Platební styk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Platební styk (PS) je subsystém Státní pokladny a je již v rutinním provozu.

Platební styk (PS) zahrnuje oblast bankovních operací, podpory pro řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny (SÚSP) a oblast výkaznictví pro organizační složky státu. Tyto služby poskytuje Státní pokladně Česká národní banka v rámci spolupráce s Ministerstvem financí.

Základem subsystému PS je bankovní systém ABO. Systém ABO poskytuje platební služby organizačním složkám státu (přijímá jejich příkazy a poskytuje výpisy z účtů), předává Ministerstvu financí denní informace o účtech spadajících do Státní pokladny a informace o všech pohybech na těchto účtech a vytváří účetní výkazy pro organizační složky státu dle jejich potřeb. Subsystém PS (ABO) je již v současnosti napojen na subsystém Řízení státního dluhu (ŘSD) a poskytuje mu v reálném čase souhrnné informace o pohybech na SÚSP. Vedle služeb pro stát slouží systém ABO zároveň pro potřeby dalších klientů a pro vnitřní potřeby ČNB.

Bankovní účetní a platební systém ABO podporuje platební potřeby státu již od 80. let 20. století. Vždy byl a i nadále je vyvíjen Českou národní bankou bez podpory externích dodavatelů. Denní informace o účtech a pohybech na nich jsou předávány Ministerstvu financí od února 1995. Ke stejnému datu byla zavedena i regulace příjmových a výdajových účtů a jejich promítání do SÚSP. Koncem 90. let bylo výrazně rozšířeno elektronické předávání klientských příkazů zajištěné elektronickým podpisem a elektronické předávání výpisů klientům. V srpnu 2006 byl uveden do provozu systém elektronického bankovnictví "ABO-K Internetové bankovnictví". V říjnu 2006 byl zprovozněn systém "ABO-K Rozpočtové limity" umožňující správcům rozpočtových kapitol předávat pokyny k nastavování rozpočtových limitů interaktivně přes internet a poskytující jim on-line informace o rozpočtových limitech na účtech spadajících do jejich kapitoly.

Od začátku roku 2007 je v provozu automatizované propojení na subsystém ŘSD, kterému jsou v průběhu dne v reálném čase poskytovány informace potřebné pro denní řízení likvidity SÚSP. Jsou to informace o zůstatku SÚSP a souhrnné informace o platbách Státní pokladny – o došlých platbách, o zaúčtovaných odchozích platbách a o plánovaných odchozích platbách. SÚSP vede Česká národní banka za účelem správy peněžních prostředků Státní pokladny. Systém regulace jednotlivých účtů Státní poklady pod tento souhrnný účet umožňuje maximálně efektivní hospodaření s peněžními prostředky státu tj. minimalizaci krátkodobých přebytků investováním na trhu a zajišťování zdrojů v případě přechodného nesouladu příjmů a výdajů. ČNB bude svůj systém pro potřeby Státní pokladny dále rozvíjet (v nejbližším období se připravuje např. nové zpracování cizoměnových plateb a euroúhrad). Subsystém PS (ABO) bude aplikačně napojen na subsystémy RIS a CÚS.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]