Portál:Informační věda a knihovnictví/Vybraný článek/Archiv/2011

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

40[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 28. prosinec 2011


Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeOS, Cloud či iCloud. ...


Celý článek

39[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 21. prosinec 2011


Na internetu nikdo neví, že jsi pes (On the Internet, nobody knows you're a dog) je internetové rčení, které ve zkratce popisuje anonymitu internetu.

Původně se jednalo o textovou část kresleného vtipu kreslíře Petera Steinera, který vyšel v magazínu The New Yorker 5. července 1993. Až do roku 2000 se jednalo o nejčastěji přetiskovanou kresbu z tohoto. Autor získal celkem na honorářích přes 50 000 dolarů. ...


Celý článek i s obrázkem (angl. verze)

38[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 14. prosinec 2011


Ceny pro Velkého bratra (Big Brother Awards, český organizátor užívá též název Soutěž o největšího slídila) je soutěž, v níž jsou vybírány subjekty, které nejvíce narušily soukromí lidí, zejména novými technologiemi. Aktuálními tématy jsou ochrana soukromí při cestování, používání čipů, počítačů a kamerových systémů a soukromí lidského těla. Účel soutěže je zejména osvětový: tedy upozornit veřejnost na způsoby, jakými bývá soukromí narušováno. Název má soutěž podle postavy Velkého bratra z Orwellova románu 1984. ...


Celý článek

37[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 7. prosinec 2011


České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu (FFII.cz) je česká pobočka mezinárodní organizace Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII). Jedná se o občanské sdružení autorů, vývojářů, producentů a uživatelů informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je šíření osvěty v oblasti zpracování dat a podpora rozvoje veřejných informačních statků založených na autorském právu, svobodné soutěži a otevřených standardech.

Cíle sdružení[editovat zdroj]

Sdružení podle svých stanov chce

 • umožnit svobodné použití základních informačních zdrojů,
 • ochránit tvůrce před plagiátory a veřejnost před monopoly,
 • dát politickou váhu programátorům, podnikatelům na poli informatiky a informaticky vzdělaným občanům.

Sdružení proto např. podporuje otevřené formáty (např. XML) a požaduje rovný přístup k informacím. ...


Celý článek

36[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 30. listopad 2011


Sociální síť, zvaná též společenská síť, komunitní síť či komunita, anglicky social network, je propojená skupina lidí, V širším slova smyslu je sociální sítí každá skupina lidí, která spolu udržuje komunikaci různým prostředky. V užším, moderním a značně převažujícím pojetí se sociální sítí nazývá služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.) Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. V současnosti nejznámější a největší sociální sítí na světě je Facebook.com s více než 700 milióny registrovaných uživatelů (rok 2011). ...


Celý článek

35[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 23. listopad 2011


PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google. (Jméno algoritmu je přeložitelné jako “hodnocení stránky” nebo též “Pageovo ohodnocení”. Podle vyjádření společnosti Google byl algoritmus pojmenován právě po Pageovi.)

Algoritmus využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné “doporučování” stránek, ne nepodobné hodnocení vědeckých prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu citací ale dovádí tento princip ještě dál: hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. ...


Celý článek

34[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 16. listopad 2011


Hierarchický strom

Hierarchie (řec. ίερός hieros, posvátný a άρχω archó, vládnout) znamená uspořádání nadřazenosti a podřízenosti tak, že každý prvek kromě nejvyššího je podřízen právě jednomu nadřízenému. Schéma hierarchie tak tvoří strom či pyramidu.

Význam slova[editovat zdroj]

Hierarchie původně označuje pevné uspořádání nadřízenosti a podřízenosti v kněžstvu: nejvyšší kněz se nazýval hierarchés. V tomto smyslu se i dnes hovoří o církevní hierarchii - soustavě nadřízeností zejména v katolické církvi. Později se používala i pro jiné složitější systémy hodností s více vrstvami či patry nadřízenosti a podřízenosti, například mezi úředníky nebo v armádě. ...


