Petr Vavroušek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Petr Vavroušek
Narození14. června 1949
Praha
Úmrtí14. února 2015 (ve věku 65 let)
Praha
Povoláníjazykovědec
Alma materUniverzita Karlova
TémataPraindoevropský jazyk
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. (14. června 1949 Praha14. února 2015 Praha) byl český lingvista, klínopisec a indoevropeista. V letech 1991-1994 proděkan Filozofické fakulty UK pro rozvoj, 2000-2003 proděkan FF UK pro ekonomiku a rozvoj a 1994-2000 ředitel Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK.

Zabýval se hlavně jazykovědou starých orientálních jazyků, zejména chetitštinou, avestským jazykem, starou perštinou, dále sanskrtem, védským jazykem, srovnávací indoevropskou jazykovědou, metodami a postupy rekonstrukce indoevropského prajazyka.  Byl průkopníkem v zavádění počítačů a používání digitálních technologií v lingvistice, zej. při zpracování a analýze staroorientálních textů, digitalizaci klínopisných tabulek ad.

Profesní život[editovat | editovat zdroj]

V letech 1967-1972 studoval indologii a klínopis na Filozofické fakultě UK, kde pak pracoval jako asistent Katedry věd o zemích Asie a Afriky, od 1978 jako odborný asistent. 1973  PhDr. (rigorózní práce „Purúravas a Urvaśí. Studie o mýtu“). 1974-1978 vědecký aspirant. 1979 tříměsíční studijní pobyt na Sektion Asienwissenschaften Humboldtovy univerzity v Berlíně. 1981-1982 pětiměsíční studijní pobyt na vídeňské univerzitě – Institut für Sprachwissenschaft. 1982 kandidát filologických věd (kandidátská disertační práce „Chetitská pronominální adverbia“). 1988 jmenován docentem klínopisu. Kromě pedagogické činnosti na Filozofické fakultě UK (1972-2010) v devadesátých letech pravidelně přednášel jako hostující docent na vídeňské univerzitě (Institut für Sprachwissenschaft). V letech 1996 a 1998 přednáškové pobyty na univerzitě ve Frankfurtu n/M (Institut für Indogermanistik) ad. 1991-2003 člen vědecké rady FF UK. Od 1992 člen mezinárodního vědeckého projektu TITUS (Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, Frankfurt a.M.) 1999 -2004 člen vědecké rady Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Věnoval se též vydavatelské činnosti (např. Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica; Compositiones Indogermanicae, In Memoriam Jochem Schindler; Iranian and Indo-European Studies, Memorial Volume of Otakar Klíma; Multilinguale Corpora ad.). V roce 2011 odešel do důchodu.[1]

Vědecké projekty, konference, granty (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Vědecké projekty[editovat | editovat zdroj]

 • 1994-1995: participant na projektu počítačového zpracování české Bible (Biblia Sacra CD ROM, verze 1.0 a 1.8)
 • 1994: hypertextové elektronické aplikace – Anittův text; Nápis krále Dareia v Bísutúnu ad.
 • V rámci mezinárodního projektu TITUS koordinátor zpracování počítačové databáze chetitských textů v přepise (spolu s C.H. Melchertem, universita v Chapel Hill). V tomto projektu dále zpracoval staroperské texty, chótánskou knihu Zambastovu, vybrané středoperské texty, text Dalimilovy kroniky ad.).
 • 2002: Elektronické zpracování výkopových deníků Bedřicha Hrozného (spolu s PhDr. Neou Novákovou).

Pořádání konferencí[editovat | editovat zdroj]

Účastnil se řady tuzemských a zahraničních mezinárodních vědeckých konferencí (v posledních letech v Saarbrückenu, Vídni, Bambergu, Frankfurtu, Drážďanech aj.), věnoval se též jejich pořádání např.:

 • 1986: Šulmu - mezinárodní konference socialistických zemí o starověkém Předním východě a Malé Asii, Praha (spolupořadatel).
 • 1993: Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, II. mezinárodní vědecká konference, Praha (pořadatel).
 • 1996: 43e Rencontre Assyriologique Internationale, Praha (spolu s Orientálním ústavem AV ČR).
 • 1998: Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, VII. mezinárodní vědecká konference, Praha (pořadatel).
 • 2007: Electronic Corpora of Ancient Languages, Praha (spolupořadatel).

