Podmítka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podmítka je druh mělké orby, která se provádí po sklizni porostu – hlavně obilovin. Nejčastěji se k podmítce používají radličné pluhy, ale můžeme se setkat i s podmítkou talířovými pluhy neboli disky. Podmítka se provádí do hloubky 7–14 cm. Dochází tak k promísení výdrolu a jiných semen do půdy. Zemědělec tak umožní vzejití všech semen, která se na povrchu nacházela. Vzcházejí též plevele z kořenů, které byly touto operací přerušeny. Při následné orbě dojde k úplnému zapravení vzešlých rostlin. Dojde tak k eliminaci plevelů a k využití těchto rostlin, jako zeleného hnojení. V období mezi podmítkou a orbou, též vzrostlé plevele chrání půdu proti erozi.