Celý článek

33[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 9. listopad 2011


Do What The Fuck You Want To Public License (zkratka WTFPL, česky Veřejná licence Dělej si co do prdele chceš) je zřídka užívaná extrémně liberální svobodná softwarová licence. Originální verzi 1.0, která byla vydána v březnu 2000, napsal Banlu Kemiyatorn. Verzi 2.0 pak napsal francouzský programátor Samuel „Sam“ Hocevar, který byl od 17. dubna 2007 do 16. dubna 2008 projektovým vedoucím Debianu. Licence dovoluje redistribuci a modifikace softwaru nezatížené žádnými podmínkami – uživatelé si mohou „dělat co do prdele chtějí“. ...


Celý článek

32[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 2. listopad 2011


Fotografie Lidmily Vášové

PhDr. Lidmila Vášová, rozená Hyhlíková (* 31. prosince 1939, Praha) je představitelkou české bibliopedagogiky, bibliopsychologie a českého knihovnictví. Je dcerou univerzitního profesora RNDr. Františka Hyhlíka, významného českého pedagoga a psychologa se specializací na pedagogickou psychologii a psychologii práce. Byla dlouholetou členkou Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vzdělání[editovat zdroj]

Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy v Praze. V letech 1957-1962 studovala obor knihovnictví–čeština na FF UK v Praze. Zájem o otázky psychologie čtenáře a o pedagogické působení knihovníků ve veřejných knihovnách doložila také diplomovou prací s názvem Čtenářské výzkumy N. A. Rubakina a jejich ohlas u nás, kterou zpracovala pod vedením dr. Rudolfa Málka, tehdejšího ředitele Městské lidové knihovny v Praze. Rigorózní zkoušku složila v roce 1967. ...


Celý článek

31[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 26. říjen 2011


European Computer Driving Licence - volně přeloženo evropský řidičák na počítač  - je mezinárodní certifikační koncept zabývající se testováním počítačové gramotnosti. Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (zejména na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat. Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, kde nejznámější a nejrozšířenější je program ECDL Core (základní a úplná počítačová gramotnost) a program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen (v ČR aktuálně nedostupné). ...


Celý článek

30[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 19. říjen 2011


Příklady spamu v e-mailovém klientu

Spam je nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging. Používá se též zkratka UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email).

Pro opak spamu, tj. poštu, která je zaslána konkrétní osobou se specifickým jednorázovým účelem a adresát ji považuje za žádoucí, se řidčeji používá termín ham (anglicky šunka). ...


Celý článek

29[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 12. říjen 2011


Beerware je forma licence programu, při které uživatel má právo neomezeně užívat příslušný program, eventuálně měnit jeho zdrojový kód, s podmínkou, že autorovi programu koupí pivo (anglicky beer, odtud název), případně v některých variantách vypije pivo na autorovo zdraví. Termín byl vytvořen Johnem Bristorem v roce 1987. Od té doby bylo vytvořeno mnoho programů pod touto licencí. ...


Celý článek

28[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 5. říjen 2011


Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtinykryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi jako alternativa k pojmu kryptologie. Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv.

Kryptografie se po staletí vyvíjela k větší složitosti zároveň s lidskou civilizací a mnohokrát ovlivnila běh dějin. Zejména utajení či vyzrazení strategických vojenských informací může mít zásadní vliv. Ale také prozrazení politických intrik, přípravy atentátů nebo i jen prozrazení milenců a podobně, to vše může úzce záviset na bezpečném přenosu informací a na schopnostech protivníka šifru rozbít. První doložení o zašifrování zprávy pochází z roku 480 př. n. l. za období Řecko-Perských válek v bitvě u Salamíny. Do historie kryptografie se zapsal i významný římský vojevůdce a politik Julius Caesar, a to vynalezením šifry, která byla pojmenována jako Caesarova šifra. ...


Celý článek

27[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 28. září 2011


Privacy International je nezisková organizace, založená roku 1990, jež má za cíl „být hlídacím psem (rozmachu) dozoru (nad obyvatelstvem) ze strany vlád a korporací“. Sídlí v Londýně (Velká Británie), ale má zázemí ve více než padesáti dalších zemích.

