Porfyriův strom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Porfyriův strom (moderní rekonstrukce)
Strom věd podle Raymonda Lulla (je zobrazen vlevo dole; dřevoryt, kolem 1500)

Porfyriův strom je stromový graf, který navrhl ve spisu Eisagogé (Úvod) novoplatónský filosof Porfyrios (232–304) jako způsob soustavné klasifikace jsoucen a jistou modifikaci Aristotelových kategorií. Hrál velkou roli ve středověké a raně novověké logice.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Substance (substantia, jsoucno, nejvyšší rod) se dělí na tělesné a netělesné (differentia specifica, specifický rozdíl). Těleso (corpus) je vůči substanci druh, ale jakožto rod se dělí specifickým rozdílem "živý - neživý" na podřízené druhy. Až nejnižší rod, "živočich rozumný", se dělí na nesmrtelné a smrtelné, což je druh "člověk" (homo), který zahrnuje všechny možné lidské bytosti.[pozn. 1] Tak lze uspořádat všechny substance.[3]

Středověký filosof Raimundus Lullus (1232-1315) uplatnil podobné schéma také na třídění různých věd.

Nauka o kategoriích a Porfyriův strom byly základem středověké "starší logiky" (logica vetus) a uplatňují se dodnes například v botanické a zoologické systematice jako binominální nomenklatura rodu a druhu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Definice člověka se podobá definici gramotnosti. Formulace "nepíšící může psát" je nesmyslná jen zdánlivě. "Jeden význam, od dalšího odlišný, zde totiž vzniká, oddělí-li se slovo "může" a spojí s ostatními v tom smyslu, že je možno, aby někdo psal, když nepíše."[1] Jelikož je však zde vyjadřována gramotnost, pak se toto "možno" váže pouze k "aby někdo psal". Neplatí tedy "možno (psát a nepsat)", nýbrž "(možno psát) a nepsat právě teď, v přestávce". V druhém případě je "nepsat" vyloučeno. Podobně se "smrtelní" mohou vázat pouze k rozumným živočichům, a zbytek - ti nerozumní - je vyloučen. Porfyrios takto považuje rozumné živočichy za část všech živočichů, nejen za člověka. Vytváří se tak prostor pro Boha: "odstranění druhu „člověk“ neodstraňuje „rozumné“, protože rozumným je také bůh."[2](Tedy druh rozumný živočich může být bez člověka, pokud není smrtelný, podobně jako možnost psát může být bez gramotnosti, pokud není projevovaná.)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ARISTOTELES. O sofistických důkazech. Překlad dr. Antonín Kříž. Praha : Academia, nakladatelství ČSAV, 1978. Kniha I., Část 4.. (česky) 
  2. MRÁZ, Milan. Porfyriův Úvod k Aristotelovým kategoriím. Filosofický časopis. 1970, roč. XVIII, s. 985. (česky) 
  3. W. Brugger, Filosofický slovník, str. 199.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Filosofický slovník. Olomouc: FIN 1998. Heslo Porfyrios z Tyru.
  • W. Brugger, Filosofický slovník. Praha: NV 1994.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Tento článek využívá informace z odpovídajícího článku anglické Wikipedie.