Portál:Komunistický režim v Československu/Článek/Archiv

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Dosud uveřejněné články

2018[editovat zdroj]

Leden–únor 2018[editovat zdroj]

Rovnost - zbytky převlékárny

Tábor Rovnost byl jeden z 18 nápravně pracovních táborů za komunistického režimu na Jáchymovsku. Tábor byl obsazen vězni dne 15. 9. 1949 a zrušen byl 1. 6. 1961. Krycí označení tábora bylo P. Pojmenován byl podle dolu, na kterém leží. Šachta, ve které vězni pracovali, byla hluboká 660 metrů a byla nejhlubší na Jáchymovsku. Tábor byl určen zejména pro vězně první skupiny, kteří byli podle komunistického režimu nejnebezpečnější. Tito vězni byli odsouzeni na více než 10 let. S vězni I. kategorie se zacházelo nejhůř ze všech a byli považováni za méněcenné. V jednu chvíli bylo v táboře až na 1 344 odsouzených.

Tábor Rovnost byl velitelský. Kvůli ostraze se zde nacházely strážnice a strážní věže. Pro vězně zde byly zejména ubytovací baráky ze dřeva. Topit se v nich smělo jen ve výjimečných případech. Nacisté, kteří byli v táborech také, obvykle neobývali stejný barák s politickými vězni. Na osobní věci směl mít mukl jen jednu papírovou krabici. V táboře se vyskytovalo i vězení, které se nazývalo korekce. Tábor měl dvě brány. První, hlavní branou, přijížděli návštěvy, noví vězni nebo byly přiváženy zásoby. Druhá brána spojovala tábor s pracovní šachtou - jámou Rovnost. Aby se vězni do šachty dostali, museli nejdříve projít tunelem z ostnatého drátu, který přezdívali Ulička ztracených nadějí nebo Ulička komunismu.

2017[editovat zdroj]

Září-Prosinec 2017[editovat zdroj]

Pomník PTP

Pomocné technické prapory (PTP, slovensky Pomocné technické prápory) či Vojenské tábory nucených prací (VTNP) byly útvary Československé lidové armády, které v letech 19501954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu (armáda pro ně vymyslela tzv. politickou klasifikaci „E“). Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví. Byly také nástrojem perzekucepracovní exploatace nepohodlných osob. Fungování PTP nemělo oporu v československých zákonech a mezinárodním právu.

Pomocnými technickými prapory prošlo, podle různých odhadů, mezi 40 000 a 60 000 občanů. Pracovali v dolech (na Ostravsku, Kladensku i na Slovensku), ve stavebnictví (například pražské sídliště Petřiny), na vojenských stavbách (výstavba letišť, kasáren, obytných domů i dalších objektů, např. Ústřední vojenské nemocnicePraze-Střešovicích, nebo tehdy vojenského hotelu InternacionálPraze-Dejvicích), ve vojenských lesích, kamenolomech i v zemědělství. Například v roce 1953 pracovaly vojenské pracovní jednotky na 370 různých pracovištích.

Výrazy „pétépáci“„černí baroni“ (byli označeni černými výložkami) byly i po roce 1953 běžně používány pro vojáky technických praporů (TP) a vojenských pracovních jednotek (VPJ), později dokonce i pro ženisty.

Srpen 2017[editovat zdroj]

Tribuna v Praze na Letenské pláni v roce 1981

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli komunistické moci. Účast na oslavách prvního máje byla velmi často nepsaně povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků. Někdy se tento svátek bral jako májová veselice. V průvodu byly zastoupeny národní a družstevní podniky, školy i různé zájmové organizace (např. organizace Svazarmu či Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty a mávátka. V československém prostředí nahrával propagaci této akce i ten fakt, že 5. květen a 9. květen (což jsou významné dny z konce 2. světové války) byly časově blízké. Užívalo se tehdy zcela běžně propagační sousloví „slavné májové dny“ a na mnoha letácích a plakátech bývaly uvedeny všechny tyto dny společně, tedy 1., 5. a 9. květen. V těchto dnech se konaly vzpomínkové akce na padlé sovětské a československé vojáky ve II. světové válce.

Starší[editovat zdroj]