Cíle organizace[editovat zdroj]

Privacy International má za cíl:

 1. Zvyšovat všeobecné povědomí o osobním soukromí a poskytovat o něm informace.
 2. Pracovat na ustanovení silného zákona na ochranu soukromí na státní a mezinárodní úrovni.
 3. Monitorovat povahu, efektivitu a míru prostředků k ochraně soukromí a osobních dat.
 4. Vést výzkum o hrozbách narušení osobního soukromí.
 5. Monitorovat a ohlašovat dozor nad obyvatelstvem ze strany bezpečnostních sil a rozvědky.
 6. Pečlivě prozkoumat povahu, velikost a dosah zahraničního toku informací.
 7. Angažovat se na národní a mezinárodní úrovni v obhajobě a ochraně (soukromí), jako například reprezentovat tělesa, jako jsou Spojené národy, Evropský sněm a OECD.
 8. Hledat způsoby, pomocí nichž mohou být informační technologie využity pro ochranu soukromí. ...

Celý článek

26[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 21. září 2011


Mem (někdy se můžeme setkat i s verzí mém) je termín pro kulturní obdobu genu – replikující se jednotku kulturní informace. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimemanapodobovat.

Evoluce nemusí být nutně postavena jen na replikaci DNA, ale jejím principem je šíření jakékoli informace, která podléhá změnám (mutacím) a selekčnímu tlaku. Memy se rozšiřují jak z generace na generaci, tak i komunikací s nepříbuzným okolím (tato teorie předávání memů v podstatě souhlasí s pojetím evoluce dle Jean-Baptiste Lamarcka).

Susan Blackmoreová ve své knize The meme machine (v češtině vyšla pod názvem „Teorie memů“) memy popisuje jako neovladatelné a neumlčitelné. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je dle ní pouhou vítěznou skupinou memů, které nás momentálně ovládají. ...


Celý článek

25[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 14. září 2011


Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.

Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů. ...


Celý článek

24[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 7. září 2011


Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů obrovskému množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. ...


Celý článek

23[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 30. srpen 2011


Horká a chladná média je pojmová dvojice, kterou zavedl kanadský filosof Marshall McLuhan v roce 1964, aniž by sám oba pojmy nějakým způsobem přesným a vyčerpávajícím způsobem definoval.

Rozdíl mezi horkými a chladnými médii je určen definicí tzv. stavu naplněnosti daty. McLuhan uvádí, že fotografie je vizuálně vysokodefiniční, zatímco karikatura je nízkodefiniční. Vysvětluje to tím, že v karikatuře se objevuje málo vizuálních informací. Pro určení horkého nebo chladného média je vedle stavu naplněnosti daty nutné diagnosticky konstatovat tzv. stupeň zaplňování či doplňování dat adresátem. ...


Celý článek

22[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 17. srpen 2011


Data mining ([dejta majnyn], angl. dolování z dat či vytěžování dat) je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z dat. Někdy se chápe jako analytická součást dobývání znalostí z databází (Knowledge Discovery in Databases, KDD), tak například Berka (2003), jindy se tato dvě označení chápou jako souznačná.

Data mining se používá v komerční sféře (například v marketingu při rozhodování, které klienty oslovit dopisem s nabídkou produktu), ve vědeckém výzkumu (například při analýze genetické informace) i v jiných oblastech (například při monitorování aktivit na internetu s cílem odhalit činnost potenciálních škůdců a teroristů). ...


Celý článek

21[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 10. srpen 2011


Vyhledávací operátory jsou prostředky dotazovacího jazyka sloužící k přesnému formulování rešeršního dotazu. Jejich význam, příp. přednastavení se může v jednotlivých vyhledávacích strojích lišit.

Booleovské operátory (logické vyhledávací operátory)[editovat zdroj]

Pomocí booleovských operátorů lze ve vyhledávacím řetězci definovat logické vztahy mezi jednotlivými slovy (operandy), a dosáhnout tak rozšíření či zúžení rešeršního dotazu.

 • Unární

NOT/AND NOT - např. inteligence NOT umělá
- vyjadřuje logickou negaci (NE): vyhledaný záznam nesmí obsahovat slovo uvedené za operátorem
- zužuje rešeršní dotaz
- vhodný např. k eliminaci homonym vyhledávaného výrazu
...


Celý článek

20[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 2. srpen 2011


Internetová cenzura je kontrola a filtrování informací, včetně potlačování „nevhodného“ obsahu proudícího internetem. Z právního hlediska je to jedna z forem cenzury, od těch ostatních se ale v několika ohledech liší. ...

