Plamen (soutěž)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Plamen je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Hra plamen vznikla v roce 1972 a od té doby se každoročně pravidelně opakuje. Hra byla od počátku organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany.

Podmínky účasti[editovat | editovat zdroj]

Hra Plamen je určena pro nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů. Družstva mohou být složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý sbor dobrovolných hasičů může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí). Každý mladý hasič smí v jednom ročníku hry reprezentovat pouze jeden kolektiv. Při dodržení stanovených podmínek jsou samozřejmě také možné přestupy mladých hasičů do jiných kolektivů.

Kategorie družstev[editovat | editovat zdroj]

V kategorii mladších je doporučený minimální věk 6 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší, horní hranice je 11 let. Starší kategorie je vymezena věkem 11 – 15 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší. K 1. 9. (včetně) nesmí v roce zahájení nového ročníku hry soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starších 15 let.(Dětem mladším 6let se nedá vystavit členský průkaz SH ČMS, ale vztahuje se na ně pojištění.)

Změna věkových kategorií – Dodatek č. 4 ke Směrnici hry Plamen:

Od 1.9.2013 platí následující: Kategorie (str. 6), 1. a 2. Odstavec se nahrazuje takto:

Družstva soutěží ve hře Plamen bez rozlišení pohlaví v kategoriích:

  • mladší: do 11 let
  • starší: od 11 do 15 let

Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 12 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let.

Na www.dh.cz bude před zahájením ročníku zveřejněna pomocná tabulka s rozdělením do věkových kategorií.

Struktura hry[editovat | editovat zdroj]

Okresní (obvodové) kolo – 2 části: podzimní (říjen) a jarní (květen)
Oblastní (krajské) kolo – většinou během června
Republikové kolo – většinou začátkem července
Mezinárodní kolo
Do vyšších kol postupují jen vítězná družstva z kategorie starších. Výjimkou je Plzeňský kraj, ve kterém od ročníku 2012/2013 postupují z kol okresních do kola krajského i vítězové z mladší kategorie.

Disciplíny hry[editovat | editovat zdroj]

Základy první pomoci při závodu požárnické všestrannosti

Cílem disciplín je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a pohyblivost. Závod požárnické všestrannosti je v rámci okresní soutěže součástí podzimního kola. Ostatní disciplíny se většinou realizují na jaře. Je ovšem možné, že jsou zařazeny na podzim (například štafeta požárních dvojic). Ve vyšších soutěžích probíhají všechny disciplíny hromadně.

Závod požárnické všestrannosti (ZPV)[editovat | editovat zdroj]

Z jednoho družstva můžou být postaveny dvě pětičlenné hlídky. Cílem disciplíny je získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžích a zároveň zvyšovat jejich znalosti v oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.

Štafeta 4×60 metrů s překážkami[editovat | editovat zdroj]

Družstvo je rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle.

Štafeta CTIF[editovat | editovat zdroj]

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný běžecký úsek, přenos požární hadice, volný běžecký úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, volný běžecký úsek, zapojení hadic.

Požární útok s překážkami CTIF[editovat | editovat zdroj]

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak celá disciplína probíhá bez mluvení. Opak je sankciován trestnými body.

Štafeta požárních dvojic[editovat | editovat zdroj]

Štafeta požárních dvojic

Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.

Požární útok[editovat | editovat zdroj]

Požární útok provádí 7 členů družstva. Družstva mají buď jeden, nebo dva pokusy, přičemž se jim započítává lepší čas. Mladším kategoriím je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev je strojníkem jeden člen z družstva. Kategorie mladších má také připevněné savice na motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami. Jinak je provedení disciplíny stejné: po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají rozděleny úkoly – část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčíkům, které musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Směrnice hry Plamen. Praha 2004.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]