Pod ochranu tvou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ukrajinská ikona Plášť Bohorodičky z poloviny 17. století

Pod ochranu tvou (řecky Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, latinsky Sub tuum praesidium) je jedna z tradičních mariánských křesťanských modliteb. Doložena je již na řecky psaném egyptském papyru z poloviny třetího století jako součást vánoční liturgie koptské církve. Je nejstarší dochovanou modlitbou k Marii jakožto Bohorodičce. Používá se v koptské, byzantské, ambroziánské i římské liturgii. Základní historické verze modlitby jsou v řečtině, latině a staroslověnštině, staroslověnská verze byla v ruské pravoslavné církvi upravena při liturgické reformě roku 1586, modlitba byla přeložena i do mnoha moderních jazyků a mnohokrát zhudebněna.

Modlitba nevychází přímo z biblického textu. Jako její možné nepřímé inspirační zdroje jsou uváděny například některé verše z Písně písní nebo z knihy Ester, kde vystupují ženské postavy jako ochránkyně.

V katolické církvi je modlitba spojena s částečnými odpustky.[1]

Aktuální česká katolická verze:[2]

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, (starší překlady: „Prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich“[3])
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, (starší překlady uvádějí „všech nebezpečenství“ nebo „všeho nebezpečenství“[3])
Panno slavná a požehnaná! (starší překlady: „Ó slavná, požehnaná Panno Maria!“)

V české, polské či německé verzi pak na původní modlitbu bezprostředně navazuje závěr, který v původních verzích není:

Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď. (starší překlady: „se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu svému nás obětuj.“)

Latinsky:

Sub tuum præsidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
(Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra,
tuo filio nos reconcilia,
tuo filio nos commenda,
tuo filio nos repræsenta.)

Reference

  1. http://www.ourladyswarriors.org/indulge/g57.htm
  2. Pod ochranou tvou, web Katolická církev v České republice, Česká biskupská konference, 2011
  3. a b Lenka Horáková: Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih na území jižní Moravy, dizertační práce, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filosofická univerzita Masarykovy univerzity, Brno, 2010

Externí odkazy