12. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2016-12-14 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 61. ČTK. Další prezidentská milost. Dostal ji recidivista s vážným onkologickým onemocněním. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 62. HAMPEJS, Martin. Prezident Zeman udělil milost recidivistovi, který je vážně nemocný. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 63. a b nely. Zeman omilostnil 18krát trestaného zločince!. Bleskově.cz [online]. Scandalist s.r.o.., 2016-12-15 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 64. ČT24. Šestá milost v jednom roce. Zeman prominul trest vážně nemocnému recidivistovi. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 65. a b MAZANCOVÁ, Hana. Kdo je Zemanem omilostněný recidivista? Muž s nevyléčitelnou chorobou a 18 záznamy v rejstříku. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-12-15 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 66. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (4. 4. 2017) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2017-04-04 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 67. ČTK. Zeman udělil sedmou milost. Osvobodil muže s rakovinou, trestaného za majetkové zločiny. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2017-04-04 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. (česky) 
 68. rez; ČTK. Kajínkovi milost nedám, opakoval Zeman. Otočil až letos, když zpochybnil verdikt soudu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-12 [cit. 2017-06-09]. Dostupné online. 
 69. deb. Zeman udělil sedmou milost. Propustí vězně s rakovinou. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2017-04-04 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 70. a b ČTK; iDNES.cz. Omilostněný muž s rakovinou se dopustil sedmi majetkových trestných činů. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-04-10 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 71. ČTK. Muž, kterého omilostnil Zeman, má sedm záznamů včetně loupeže a nedovoleného ozbrojování. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-04-10 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. (česky) 
 72. HARZE, Filip. Proč volit prezidenta? Jmenuje ústavní soudce, dokáže blokovat jmenování velvyslanců i profesorů. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 73. a b Redakce domácího zpravodajství. Kajínek ztrácí šanci na obnovu procesu, požádá o milost. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2013-04-15 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 74. a b c ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Nejslavnější vězeň Česka Kajínek žádá potřetí o milost. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2014-01-15 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 75. a b Novinky. Zeman Kajínkovi milost nedá, přimluví se za něj u nového ministra. Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2013-09-01 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 76. BUMBA, Jan. Exministryně Válková: Jiří Kajínek vraždil, doživotí ale bylo přísné. Milost by zasloužili i další. Český rozhlas Plus [online]. Český rozhlas, 2017-05-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 77. jah, cem. Ministryně spravedlnosti Válková: Rozněžnila se nad Kajínkem!. Ahaonline.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2014-03-26 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 78. ČTK. Kajínek zůstává ve vězení. Žádost o milost mu byla zamítnuta. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2014-07-28 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 79. Lidovky.cz, ČTK. Kajínek slyšel další ne. Ministerstvo zamítlo jeho žádost o milost. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2014-07-28 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 80. ČTK; JIŘIČKA, Jan. Válková zamítla Kajínkovu žádost o milost, nad doživotím ale váhá. iDNES.cz [online]. MAFRA, a. s., 2014-07-28 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 81. KŘEČEK, Bohumil. Eva Jandová, vdova po zavražděném podnikateli: Pane prezidente dejte Kajínkovi milost! On mého manžela nezastřelil!. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2014-08-24 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 82. JANOVSKÁ, Adina. Nejslavnější útěkář Kajínek je prý nevinný! Manželka jeho oběti tvrdí, že zabíjeli policisté, čtěte. Krajské listy.cz [online]. Krajské listy s.r.o., 2014-08-25 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 83. bk. Dostane se Kajínek na svobodu? Milost řeší prezident i ministryně!. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2014-08-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 84. a b c MAZANCOVÁ, Hana. Pošlete rozsudky, telefonoval Hrad na ministerstvo spravedlnosti. Pak Zeman oznámil, že dá Kajínkovi milost. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-20 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 85. a b ČTK. Zeman: Obnovu Kajínkova procesu jsem dohodl s Válkovou, ministr Pelikán je proti. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2016-02-09 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 86. a b c ČTK. Prezident Zeman vážně uvažuje o udělení milosti Jiřímu Kajínkovi. