Perspektivní promítání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obrázek 1. Perspektivní promítání.

Perspektivní promítání je takové, kde promítací přímky vycházejí ze společného bodu (střed promítání), který nesmí ležet v průmětně (viz obrázek 1). Není zachována rovnoběžnost paprsku, které vycházejí ze středu promítání. Jsou to obecně různoběžky.

Rozdělení podle orientace průmětny[editovat | editovat zdroj]

Nahradíme-li zobrazovaný předmět nebo scénu krychlí nebo kvádrem, pak podle orientace průmětny vzhledem k němu rozlišujeme tyto druhy perspektivy:

  • Jednobodová perspektiva – průmětna je rovnoběžná s některou stěnou předmětu
  • Dvoubodová perspektiva – průmětna je rovnoběžná s některou hranou, avšak s žádnou stěnou předmětu
  • Trojbodová perspektiva – průmětna není rovnoběžná s žádnou hranou (tedy ani stěnou) předmětu

Jednobodová perspektiva[editovat | editovat zdroj]

Průmětnu volíme rovnoběžnou s jednou stěnou krychle. U přímek, které jsou rovnoběžné s průmětnou, se zachová rovnoběžnost. Přímky kolmé na průmětnu se protínají v jednom bodě. Protínají se v tzv. hlavním bodě. (viz obrázek 2.)

Na obrázku 3 vidíme pokoj. Pokud bychom ho mohli prohlédnout skrz, všechny vodorovné hrany by se setkaly v jednom bodě. Na obrázku 4 je ulice, což je klasický příklad jednobodové perspektivy. Vodorovné hrany ulice se v nekonečnu sbíhají do jednoho bodu.

Dvoubodová perspektiva[editovat | editovat zdroj]

Průmětnu volíme rovnoběžnou s jednou hranou krychle, nikoliv se stěnou. (viz obrázek 5) U přímek rovnoběžných s průmětnou se zachovává rovnoběžnost. Viz obrázek 6 a 7.

Trojbodová perspektiva[editovat | editovat zdroj]

Objekt, který schematicky zobrazován nahradíme krychlí. Průmětna je volena obecně. Žádná z důležitých hran není rovnoběžná s průmětnou (viz obrázek 7). Jednotlivé druhy a názorné obrázky jednotlivých perspektiv jsou zobrazeny na obrázku 8.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

DRASTÍK, F.. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. MONTANEX. Ostrava. 1994. ISBN 80-85780-10-0.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]