Pozemní stavby

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pozemní stavby lze obecně definovat jako stavby domů, budov, hal a objektů, jejichž větší část je umístěna na zemském povrchu.

Základním cílem veškeré činnosti v oblasti navrhování a realizace staveb pozemního stavitelství musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je daný objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé předpokládané životnosti objektu. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která bude splňovat veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu. Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle, je třeba splnit řadu požadavků a skloubit je v konstrukčním řešení tak, aby byly všechny složky harmonicky vyváženy. K tomu je zapotřebí navrhnout konstrukci po technické stránce splňující konstrukčně statické požadavky, stavebně fyzikální požadavky, požadavky architektonické, ekologické požadavky, požadavky protipožární ochrany, ...

Pozemní stavby lze rozdělit do následujících skupin a podskupin

  • stavby pro bydlení
- obytné domy (bytové domy, rodinné domy)
- stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy)
  • občanské stavby
– stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, jesle,...)
- školské stavby (školy, mateřské školy,...)
- sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště stadiony,...)
- stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště,...)
- stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace,...)
- stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny,...)
- budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť,...)
- administrativní budovy
  • průmyslové stavby
– výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty,...
  • zemědělské stavby
– stáje, seníky, skleníky, sklady,...