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-04-06 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 87. a b Domácí redakce Aktuálně.cz. Zeman vážně zvažuje milost pro Kajínka. O ničem nevím, je to prezidentovo právo, řekl Pelikán. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2017-04-06 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 88. Lidovky.cz; ČTK. Zemanova manželka se sešla s Kajínkem. Prezident uvažuje o udělení milosti. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-10 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 89. Milost pro Kajínka? Doživotního vězně navštívila první dáma. TN.CZ [online]. 2017-05-10 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 90. ČTK; ako. Ivana Zemanová navštívila ve věznici doživotně odsouzeného nájemného vraha Kajínka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-10 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 91. a b c d e Lidovky.cz; ĆTK. Rozhodnuto: Kajínek bude volný. Zeman podepíše milost pro odsouzeného vraha. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-11 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. (česky) 
 92. a b rez; ČTK. Kajínek dostane milost, Zeman ji podepíše po návratu z Číny. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-11 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 93. ČTK; riz. Doživotně odsouzený vrah Kajínek se dostane na svobodu, Zeman mu po návratu z Číny udělí milost. Hospodářské noviny [online]. Economia, a.s., 2017-05-11 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. (česky) 
 94. DUBSKÝ, Kamil. Kajínek je blízko svobodě. Zeman mu ještě v květnu udělí milost. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2017-05-11 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 95. a b c d e ČTK; LIDOVKY.cz. Kajínkův advokát milost vítá. Účelovost a ztráta soudnosti, reagují politici. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-12 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 96. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (23. 5. 2017) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2017-05-23 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 97. Ministerstvo spravedlnosti ČR. @SpravedlnostCZ [online]. 2017-05-23 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 98. a b TŘEČEK, Čeněk. Kajínka bude sledovat soud, poslat ho znovu na doživotí může jen prezident. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-25 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. 
 99. a b JIŘIČKA, Jan; HRON, Michal. Kajínek se po 23 letech dočkal milosti. Před věznicí rozdával autogramy. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-23 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. 
 100. ČTK. Každé pravidlo má své výjimky, řekl Zeman o milosti pro Kajínka. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-14 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 101. ČTK. Zeman pustil Kajínka na svobodu. Podepsanou milost už obdrželo ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně.cz [online]. Economia a.s., 2017-05-23 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 102. a b iDNES.cz. Kajínek seděl dlouho a v případu jsou nejasnosti, vysvětlil Zeman milost. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-25 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 103. a b c ZEMAN, Miloš. Rozhovor prezidenta republiky pro Blesk [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2017-05-15 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 104. ČTK; KOTALÍK, Jakub; KOPECKÝ, Josef. Sobotka: Z vraha se stává celebrita. Volební kampaň Zemana, říká Kalousek. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-23 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. 
 105. ČTK. Prezident zkoušel, co Sobotka vydrží, říká předseda Senátu Milan Štěch. Hospodářské noviny [online]. Economia, a.s., 2017-05-26 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. (česky) 
 106. PRCHAL, Lukáš; POKORNÝ, Marek. Exministři vzpomínají na Kajínka: Válková je o vině přesvědčená, Rychetský i Bureš měli pochybnosti. Aktuálně.cz [online]. Economia, a.s., 2017-05-12 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 107. SENKOVÁ, Zita; BAXA, Josef; LUPTÁKOVÁ, Věra. Josef Baxa: Kajínkovi bych milost určitě nedal. Český rozhlas Dvojka [online]. Český rozhlas, 2017-05-29 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 108. ČTK. 'Někdo se staví nad roli spravedlnosti'. Politici se pozastavují nad milostí pro Kajínka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-12 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 109. a b BUMBA, Jan. Byl tam souvislý řetězec pochybností, milost není polemikou s justicí, říká ke Kajínkovi Rychetský. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-16 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 110. BUMBA, Jan; ERHART, Michael. Rychetský: Prezident by milost neměl moc zdůvodňovat. Mohlo by to sklouznout k otázce Kajínkovy viny. Český rozhlas Plus [online]. Český rozhlas, 2017-05-15 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 111. NOVOTNÁ, Kristýna; GOLIS, Ondřej. Mám obavy ze Zemanovy kohorty panošů, Ovčáčka by měli na hodinu vyhodit, říká šéf Ústavního soudu Rychetský. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-01-08 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 112. a b ČT24. 