Praderův–Williho syndrom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Osmiletý pacient s Praderovým–Williho syndromem
Osmiletý pacient s Praderovým–Williho syndromem

Praderův–Williho syndrom (PWS) je vzácné genetické onemocnění postihující přibližně 0,003 až 0,01 % světové populace. U novorozenců se projevuje oslabením svalstva (hypotonie), nevyvinutým sacím reflexem, zpomaleným vývojem a růstem. Již v raném dětství se ale u pacientů vyvine neukojitelný hlad, který vede k chronickému přejídání (hyperphagie) a obezitě, a mírná mentální retardace. Jedná se o nejčastější genetickou příčinu života ohrožující obezity u dětí a postihuje rovnocenně ženy i muže. Praderův–Williho syndrom je způsoben neaktivním (nebo chybějícím) segmentem na 15. chromozomu zděděném od otce. Pokud je stejný segment poškozen na chromosomu zděděném od matky, jde o syndrom Angelmanův. [1]

Historie poznání[editovat | editovat zdroj]

Tuto nemoc poprvé v roce 1956 popsali Andrea Prader, Heinrich Willi a Alexis Labhart, po kterých byla nemoc pojmenována. V roce 1981 byl gen zodpovědný za toto onemocnění lokalizován, což v dnešní době umožňuje genetické testy a zjednodušuje diagnózu.[2]

Příčina[editovat | editovat zdroj]

PWS je první popsanou nemocí způsobenou genetickým imprintingem, což znamená, že míra exprese genů z chromozomu závisí na rodiči, od kterého chromozom pochází. V případě genu SNRPN a dalších, které se nachází v úseku 15q11-13 (oblast PWS/AS), podstoupí expresi pouze alely od otce, zatímco ty od matky jsou methylací ztišeny. U lidí postižených PWS je alela od otce z nějakého důvodu nefunkční. Mezi tyto důvody patří:

 • Oblast PWS/AS na chromozomu od otce chybí (70 % případů)
 • Oba dva chromozomy 15 byly zděděny od matky – monoparentální dysomie (25 % případů)
 • Mutace v oblasti PWS/AS na chromozomu od otce (méně než 5 % případů)
 • Translokace části chromozomu 15 (minimum případů)

Pravděpodobnost, že se nemoc objeví i u sourozence postiženého, závisí na konkrétní příčině. Sourozenci pacienta bez PWS/AS oblasti nebo s monoparentální dysomií mají riziko relativně malé (menší než 1 %), zatímco sourozenci pacienta s chromozomální translokací mají 25% šanci a v případě genové mutace dokonce 50% šanci.[3][4]

Příznaky a diagnóza[editovat | editovat zdroj]

Typické příznaky zahrnují:

 • hypotonie a nevyvinutý sací reflex po narození
 • malý vzrůst v dětství
 • hyperfágie
 • obezita
 • malé ruce a malá chodidla
 • mírná mentální retardace
 • příznaky Obsedantně-kompulzivní poruchy
 • agresivní chování
 • poruchy učení
 • pozdější nástup puberty
 • menší genitálie
 • absence některých sekundárních pohlavních znaků
 • spánková apnoe a další komplikace spojené s obezitou[5]

Novorozenci s hypotonií a slabým sacím reflexem jsou většinou podezřelými a diagnóza je potvrzena genetickým testem, v 99 % případů na potvrzení diagnózy stačí kontrola methylace DNA.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/prader-willi-syndrome#
 2. https://emedicine.medscape.com/article/947954-overview
 3. https://rarediseases.org/rare-diseases/prader-willi-syndrome/
 4. https://emedicine.medscape.com/article/947954-overview#a5
 5. https://emedicine.medscape.com/article/947954-clinical
 6. https://rarediseases.org/rare-diseases/prader-willi-syndrome/