Vědecké granty[editovat | editovat zdroj]

 • 1993-1995: Zpracování a analýza staroorientálních textů v počítači (Grantová agentura UK Praha), hlavní řešitel.
 • 1994-1997: Thesaurus Linguarum Antiquarum (Grantová agentura České republiky), hlavní řešitel.
 • 1994: Ex Oriente lux (Fond rozvoje vysokých škol), hlavní řešitel.
 • 1996-1998: Digitalizace klínopisných tabulek (Grantová agentura UK Praha), hlavní řešitel. Vůbec první elektronické zpracování ucelené sbírky klínopisných tabulek v 3 D rozlišení.
 • 1999: Studie k chetitské gramatice (Grantová agentura UK Praha), hlavní řešitel.
 • 1999: Vademekum klínopisem (Fond rozvoje vysokých škol), hlavní řešitel.
 • 1994-1996: Jazyky a kultury starého Předního východu (Grantová agentura České republiky), spoluřešitel, hlavní řešitel Orientální ústav AV ČR).
 • 1999-2003: Oriens electronicus - součást výzkumného záměru MŠMT Český národní korpus a korpusy jiných jazyků, spoluřešitel, hlavní řešitel prof. František Čermák.
 • 2005-2011: Indoevropské dědictví v češtině - součást výzkumného záměru MŠMT Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, spoluřešitel, hlavní řešitel doc. Zdeněk Starý.

Publikační a editorská činnost (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Odborné články a studie publikoval v časopisech (zej. Archív orientální, Nový Orient, Slovo a slovesnost, Listy filologické, SIMA, Chatreššar ad.) a ve sbornících též v Německu, Rakousku, Belgii a jinde. 1995 založil (spolu s prof. J. Gippertem, Frankfurt n/M) mezinárodní vědecký sborník Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica (SIMA).

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

 • Petr Vavroušek, Filozofie starověké a středověké Indie. In: Čechák Vladimír a kolektiv, Co víte o starověké a středověké filozofii. Praha: Horizont 1983.
 • Petr Vavroušek, starý Írán. In: /Kolektiv autorů/ Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Praha: Vyšehrad 1997.
 • Petr Vavroušek, K védské literatuře, mytologii a kultu. In: Védské hymny, z védského jazyka přeložil Oldřich Friš, studii napsal Petr Vavroušek. Praha: DharmaGaia 2000.
 • Petr Vavroušek, Glosář praindoevropštiny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2007
 • Petr Vavroušek, Rekonstrukce? Rekonstrukce! Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2008.
 • Petr Vavroušek, Ad perpetuam rei memoriam. Památce Lubora Matouše (1908-2008). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2008.
 • Petr Vavroušek, Pán chetitských tabulek. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2009.
 • Petr Vavroušek, O rekonstrukci praindoevropštiny, 2. opravené a rozšířené vydání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2009.
 • Petr Zemánek, Petr Vavroušek, Pavel Čech, Jan Bičovský, Marek Rychtařík, Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2010.

Editorská činnost[editovat | editovat zdroj]

 • Šulmu. Papers on the Ancient Near East presented at International Conference of Socialist Countries. Ed. by Petr Vavroušek and Vladimír Souček. Praha (:Univerzita Karlova) 1988.
 • Iranian and Indo-European Studies. Memorial of Otakar Klíma. Edited by Petr Vavroušek. Praha (:enigma corporation) 1994.
 • Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 1 (1994). Hrsg. von Jost Gippert und Petr Vavroušek. Praha (:enigma corporation) 1995.
 • Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 2 (1996). Hrsg. von Jost Gippert und Petr Vavroušek. Praha (:enigma corporation) 1997.
 • Chatreššar, ročenka Ústavu starého Předního východu FF UK. Ed. Petr Vavroušek. Praha (:enigma corporation) Praha 1997.
 • Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 3 (1997). Hrsg. von Jost Gippert und Petr Vavroušek. Praha (:enigma corporation) 1998.
 • Chatreššar, ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Ed. Petr Vavroušek. Praha (:Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy) Praha 1999.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]