54 procent Čechů souhlasí s milostí pro Kajínka. Zeman si zvyšuje popularitu, myslí si 39 procent. ČT24 [online]. Česká televize, 2017-05-14 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 113. ČTK. Se Zemanovou milostí pro Kajínka souhlasí 54 procent lidí, ukázal průzkum. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-05-14 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 114. LÉKO, Kristián. Právní barometr: Milost pro Kajínka je Zemanův zvrhlý kalkul. Lidovky.cz [online]. MAFRA a.s., 2017-05-22 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 115. KROUPA, Janek; CHALOUPSKÁ, Markéta. Prezidentovi muži chtěli po policii, aby znovu otevřela případ vraha Kajínka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-06-09 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 116. HRON, Michal. Milost pro Kajínka se plánovala, měla pomoct Zemanovi, naznačuje rozhlas. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2017-06-09 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 117. MAZANCOVÁ, Hana. Tajné analýzy k milosti pro Kajínka. Hrad odmítá říct, kdo a jak je zpracovával. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-06-07 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 118. MAZANCOVÁ, Hana. Pochybnosti kolem tajných analýz ke Kajínkovi. Prezidentovi není důvod nevěřit, tvrdí Hrad. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-06-09 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 119. KEDROŇ, Radek. Na Hradě se slova rozchází s dokumenty. Fušerství, nebo alternativní fakta?. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-08-29 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 120. JANDOUREK, Jan. Zeman měl zajímavé analýzy ke Kajínkovi. Jen je nemůže nikdo najít. Asi fakt zajímavé… [online]. Forum 24 a.s., 2018-05-23 [cit. 2018-09-25]. Dostupné online. (česky) 
 121. MAZANCOVÁ, Hana. Hrad mlží o spisu ke Kajínkově milosti. Nesmyslné dotazy, odmítá odpovědět Ovčáček. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-07-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 122. KUBÍK, Jiří; SLONKOVÁ, Sabina. Svědek proti Kajínkovi chce soudně anulovat Zemanovu milost. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz a.s., 2017-06-29 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 123. Editor. Utajené informace k milosti. Zeman ignoroval svědky proti Kajínkovi. NEOVLIVNI.CZ [online]. Dead Line Media, s.r.o., 2017-06-28 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 124. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (1. 3. 2018) [online]. Správa Pražského hradu, p. o., 2018-03-01 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 125. bud. „Jsem neskutečně šťastný.“ Muž s milostí od Zemana je se synem, opilý zabil půl rodiny. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2018-03-02 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 126. a b c d e hro; Novinky; ČTK. Zemanem omilostněný muž je už doma, dříve se ho zastal i Ústavní soud. Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2018-03-02 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. (česky) 
 127. iDNES.cz. Zeman omilostnil muže, který při nehodě zabil manželku a syna. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 128. a b hro, Novinky. Zeman udělil milost muži, který zabil při nehodě svou ženu i syna. Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 129. ČTK; kal. Zeman udělil další milost. Opilci, který v autě zabil svou ženu i dítě. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 130. jas; Novinky. Při nehodě zabil manželku a dítě. Ústavní soud mu zrušil vězení kvůli mladšímu synovi. Novinky.cz [online]. Borgis, a.s., 2017-08-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 131. Trestní sankce a nejlepší zájem dítěte. www.usoud.cz [online]. Ústavní soud, 2017-08-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 132. https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/II._US_2027_17_an.pdf
 133. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost. Pražský hrad [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 134. a b c KOTTOVÁ, Anna; ČTK. Prezident Zeman udělil desátou milost. Dostal ji muž s onkologickým onemocněním, seděl za korupci. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-08-28 [cit. 2018-10-12]. Dostupné online. (česky) 
 135. zpe; Novinky. Zeman udělil milost onkologicky nemocnému vězni. Novinky.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 136. a b c POKORNÝ, Marek. Zeman omilostnil exstarostu Hevlína, kterého odposlechy usvědčily z korupce. Aktuálně.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 137. a b c d ŘÍMANOVÁ, Michaela. Bývalý starosta Hevlína půjde na čtyři roky do vězení. Za přijetí úplatku. Znojemský deník [online]. 2014-08-14 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 138. a b c d e f g MAZANCOVÁ, Hana. Zemanem omilostněný exstarosta Nosek: dvakrát si oddálil pobyt ve vězení, upuštění od trestu mu soud zamítl. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-09-03 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 139. ČTK. Exstarosta Hevlína na Znojemsku dostal tři roky za korupci. Aktuálně.cz [online]. 2015-08-27 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 140. ČTK. Zeman udělil milost nemocnému vězni. Trest měl za přijetí úplatku. Deník.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. (česky) 