Svět podle internetové cenzury.
Legenda: modrá: žádná cenzura, žlutá: částečná cenzura, červená: pod dohledem, černá: vysoce kontrolovaná

Celý článek

19[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 26. červenec 2011


Autentizace (z německého Authentisierung) je proces ověření proklamované identity subjektu. Proběhne-li proces autentizace, dojde k autorizaci (souhlas, schválení, umožnění přístupu, atp.). Autenticita je oproti autentizaci jako procesu vlastnost daného subjektu či objektu, u kterého lze ověřit identitu, resp. původnost.

Řidčeji se používají i synonyma autentikace (z anglického authentication) nebo autentifikace (z francouzského authentification). Tato synonyma ale nejsou doporučována kvůli jednotnosti odborné terminologie, přestože autentifikace je spisovné slovo. Pojem autentizace je v odborných publikacích preferován a je majoritně používán v minulosti i v současnosti.

Význam autentizace[editovat zdroj]

Autentizace znamená ověřování pravosti, autentický znamená původní, pravý, hodnověrný. Autentizace patří k bezpečnostním opatřením a zajišťuje ochranu před falšováním identity (anglicky impersonation, maskarade), kdy se subjekt vydává za někoho, kým není. Rozlišujeme autentizaci entity (osoby, programu) a autentizaci zprávy. ...


Celý článek

18[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 19. červenec 2011


Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky.

Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu, jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje, ale i pro běžné a zejména handicapované uživatele.

Existuje však kritika SEO, která vytýká účelovost těmto opatřením nebo jejich zneužití, protože roboti nejsou umělou inteligencí a proto důležitost obsahu pro návštěvníka stránek hodnotí nepřímo. ...


Celý článek

17[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 12. červenec 2011


Crowdsourcing (též wisdom of the crowd (moudrost davů)) je novotvar pro označení způsobu dělby práce, při které se úkol obvykle vykonávaný zaměstnanci nebo kontraktory v rámci outsourcingu zadá blíže nespecifikované skupině lidí jako všeobecná výzva. Například se veřejnost vyzve na spolupráci při vývoji nové technologie, uskutečnění designérské úlohy, zdokonalení algoritmu nebo při pomoci se zachycením, roztříděním a analýzou velkého objemu dat.

Termín se stal populárním díky autorům knih a novinářům věnujícím se oblasti podnikání, kteří takto označovali trend působení masové spolupráce, která umožňuje využití technologie web 2.0 na dosahování podnikatelských záměrů. Termín i k němu odpovídající obchodní modely čelí kontroverzi a kritice. ...


Celý článek

16[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 6. červenec 2011


Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup je forma zveřejnění informací, kterou předepisují mnohé české právní předpisy zejména státním orgánům a dalším institucím veřejného charakteru. Slova „způsob umožňující dálkový přístup“ většina předpisů, které je používají, blíže nedefinuje – v praxi bývají obvykle vykládána jako opisné označení pro zveřejnění formou webu na internetu, jiné způsoby umožňující dálkový přístup bývají připouštěny či zmiňovány nanejvýš obecně a okrajově. Ministerstvo vnitra konstatuje, že žádný zákon neukládá obci zřídit a provozovat své webové stránky, ale že některé zákony stanovují povinnost zveřejňování dokumentů neomezenému množství lidí prostřednictvím volně přístupného média, přičemž v dnešní době je asi nejčastější formou tohoto zveřejnění vyvěšení na webových stránkách.[1] Ministerstvo zdravotnictví v rámci informační kampaně k jednomu dotačnímu programu na dotaz, co přesně znamená pojem „způsobem umožňujícím dálkový přístup“, odpovědělo: „Tak se v právních předpisech označuje internet, tj. webové stránky ...“[2] ...

 1. Věra Kantorková: Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – 4 – Informování obce o své činnosti a participace občanů obce na územní samosprávě, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Praha, 2009, podle právního stavu k 1. listopadu 2009
 2. Nejčastěji kladené dotazy k vyhlášce o rezidenčních místech, a to jak z podhledu vyhlašovatele tak uchazeče o rezidenční místo., Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 26. 6. 2009

Celý článek

15[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 28. červen 2011


Nenuťte uživatele přemýšlet (v orig. Don't Make Me Think) je kniha Steva Kruga o vztahu člověka k počítačům a webové použitelnosti. Předpokladem knihy je, že dobrý program nebo webová stránka by měly umožňovat uživatelům provést jejich zamýšlené úkoly tak jednoduše a přímo, jak je to jen možné. Krug poukazuje na fakt, že lidé volí dostačující řešení (oproti optimálním řešením) či první dostupné řešení jejich problému, a design by toho měl využít. ...


