Přeskočit na obsah

Papežská komise

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Papežská komise (lat. Pontificia commissio) je výbor katolických odborníků svolaný papežem za určitým účelem. Níže je uveden seznam komisí s daty jejich ustavení a rozpuštění, papežem, který je svolal a rozpustil, a účelem, pro který byly vytvořeny.

Aktivní komise[editovat | editovat zdroj]

Název Zřízení Účel
Papežská komise pro posvátnou archeologii 6. 1. 1852
Pius IX.
Chránit posvátné starobylé hřbitovy, pečovat o jejich zachování, další průzkum, zkoumání, studium, chránit také nejstarší památky prvních křesťanských století, slavné památky, úctyhodné baziliky v Římě, na předměstích a na římské půdě a také v ostatních diecézích po dohodě s příslušnými ordináři.
Papežská biblická komise 30. 10. 1902
Lev XIII.
Podporovat biblické studium; oponovat chybným názorům v otázkách Písma svatého; poskytovat rady Magisteriu v oblasti Bible.
Papežská komise pro Latinskou Ameriku 19. 4. 1958
Pius XII.
Podpora církví vznikajících na latinskoamerickém kontinentu.
Mezinárodní teologická komise 11. 4. 1969
Pavel VI.
Studovat doktrinální problémy velkého významu, zejména ty, které představují nové aspekty, a tak nabízet svou pomoc magisteriu církve, zejména Posvátné kongregaci pro nauku víry, při níž je ustavena.
Papežská komise pro náboženské vztahy s judaismem 22. 10. 1974
Pavel VI.
Udržování pozitivních teologických vazeb s Židy a judaismem.[1]
Papežská komise „Ecclesia Dei“ 2. 7. 1988
Jan Pavel II.
...usnadnit plné církevní společenství kněžím, seminaristům, komunitám nebo jednotlivým řeholníkům a řeholnicím, kteří byli dosud různými způsoby spojeni s bratrstvem založeným Mons. Lefebvrem a kteří chtějí zůstat spojeni s Petrovým nástupcem v katolické církvi a zachovat si své duchovní a liturgické tradice.
Papežská komise pro Městský stát Vatikán 26. 11. 2000
Jan Pavel II.
Úkolem tohoto úřadu je dohlížet na legislativu Vatikánu místo papeže.
Papežská komise pro ochranu nezletilých 22. 3. 2014
František
Navrhovat římskému papeži podněty podle způsobů a ustanovení uvedených ve Statutu, aby se podpořila odpovědnost jednotlivých církví za ochranu všech nezletilých a zranitelných dospělých.
Papežská komise pro činnost církevních právnických osob v oblasti zdravotnictví 12. 12. 2015
František
Komise je pověřena:

a) obecná studie o udržitelnosti systému zdravotní péče veřejných právnických osob církve (předpoklady, charakteristika, omezení, provozní/řídící metody, aktuálnost cílů systému zdravotní péče jednotlivých veřejných právnických osob ve věrnosti jejich povaze, poslání a charismatu) tak, aby byla definována možná dlouhodobá provozní strategie i ve vztahu k principům sociální nauky církve;

b) návrh řešení krizových situací na základě závěrů obecnější studie a aktivace všech možných zdrojů ve spolupráci s vedoucími dotčených veřejnoprávních právnických osob;

c) studium a návrh nových modelů fungování veřejných právnických osob působících v oblasti zdravotnictví, které by byly schopny realizovat původní charisma v současném kontextu.

Zaniklé komise[editovat | editovat zdroj]

Název Zřízení Zánik Účel
Papežská komise pro Rusko 20. 6. 1925 Pius XI. 15. 1. 1993 Jan Pavel II. Řešení katolických církevních záležitostí v Rusku. V roce 1934 byla pověřena péčí o liturgické knihy a potřeby ruských věřících latinského obřadu.
Papežská komise pro revizi Kodexu východního kanonického práva, přejmenovaná 10. června 1972 na Papežskou komisi pro revizi Kodexu východního kanonického práva 17. 7. 1935 Pius XI. 27. 2. 1991 Jan Pavel II.
Papežská komise pro populaci a kontrolu porodnosti 1963 Jan XXIII. ? Analyzujte moderní dopad kontroly porodnosti na římskokatolickou církev.
Papežská komise pro kulturní dědictví církve 29. 6. 1988 Jan Pavel II. 30. 6. 2012 Benedikt XVI. Péče o historické a umělecké dědictví církve.
Papežská referenční komise pro Institut pro náboženská díla 24. 6. 2013 František 22. 5. 2014 František prohloubit právní postavení a činnost Institutu a umožnit jeho lepší sladění s univerzálním posláním Apoštolského stolce.
Papežská referenční komise pro studium a řízení organizace ekonomicko-administrativní struktury 18. 7. 2013 František 22. 5. 2014 František Nabízet technickou podporu odborného poradenství a vypracovávat strategická řešení pro zlepšení, aby se zabránilo plýtvání hospodářskými zdroji, podporovat transparentnost v procesech pořizování zboží a služeb, zdokonalovat správu movitého a nemovitého majetku, pracovat se stále větší obezřetností ve finanční oblasti, zajistit správné uplatňování účetních zásad a zaručit zdravotní péči a sociální zabezpečení všem oprávněným osobám.

Interdikasteriální komise[editovat | editovat zdroj]

Název Zřízení Účel
Interdikasteriální pro církve ve východní Evropě 15. 1. 1993 Jan Pavel II. Následovat a podporovat apoštolské poslání katolické církve ve všech jejích aktivitách a doprovázet ekumenický dialog s pravoslavnými církvemi a s ostatními církvemi východní tradice. Komise bude rovněž dbát na udržování pravidelných kontaktů s různými katolickými institucemi, které dlouhodobě pomáhají katolickým komunitám ve východní Evropě, aby koordinovala jejich činnost a dodávala jí nové podněty.
Interdikasteriální komise pro partikulární církve 18. 3. 1989 Jan Pavel II. Zabývá se ustanovením jednotlivých církví, jakož i jejich zřízením a změnami a jejich orgány.
Interdikasteriální komise pro zasvěcené řeholníky 18. 3. 1989 Jan Pavel II. Bylo to nutné, když Pastor Bonus přesunul jurisdikci nad vnitřním komunitním životem řeholních misionářů z Kongregace pro evangelizaci národů na Kongregaci pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, která má větší znalosti o řeholních komunitách.
Interdikasteriální komise pro formaci kandidátů kněžského svěcení 18. 3. 1989 Jan Pavel II. Studovat doktrinální problémy velkého významu, zejména ty, které mají nové aspekty, a tak nabízet svou pomoc magisteriu církve, zejména Posvátné kongregaci pro nauku víry, kde je zřízena.
Interdikasteriální komise pro Katechismus katolické církve březen 1993 Jan Pavel II. Koordinace činnosti Katechismu katolické církve, podpora iniciativ pro jeho lepší znalost, zkoumání a schvalování překladů latinského "editio typica".

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Pontificia commissione na italské Wikipedii a Pontifical commission na anglické Wikipedii.

  1. Relations with the Jews (1975) [online]. Svatý stolec, 2015-05-30 [cit. 2022-03-04]. (angličtina) 

Související články[editovat | editovat zdroj]