Portál:Brno/Článek/Archiv/2017

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je archivovaný přehled o článcích měsíce na portálu Brno, které byly použity v období roku 2017:

Leden[editovat zdroj]

Královská kaple v roce 1904

Královská kaple je zaniklá gotická stavba, která do roku 1908 stála na dnešním brněnském Dominikánském náměstí. Nacházela se přibližně v místech současné Menšíkovy kavárny na křižovatce Dominikánského náměstí a ulic Zámečnické a Veselé. Na tehdejším Rybném trhu při tzv. markraběcím domě ji založil král Václav II. listinou ze dne 25. března 1297. Zbořena byla společně s celou severní stranou náměstí při asanaci historického středu města. Její interiér byl však v rozloženém stavu zachován a městská rada tehdy slíbila její obnovení. Podle nejnovějších plánů měla být kaple součástí připravovaného parkovacího domu v Panenské ulici, jeho projekt byl ale v roce 2011 změněn a kaple z něj byla vynechána. celý článek

Únor[editovat zdroj]

Hotel Grandezza na Zelném trhu

Hotel Grandezza je stavba na Zelném trhuBrně postavená v letech 1914–1915 architektem Vladimírem Fischerem, pozdějším rektorem Vysokého učení technického v Brně, jako Cyrilometodějská záložna. Sochařskou výzdobu na fasádě provedl brněnský sochař a pedagog Václav Hynek Mach. Původně zde stávaly čtyři domy, v nichž záložna – první český peněžní ústav v Brně – působila od roku 1882. Po druhé světové válce zde působily různé firmy, jako např. Státní spořitelna nebo Prefa Brno. V letech 1969–1990 budova sloužila znovuobnovené Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1990–1996 její Ekonomicko-správní fakultě. Poté byla společností Grandezza Hotels upravena podle návrhu architekta Ondřeje Kukrala a od roku 2012 je zde provozován čtyřhvězdičkový hotel. Budova je chráněna jako kulturní památka České republiky. celý článek

Březen[editovat zdroj]

Hlavní vstup Dětské nemocnice

Dětská nemocniceBrně je zdravotnické zařízení určené pro pacienty v dětském věku. Nemocnice sídlí v Černých Polích v ulici Černopolní a je součástí Fakultní nemocnice Brno. V roce 1846 vznikl Spolek pro dětskou nemocnici sv. Cyrila a Metoděje, který ještě téhož roku začal provozovat nemocnici v dnešní Kounicově ulici. V letech 1897–1898 bylo vybudováno nové zařízení na dosud nezastavěném kopci nad Lužánkami podle návrhu architekta Huga Kranze. V poválečném období 1948–1953 byla na témže místě obnovena novostavbou architekta Bedřicha Rozehnala. V letech 1969–1973 byl doplněn podle projektu Karla Volavého expektační pavilon a v 90. letech došlo na celkovou rekonstrukci a dostavbu dalších pavilonů (F a G). Nemocniční areál je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od roku 1998 je zařízení organizačně sloučeno pod Fakultní nemocnicí Brno. celý článek

Duben[editovat zdroj]

Radnice v roce 1842

Stará radniceBrně je bývalá radniční budova a nejstarší světská stavba ve městě. Nachází se mezi Zelným trhem a náměstím SvobodyRadnické ulici. Počátky stavby sahají do 13. století, kdy Brno získalo městská práva. Jednopatrový kamenný dům s věží byl definitivně doložen jako radnice roku 1373. V 15. a 16. století byly přistavovány další budovy, hlavní budova byla navýšena o druhé patro, vznikl uzavřený dvůr a pod věží průjezd do něj. Ve dvoře byla zřízena renesanční arkádová pavlač, ve vchodu vznikl zdobný kamenný portál. Věž byla postupně zvyšována. Po vzniku tzv. Velkého Brna v roce 1919 přestala budova kapacitně vyhovovat a roku 1935 radní přesídlili do nedalekého Zemského domu, jemuž se tak začalo říkat Nová radnice. V současnosti se v prostorách Staré radnice nachází kulturní a informační centrum, v průjezdu věže visí brněnské kolo a drak, k nimž se váže několik brněnských pověstí. celý článek

Květen[editovat zdroj]