Celý článek

14[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 21. červen 2011


Sociální inženýrství je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace. Termín je běžně používán ve významu podvodu nebo podvodného jednání za účelem získání utajených informací organizace nebo přístup do informačního systému firmy. Ve většině případů útočník nepřichází do osobního kontaktu s obětí.

Techniky sociálního inženýrství[editovat zdroj]

Všechny techniky sociálního inženýrství jsou založeny na specifických způsobech lidského rozhodování známých jako kognitivní chyby úsudku. Tyto chyby úsudku založené na nedokonalosti lidského mozku jsou využívány mnoha způsoby a některé z nejvýznamnějších jsou vyjmenovány zde:

Pretexting[editovat zdroj]

Pretexting je utváření a využívání vymyšleného scénáře s cílem přesvědčit oběť k učinění potřebné akce nebo k získání potřebné informace. Jedná se o skloubení lži s kouskem pravdivé informace získané dříve. Může se jednat například o datum narození, rodné číslo, velikost posledního účtu, jméno nadřízeného atd. Cílem je přesvědčit oběť o legitimnosti akce, která je po ní požadována. ...


Celý článek

13[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 14. červen 2011


Gatekeeping znamená v dnešním slova smyslu „proces výběru informací vpuštěných do médií“ zejména v souvislosti s mocí, kterou nabývá jednotlivec disponující informacemi. Užívá se v mediálních studiích.

Pojem vytvořil sociální psycholog Kurt Lewin, který zkoumal, co lidi motivuje k nákupu určitého zboží. V oblasti mediálních studií termín poprvé použil David Manning White (50.l. 20.st). White zkoumal na americkém středozápadu, jak editoři vybírají zprávy do zpravodajství. Zkoumal, zda novináři jednají promyšleně nebo intuitivně. Přichází s pojmem „The Gate Keeper“ neboli hlídač brány. Zjistil, že editoři zpracovávají jen 10 % materiálu, který dostanou od zpravodajských agentur. Dále zjistil, že výběr probíhá na základě předpokladu, co uspokojí publikum. To znamená, že editor se tedy rozhoduje velmi subjektivně. Kromě editorů jsou však gatekeepery také pracovníci agentur či reportéři – všichni ovlivňují co a v jakém formátu se dostane prostřednictvím zpravodajství k lidem. Další výzkumy gatekeepingu prováděli např. Walter Gieber, R. M. Brown, G. A. Donahue či Pamela Shoemakerová. ...


Celý článek

12[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 8. červen 2011


Podcasting je metoda šíření informací vynalezená v roce 2004 Adamem Currym a do jisté míry konkurující rádiu. Pro jednotlivé navazující sady záznamů se používá slovo podcast či český volný překlad audio RSS.

Jde o zvukové nebo video záznamy, které autor podcastu umísťuje na Internet v podobě souborů (často ve formátu MP3), na které odkazuje na webových stránkách, ale především v uzpůsobeném RSS feedu. Ten pak specializovaný program (zvaný podcatcher nebo podcast receiver) průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače.

Mezi významné přednosti podcastingu patří snadnost poskytování obsahu – v podstatě stačí nahrát zvukový soubor a umístit je na Internet – a z něho plynoucí široká nabídka zdrojů (existuje například speciální týdeník pro fanoušky Harryho Pottera) a možnost uživatele si soubor přehrát v libovolný čas, neomezený pevně daným vysíláním. ...