 141. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost a abolici. Pražský hrad [online]. 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 142. a b jas; Novinky. Zeman udělil milost handicapovanému neplatiči alimentů. Novinky.cz [online]. 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 143. MATULÍK, Petr. Zemanova jedenáctá milost. Dostal ji handicapovaný muž neplatící alimenty. iDNES.cz [online]. MAFRA a.s., 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 144. a b c d e f ČTK; iDNES.cz. Muž, který dostal milost od Zemana, k handicapu přišel v opilosti. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 145. Echo24; ČTK; zd. Zemanova jedenáctá milost. Patří muži bez nohou, který neplatil alimenty. Echo24.cz [online]. Echo Media, a.s, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 146. ČTK. Prezident Zeman omilostnil muže, který při nehodě přišel o obě nohy. Aktuálně.cz [online]. 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 147. ČTK. Prezident Zeman udělil jedenáctou milost. Dostal ji hendikepovaný muž, který neplatil alimenty. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 148. a b c d e ČTK. Komu dal Zeman milost: Omilostněný muž byl třikrát trestaný za neplacení alimentů a jednou za krádež. Vězení se vyhnul díky tomu, že opilý přišel o nohy. Hospodářské noviny [online]. Economia, a.s., 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. (česky) 
 149. ČTK. Zemanem omilostněný invalida: O nohy přišel v opilosti, čtyřikrát ho soudili. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 150. Demagog.cz. Factcheck politických diskuzí - Pavel Fischer: Těch žádostí jsou desítky nebo stovky.. Demagog.cz [online]. Demagog.cz, z.s. [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 151. JANÁKOVÁ, Barbora. Žádostí o milost přibývá, Zeman čtyřikrát porušil své podmínky. iDNES.cz [online]. MAFRA a.s., 2018-05-14 [cit. 2018-05-14]. Dostupné online. 
 152. a b c bud. Češi rekordně vrší žádosti o milost. Na Zemanův metr jich je většina krátká. Blesk.cz [online]. 2018-08-30 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 153. BROŽ, Jan; SVOBODOVÁ, Michaela. Zeman nedal milost nepohyblivému muži, který nechápe, proč ho soudí. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2014-01-14 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 154. FIRBACHEROVÁ, Pavla; ak. Zeman zamítl první žádost o milost. Muž prý není v ohrožení života, naopak čelí exekucím. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2014-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (česky) 
 155. Lidovky.cz; ČTK. Zeman první žádosti o milost nevyhoví, muž 'nesplňuje podmínky'. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2014-01-12 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. (česky) 
 156. ČTK. Zeman odmítl první žádost o milost. Podmínky splňovala, tvrdí ministerstvo. Zprávy E15.cz [online]. CN Invest a.s, 2014-01-12 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 157. a b c d ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Plzeňského kraje. Miloš Zeman - oficiální stránky [online]. Miloš Zeman, 2016-02-10 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 158. HRON, Michal. Na Hrad letos nedorazila jediná žádost o milost. Byla by prý zbytečná. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2015-08-27 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 159. a b c Mladá fronta DNES. Prezident plní, co řekl. Milosti nedává. invArena [online]. 2014-10-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 160. ČTK. Zeman vysvětlil udělení své první milosti. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, a.s., 2016-02-10 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 161. a b c MAZANCOVÁ, Hana. U Zemanova přítele zasahují celníci. Za daňové podvody s lihem už byl jednou odsouzen. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2016-04-29 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 162. a b KMENTA, Jaroslav. Zemanův další kostlivec: zakladatel pobočky jeho strany podváděl s lihem. iDNES.cz [online]. MAFRA a. s., 2012-11-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 163. Domácí redakce Aktuálně.cz. Policie zatkla odsouzeného exzemanovce Jaroška v nemocnici. Hlídá jeho pokoj, pak ho vrátí do vězení. Aktuálně.cz [online]. Ekonomia, a.s., 2016-07-26 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 164. Lidovky.cz; ČTK. Policie na Slovensku zatkla bývalého člena Zemanovců, vyhýbal se vězení. Lidovky.cz [online]. MAFRA a. s., 2014-03-27 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 165. KEJLOVÁ, Sabine. Zeman šetří milosti. Válková mu navrhla tři, všechny odmítl. Aktuálně.cz [online]. Ekonomia, a.s., 2014-12-25 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky) 
 166. a b KMENTA, Jaroslav; ROBINSON, Tereza. Dodával Zemanovi kořalku, teď čeká na jeho milost. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, a.s. [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 167. GOLIS, Ondřej. Nepomohl ani sexuolog Uzel. Zeman odmítl milost pro 'svého' lihovarníka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-02-26 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. (česky)