Budova fakulty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je jedna z devíti fakult Masarykovy univerzity. Poskytuje vysokoškolské právní vzdělání na bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr. a JUDr.) i doktorské (Ph.D.) úrovni a ve srovnání všech čtyř českých veřejných právnických fakult je pravidelně hodnocena jako nejlepší z nich. Založena byla spolu s celou univerzitou v Brně roku 1919, kdy i s fakultou lékařskou zahájila výuku. V meziválečném období se proslavila školou normativní teorie práva, v roce 1950 byla zrušena a obnovena roku 1969. Sídlí v klasicizující budově s fasádou obloženou travertinem a červenými cihlami, která byla pro ni vystavěna v letech 1928–1932 na Veveří v rámci tzv. Akademického náměstí. V mezidobí let 1969–1990 sídlila v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu. Vůbec prvním děkanem fakulty byl František Weyr, od roku 2015 ji vede Markéta Selucká. celý článek

Červen[editovat zdroj]

Německý dům s pomníkem Josefa II.

Německý dům (německy Deutsches Haus) byla veřejná budova v historizujícím stylu, která stála na dnešním Moravském náměstíBrně mezi lety 18911945. Původně byla založena jako spolkový dům, podobně jako na české straně Besední dům. Stavební plány vytvořil berlínský ateliér Ende & Böckmann ve spolupráci s brněnským architektem Germanem Wanderleym. Vize zbudování domu se začala rodit roku 1869, v roce 1871 se jí chytil brněnský Männergesangverein (Mužský pěvecký spolek), jehož úsilí však ukončila hospodářská krize v roce 1873. V 80. letech se iniciativy chopil továrník Friedrich Wannieck a v březnu 1887 byla vyhlášena architektonická soutěž. Slavnostní otevření proběhlo 17.–19. května 1891. V roce 1940 byla zahájena velká rekonstrukce, budova však byla za druhé světové války poškozena leteckým bombardováním a definitivně utrpěla v dubnu 1945, kdy se stala baštou německého posledního odporu. V srpnu 1945 byla odstřelena. celý článek

Červenec[editovat zdroj]

Židé v Brně sídlili zcela jistě od poloviny 13. století v jihovýchodní části dnešní čtvrti Brno-město. V následujících staletích se jejich počet zvyšoval, v důsledku napětí mezi husity a katolíky se postavení židů zhoršovalo, až nakonec fanatický kazatel Jan Kapistrán podnítil brněnské měšťany, aby si roku 1454 vymohli na králi Ladislavu Pohrobkovi povolení k vyhnání židů, kteří pro měšťany představovali rovněž nepříjemnou obchodní konkurenci. Následující čtyři staletí se tak Brno pro židy stalo zapovězeným městem, usídlit se v něm mohli jen ve výjimečných případech. K obnově židovského osídlení došlo po zrovnoprávnění židů březnovou ústavou roku 1849. V roce 1852 židé založili svůj náboženský spolek, zřídili židovský hřbitov a roku 1855 dokončili výstavbu nové synagogy. Roku 1859 se židovský náboženský spolek přeměnil v náboženskou obec. celý článek

Srpen[editovat zdroj]

Vůz z roku 1876 při přehlídce na náměstí Svobody

Koněspřežná tramvaj v Brně se v roce 1869 stala prvním tramvajovým systémem v českých zemích a město Brno se tak stalo pátým městem v Rakousku-Uhersku, které zavedlo tento druh městské hromadné dopravy. Čtyři tratě vedly z dnešního Moravského náměstí do Králova Pole, na Šilingrovo náměstí, přes Hlavní nádraží do Pisárek a z Malinovského náměstí po Cejlu do Zábrdovic. Postavena byla i výhradně nákladní trať od Hlavního k Rosickému nádraží. Vzhledem k nerentabilitě byl ovšem v roce 1874 provoz koněspřežné tramvaje ukončen. Druhá etapa brněnské „koňky“ je datována do let 18761880, kdy byla v provozu jediná trať, a to z Pisárek k Hlavnímu nádraží a dále do Králova Pole. Po další několikaleté přestávce byl v roce 1884 zahájen provoz parní tramvaje, přičemž se počítalo i s částečně animálním provozem, který však už nebyl nikdy zahájen. celý článek

Září[editovat zdroj]

