Portál:Mediální gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mediální gramotnost upravit
Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu, případně schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a obsahy. Samotný pojem mediální gramotnost se v Česku hojně používá v různých odvětvích, ať už v diskusích o novinářském vzdělávání a etice, o obsahu a účelu školního vzdělávání, projektech s mládeží financované Evropskou unií, nebo také o zákonem zavedenou odpovědnost distributorů audiovizuálních obsahů na vyžádání (tzv. video-on-demand). Pro termín lze najít více definic, které se od sebe více či méně liší, v základu jsou si však dosti podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak například definice pedagogické, mediálněvědní nebo jazykovědné, politické a legislativní. V Česku je diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí o školní mediální výchově i mediálnímu vzdělávání obecně.
Hygiena a ekologie - skica z 20. let

Informační ekologie je chápána jako aplikace ekologického pojetí informační společnosti. Zvažuje dynamiku a vlastnosti stále hustšího, komplexnějšího a důležitějšího digitálního informačního prostředí. „Informační ekologie“ se často používá jako metafora, nahlížející na informační prostor jako na ekosystém, informační ekosystém. Informační ekologie také navazuje na koncept kolektivní inteligence a znalostní ekologie (Pór 2000). Eddy a kol. (2014) využívají informační ekologii pro integraci vědy a politiky do ekosystémového managementu (EBM).
Celý článek...

  • Mediální setkání pro knihovníky VI na téma Mezigenerace se bude konat 7. června 2024. Program a link k připojení naleznete ZDE.
  • XI. Národní seminář pro informačního vzdělávání (NASIV) s podtitulem Učící knihovník jako aktér edukačních výzev 21. století se bude konat 29.–30. května 2024 v Brně a současně online v MS Teams. Program konference a registrační formulář naleznete ZDE.
  • Registrujte se na webinář Přidejte referenci na Wikipedii, kterou pořádá Wikimedia ČR společně se SKIP. Více informací ZDE
  • V srpnu se opět uskuteční Festival mediálního vzdělávání v Gymnáziu na Zatlance. Více informací a registraci najdete ZDE.
  • Mediální setkání pro knihovníky V. Otevřené setkání na téma AI a knihovny se uskutečnilo 23. února 2024. Více informací naleznete ZDE, záznam ze setkání je dostupný na YouTube.

Archiv aktualit
Přehled témat upravit

Seznam článků
Obraz „Digitální demiurg" od neznámého autora
Obraz „Digitální demiurg" od neznámého autora

Obraz „Digitální demiurg" od neznámého autora

Zajímavosti upravit
Víte, že...
O portálu upravit
Tento portál slouží k všeobecné podpoře a rozvoji mediální gramotnosti v České republice. Portál vznikl ve spolupráci Wikimedia Česká Republika, Nadace OSF, SKIP, Sdružení knihoven ČR a Katedry informačních studií a knihovnictví. Portál je určen k dalšímu rozvoji a podpoře aktuální a významné oblasti mediálního vzdělávání, do které se můžete zapojit i Vy! Kde a jak začít? Můžete napsat e-mail na tereza.liskova@osf.cz nebo se zapište ZDE.