Pokyn (burzovní obchod)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokyn představuje příkaz nebo instrukci, kterou vydává investor směrem k obchodníkovi s cennými papíry. Pokyn slouží k uskutečnění vybrané operace. Obchodník s cennými papíry má v procesu obchodování k dispozici nejrůznější typy pokynů.

Druhy pokynů[editovat | editovat zdroj]

 • Pokyny typu market (tržní pokyny) - nejběžnější pokyn k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, jedná se o pokyn buy nebo sell za hodnotu market, která je totožná s aktuální tržní cenou. Vydáním pokynu tohoto typu dochází k přijetí aktuální ceny na trhu a prodej či nákup se tak realizuje za aktuální tržní cenu.
 • Buy stop pokyny - vedou ke vstupu do dlouhé pozice za stavu, kdy je přednastavená cena nižší, než kolik činí cena aktuální. Používají se za situace, kdy se usiluje o proražení určité cenové hladiny. K nákupu dojde automaticky v okamžiku, kdy cenový graf na takovou hodnotu dosáhne.
 • Buy limit pokyny - používají se, pokud existuje očekávání, že trh dosáhne určité horní hranice a poté dojde ke změně ve vývoji ceny, která se otočí opačným směrem. Užitím pokynu buy limit se dosáhne toho, že nákup je realizován za cenu stejnou nebo lepší, než byla cena původně zadaná.
 • Sell stop pokyny - uplatní se v situaci, kdy se očekává proražení určité cenové hladiny a prodej se uskuteční v okamžiku, kdy cenový graf této hodnoty dosáhne.
 • Sell limit pokyny - využijí se tam, kde se očekává, že se cena přiblíží k určité cenové úrovni a posléze se vrátí zpět a bude se vyvíjet opačným směrem. Je zde tedy očekávání, že trh bude růst a v místě čekajícího pokynu se odrazí, posléze ale nabyde padající tendenci.
 • Stop loss pokyny - tyto pokyny jsou prostředkem ochrany před větší než plánovanou maximální ztrátou. Jeho prostřednictvím dochází k omezení ztrát nebo zajištění jejich omezené hodnoty. Každý obchod by měl být jištěn tímto obchodním pokynem.
 • Trailing stop pokyn (posuvný stop loss) - varianta pokynu stop loss, chrání pozici vyvíjející se k zisku před zpětným přechodem do ztráty. Tuto ochranu vykonává prostřednictvím posouvání hodnoty stop loss do určené vzdálenosti od aktuální ceny.
 • Take profit pokyn (profit target) - příkaz určující hodnotu zisku, funguje na stejném principu jako stop loss, jeho účelem ale je automatické uzavření pozice při dosažení určité hladiny zisku.
 • Stepper - účelem tohoto pokynu je nákup nebo prodej cenných papírů za cenu, která je na trhu nejvýhodnější.
 • Peg bench - příkaz upravuje cenu automaticky podle toho, jak se pohybuje podklad.
 • Peg middle - umožňuje provést nákup nebo prodej cenných papírů za příznivějších podmínek, než je nákup přímo z nabídky nebo prodej do poptávky. To se děje tak, že se pokyn chybí_sloveso mezi nejlepší nabídku a nejlepší poptávku.
 • Bracket - jedná se o typ pokynu, který umožňuje stanovit úroveň zisku současně s maximální hodnotou ztráty. Sestává ze dvou pokynů, a to z pokynu limitní prodej a pokynu stop limit.

Parametry pokynů[editovat | editovat zdroj]

běžné[editovat | editovat zdroj]

speciální[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]