Celý článek

11[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 1. červen 2011


Národní knihovna na Letenské pláni v Praze, často přezdívaná též chobotnice nebo blob, byla zamýšlená nová budova Národní knihovny České republiky podle návrhu týmu britského architekta českého původu Jana Kaplického z ateliéru Future Systems, vybraného v architektonické soutěži z 355 návrhů. Měla být dostavěna v roce 2012. Měla poskytnout prostor pro deset milionů knih a přestěhovat se do ní měly z Klementina svazky z fondů Národní knihovny vytištěné po roce 1801. V červenci 2008 ministr kultury konstatoval, že knihovna kvůli nedořešeným pozemkovým vztahům a financování postavena nebude. V srpnu 2008 Evropská komise vydala stanovisko, že soutěž proběhla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, který se na výběr dodavatele projektu vztahuje.

Budova je navržena v organickém tvaru připomínajícím tělo chobotnice, s vnějším pláštěm zeleno-žluto-bílé barvy s fialovými skvrnami, s vyhlídkovým oknem připomínajícím oko směrem k Pražskému hradu. Vydávání a ukládání knih je navrženo pomocí automatického systému (Automated Storage and Retrieval System, ASRS) ze skladu umístěného převážně pod zemí.

Byla navržena na Letenskou pláň do prostoru nynějšího tramvajového a autobusového obratiště Špejchar. Na východní straně s ní měl sousedit jeden z výjezdů z automobilového tunelu Blanka. ...


Celý článek

10[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 25. květen 2011


Po teroristických útocích z 11. září 2001 se po Internetu šířil hoax spojující údajné registrační číslo jednoho z letadel se skrytou zprávou

Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, mystifikaci či žert) je nevyžádaná e-mailová, Jabber nebo ICQ zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

Škodlivost hoaxů[editovat zdroj]

Běžní uživatelé hoaxům často věří a (v dobré víře) jednají podle nich (a rozesílají je dále ve snaze pomoci i ostatním), či je považují za pouhý neškodný vtip, odborníci a správci sítí často hoaxy chápou jako nebezpečný jev, kterému je nutno se bránit. Mezi důvody škodlivosti patří např.:

Obtěžování příjemců
Opakovaný příjem nesmyslných zpráv je pro mnohé uživatele nepříjemný, zejména v době epidemie, kdy se v e-mailových schránkách objevuje stejná zpráva několikrát denně.
Nebezpečné rady
Některé hoaxy poskytují nebezpečné rady, např. jak se zbavit domnělého viru smazáním nějakého souboru. Uživatel, který takové rady slepě následuje, může svému počítači naopak ublížit ...

Celý článek

09[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 18. květen 2011


Hlavní budova Moravské zemské knihovny postavená v Kounicově ulici

Moravská zemská knihovna je univerzální vědeckou knihovnou, vykonává také funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj. Ve svých sbírkách má přes 4 miliony knih, její služby využívá ročně přes 30 000 čtenářů. Plní i některé funkce s celomoravskou nebo celostátní působností. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Historie[editovat zdroj]

Vznik[editovat zdroj]

Počátky Moravské zemské knihovny nejsou spojeny s některou z veřejných institucí, jako je tomu u většiny našich velkých knihoven, ale se soukromou knihovnou Moravsko-slezské hospodářské společnosti pro povznesení zemědělství, přírodovědy a vlastivědy. Příruční knihovna byla součástí inventáře pravděpodobně už od vzniku tohoto spolku roku 1770, písemné doklady o vlastnictví knih máme však až z počátku 19. století. Jako data založení bývají uváděna léta 1806 (doklad, že společnost byla odběratelkou řady časopisů) a 1808 (první dochovaný inventář knihovny). ...


Celý článek

08[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 10. květen 2011


Logo
Druhá verze loga Some Rights Reserved (Některá práva vyhrazena)

Creative Commons (CC, česky zhruba tvůrčí společenství) je americká nezisková organizace, která si za cíl klade rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení.

Creative Commons nabízí škálu různých licenčních schémat, která držitelům autorských práv umožňují nabídnout některá práva na užívání díla veřejnosti, zatímco jiná práva jim stále zůstávají. Cílem je omezit potíže, které platné autorské zákony kladou sdílení informací.

Na webových stránkách Creative Commons si držitel autorských práv může vybrat z řady volných licencí, které poté může použít při zveřejnění svého díla na webu. Creative Commons také poskytují RDF/XML metadata, která popisují licenci a dílo tak, aby bylo snadné automaticky zpracovat a dohledat takto licencovaná díla. Organizace také nabízí projekt „Founder's Copyright“ (Autorské právo zakladatelů), jehož cílem je obnovit účinky původního autorského práva, vtěleného do ústavy USA jejími zakladateli. ...


