Popisná statistika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Popisná (deskriptivní) statistika je vědní obor, který se zabývá zabývá popisem stavu nebo vývoje hromadných jevů, které vykazují vliv náhody. Zahrnuje získávání, používání a analýzu kvantitativních vlastností kolekcí informací. Popisná statistika nejprve vymezí soubor entit, na nichž se bude uvažovaný jev zkoumat; pak všechny entity vyšetří z hlediska studovaného jevu; nakonec výsledky šetření sumarizuje a vytvoří číselný popis studovaného jevu.

Tento číselný popis studovaného hromadného jevu vzhledem k vyšetřovanému souboru je druhým významem spojení popisná statistika.[1][2]. Od inferenční statistiky (nebo induktivní statistiky) se popisná statistika liší svým cílem shrnout vzorek, spíše než použít data k získání informací o populaci, o které se předpokládá, že vzorek dat reprezentuje. To obecně znamená, že popisná statistika, na rozdíl od inferenční statistik, není založena na teorii pravděpodobnosti a je často neparametrickou statistikou.[3] I když analýza dat vyvozuje své hlavní závěry pomocí inferenční statistiky, obecně se také uvádí popisná statistika. Například v pracích, které referují o osobách, je obvykle zahrnuta tabulka uvádějící celkovou velikost vzorku, velikosti vzorků v důležitých podskupinách (např. pro každou léčebnou nebo expoziční skupinu) a demografické nebo klinické charakteristiky zkoumaného vzorku, jako je průměrný věk, podíl osob jednotlivých pohlaví, podíl osob se souvisejícími morbiditami atd.

K charakteristikám, které se běžně používají k popisu souboru údajů, patří charakteristiky polohy a charakteristiky variability. K charakteristikám polohy patří střední hodnota (průměr), medián a modus, k charakteristikám variability směrodatná odchylka (nebo rozptyl), minimální a maximální hodnota proměnných, charakteristiky špičatosti a šikmosti.[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Descriptive statistics na anglické Wikipedii.

  1. HOMOLA, Vladimír. Úvod do statistiky [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. 
  2. MANN, Prem S. Introductory Statistics. 2. vyd. [s.l.]: Wiley, 1995. ISBN 0-471-31009-3. 
  3. DODGE, Y. The Oxford Dictionary of Statistical Terms. [s.l.]: OUP, 2003. Dostupné online. ISBN 0-19-850994-4. 
  4. Descriptive Statistics Terms [online]. Investopedia [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]