Městská tržnice v červnu 2017

Městská tržnice na Zelném trhu je budova kryté tržniceBrně. Nachází se na náměstí Zelný trhhistorickém centru města. Na jejím místě původně stály tři městské domy, po zřícení prostředního v roce 1941 zde byla v letech 1948–1950 vystavěna pozdně funkcionalistická budova městské kryté tržnice potravin a zeleniny, kterou navrhli architekti Vilém Zavřel, Emil HruškaIvan Ráž. Původně navržená sochařská výzdoba průčelí od Vincence Makovského, Sylvy Lacinové, Ladislava MartínkaKarla Zouhara však nebyla realizována. V 80. letech došlo k modernizaci budovy a později k zániku původní funkce, v roce 1997 byla částečně přestavěna. Od června 2016 proběhla roční rekonstrukce podle plánů architekta Michala Palaščáka, která tržnici vrátila její původní účel. Ke znovuotevření celé budovy došlo 17. července 2017. celý článek

Říjen[editovat zdroj]

Letiště Brno-Tuřany

Mezinárodní letiště Brno-Tuřany je veřejné mezinárodní letiště. Nachází se 7,5 km jihovýchodně od centra Brna, na okraji historického slavkovského bojiště. Terminál a většina areálu se rozkládá na katastrálním území brněnské čtvrti Tuřany, část areálu zasahuje i do území sousedního města Šlapanice a brněnské čtvrti Dvorska. Původní černovické letiště s travnatou plochou přestalo po válce vyhovovat moderním letounům a bylo rozhodnuto o výstavbě letiště nového v Tuřanech. To bylo otevřeno v roce 1954. Již v 60. letech počet odbavených cestujících výrazně překročil 200 tisíc. V roce 1967 byla vybudována nová odbavovací hala, roku 1978 byla prodloužena vzletová a přistávací dráha, v roce 1986 byla dále rozšířena odbavovací hala a roku 1989 získalo letiště statut veřejného mezinárodního civilního letiště. V roce 2006 byl otevřen moderní terminál. V roce 2016 letiště odbavilo 417 725 cestujících na pravidelných i charterových linkách. celý článek

Listopad[editovat zdroj]

Večerní Parnas

Kašna Parnas je barokní kašna uprostřed Zelného trhuBrně od architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu z let 1690–1696. Vzorem mu byla římská fontána čtyř řek jeho učitele Berniniho. Uprostřed kašny je vysoká vápencová skála, v jejímž středu je malá jeskyně otevřená do tří stran. Uvnitř je socha Hérakla. Na vrcholu skály stojí alegorie Evropy, která symbolizuje Svatou říši římskou. Po stranách skály jsou alegorické sochy tří sedících žen, symbolizující tři starověké říše. Na severovýchodě je socha Řecka opírající se o toulec se šípy a s korunou u levé nohy, pod níž je okřídlený drak. Na severozápadní straně je socha Babylonie s korunou u pravé nohy a pod ní je okřídlený lev. V jihozápadní části sedí postava Persierohem hojnosti, korunou u levé nohy a pod ní ze skály vylézá medvěd. Na skále jsou pak na několika místech drobné rostlinné motivy, dráčci a drobní živočichové. celý článek

Prosinec[editovat zdroj]

Zetor Z-25A v Zetor Gallery

Zetor je značka traktorů a jejich český výrobce sídlící v Brně-Líšni, od 1. ledna 2007 oficiálně Zetor Tractors, a. s. Podnik vyrábějící zemědělské traktory vznikl po 2. světové válce jako součást Zbrojovky Brno. Ta koncem roku 1945 vyráběla kromě zbraní i další strojírenský sortiment a už od léta 1945 začali konstruktéři pracovat na vývoji traktorů. Název značky Zetor, jíž tehdy státní podnik začal označovat své výrobky, vznikl spojením Zet (hláskované písmeno „Z“ z názvu Zbrojovky) a koncovky -or ze slova traktor, nebo též z názvu ZEmědělský trakTOR. První prototyp vznikl 14. listopadu 1945 a sériová výroba modelu Zetor Z-25 byla zahájena 17. srpna 1946. V průběhu 20. století přibývaly další modely tzv. unifikované řady, postupně modernizované. V polovině 10. let 21. století firma vyráběla 4 modelové řady traktorů Zetor: Major, Proxima, Forterra a Crystal. celý článek