Celý článek

07[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 4. květen 2011


Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací). Databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od internetových katalogů, které jsou udržovány převážně ručně.

Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek, které mají ve své databázi (např. PageRank). ...


Celý článek

06[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 27. duben 2011


Scientometrie je vědecká nauka, jež studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace, jakými jsou například počet publikací v časopisech určitého druhu, počet citací jednotlivých článků či autorů, atp. V kontroverzním, zúženém a nevědeckém smyslu je scientometrie chápaná jako nástroj pro "objektivnější" hodnocení vědecké výkonnosti jednotlivců či hodnocení "kvality" vědeckého výzkumu jako celku. ...


Celý článek

05[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 19. duben 2011


Impakt faktor (IF) ve scientometrii představuje průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu. Protože obvyklé citační a publikační zvyklosti v různých vědních oblastech jsou často diametrálně odlišné, a to často i mezi zdánlivě blízkými oblastmi, nelze hodnoty impakt faktorů snadno a mechanicky srovnávat. V kontroverzním až nevědeckém smyslu bývá impakt faktor někdy užíván i zneužíván jako míra "významu" či "kvality" odborných vědeckých časopisů. Impakt faktor je každý rok znovu vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace (ISI) pro rozsáhlý soubor vybraných vědeckých časopisů a publikován ve Zprávě o časopisecké citovanosti. Impakt faktor má velký – a podle mnohých i negativní – vliv na způsob vědecké práce a její hodnocení. Jeho užívání mimo původní definiční oblast představuje zdroj kontroverzí ...


Celý článek

04[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 12. duben 2011


EOD - Elektronické knihy na objednávku (anglicky eBooks on Demand) je služba zabývající se digitalizací historických knih vydaných mezi lety 1500 – 1900, resp. 1910 v ČR. Jde o knihy, které již nejsou chráněny autorským zákonem. Momentálně tuto službu nabízí 27 knihoven z 12 evropských zemí.

Projekt, jehož přesný název zní eBooks on Demand – A European Library Network (EOD) bude realizován 4 roky (od 1. května 2009 do 30. dubna 2013) a je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013. Předcházel mu pilotní projekt Digitization on Demand probíhající od října 2006 do června 2008, jehož se účastnilo 13 knihoven z 8 evropských zemí....


Celý článek

03[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 6. duben 2011


RSS je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

Původně tento formát sloužil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech.

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál. ...


Celý článek

02[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 30. březen 2011


Pojem digitální repozitář (někdy také úložiště) se používá pro několik různých vzájemně se překrývajících systémů a organizací, které slouží dlouhodobé ochraně digitálních dokumentů:

 • někdy označuje pouze soubory digitálních dat, které uplatňují konkrétní model (jako OAIS) nebo protokol (jako OAI-PMH)
 • používá se velmi volně pro jakoukoli organizaci, která spravuje digitální dokumenty a zpřístupňuje je určité skupině koncových uživatelů.
 • označuje také někdy soubory služeb, které se zabývají získáváním, správou a zpřístupňováním digitálního obsahu. ...

Celý článek

01[editovat zdroj]

Datum zveřejnění v rubrice: 23. březen 2011


Melvil Dewey byl významný americký knihovník a vynálezce Deweyho desetinného systému.

Narodil se 10. prosince 1851 v Adams Center v americkém státě New York jako Melville Louis Kossuth Dewey. Od devatenácti let pracoval jako asistent knihovníka v univerzitní knihovně Amherst College, kde studoval. Již v té době se začal zabývat myšlenkou na vhodnější uspořádání zdejšího knihovního fondu.

V době Deweyho mládí, do 70. let 19. století, existovaly pouze nepraktické klasifikační systémy, založené na jmenném pořádání a neměnném, přesně stanoveném umístění knih v policích. Navíc měla každá knihovna odlišný systém. Deweyho snahou bylo nahrazení tohoto nekvalitního řešení novým, efektivnějším a univerzálnějším systémem. Usiloval o to, aby knihy byly řazeny dle určitého systému a ne fixovány na konkrétní místo jako dosud ...


Celý článek