Pardubice (evropsky významná lokalita)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pardubice je název evropsky významné lokality zřízené z důvodu ochrany přírody v rámci systému Natura 2000 na území stejnojmenného města.

Předmět ochrany[editovat | editovat zdroj]

Předmětem ochrany je výskyt brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita) žijícího v pozůstatku lipové aleje spojující pardubický zámek s Lázněmi Bohdaneč. Z bývalé aleje se v prostoru lokality nachází několik desítek lip včetně dutých stromů. Jejich trouchnivějící dřevo je pro brouka vhodným prostředím k výskytu. Ten může ohrozit plánovaná rekonstrukce okolního parku a s ním související eventuální kácení vybraných stromů.[1]

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Prostor lokality v nadmořské výšce 213 m o rozloze 2,2371 ha tvoří severní a severovýchodní část inundačních prostor opevnění pardubického zámku. Je vymezen carnotovou zdí u paty obranného valu zámku a zástavbou v okolí Labské ulice. Přirozenou osu jí tvoří přístupová asfaltová komunikace spojující zámek s bývalým mostem přes Labe (dnes zdymadlo s lávkou), podél které byla předmětná alej vysázena.

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Lokalita se beze zbytku nachází v historickém inundačním obranném prostoru renesančního zámku jemuž tvoří osu původní odvodňovací kyneta (příkop) vedoucí podél aleje do nedalekého Labe. Kyneta má v dnešní době charakter velmi pomalu tekoucího potoku.

Reliéf[editovat | editovat zdroj]

Lokalita se nachází v jižní části Pardubické kotliny[2] a její reliéf je rovinnou údolní nivou Labe tvořenou fluviálními a deluviofluviálními sedimenty (pleistocenními říční štěrky a písky).

Komunikace a stavby[editovat | editovat zdroj]

Prostor lokality je parkově upraven, ale kromě mobiliáře se zde žádné stavby nevyskytují. V jižním zakončení stojí za zmínku kamenný obloukový most přes kynetu. Osu lokality tvoří dnes asfaltová komunikace, která bývala historickou spojnicí zámku a města Pardubic s Lázněmi Bohdaneč a Hradcem Králové. Tu sleduje zeleně značená turistická trasa 4288 na Kunětickou horu. V prostoru vstupů komunikace do lokality jsou umístěny informační tabule. Dále se zde vyskytují parkové pěšiny.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Návrh kácení stromů z roku 2011. tyrsovysady.pardubice.eu [online]. [cit. 2013-12-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-20. 
  2. Břetislav Balatka, Jan Kalvoda - Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]