Přesuvna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lokomotiva na přesuvně

Přesuvna kolejových vozidel - vozů je zařízení složené z pojížděné koleje (kolejnic), umístěné na pohyblivém roštu, který se pohybuje kolmo na příjezdovou kolej mezi několika souběžnými pevně zabudovanými kolejemi. Slouží k přesunu jednotlivých vozů z příjezdové koleje na jiné koleje a mezi nimi. Přesun probíhá tak, že z příjezdové koleje najede vůz na rošt, poté, co je na něm celou svou délkou, se rošt přesune k jiné koleji, a tam zase vůz vyjede ven. Zařízení lze přirovnat k lineární obdobě kruhové točny, která se používala hojně i v oblasti deponování parních lokomotiv.

První přesuvny vznikly v železničních dílnách. Vagóny, jak osobní, tak nákladní, se musely od nepaměti vždy po předepsané době prohlížet a popřípadě opravovat. Minimálně doplnění a výměna vazelíny v ložiskách, nebo oprava nápisů. Se zvyšujícím se počtem specializovaných pracovišť při opravě/údržbě vagónů se prodlužovala i délka hal. Při zvyšujícím se počtu kolejí v halách se zvyšovala šířka hal a délka kolejového rozvětvení - větší počet výhybek. Samozřejmě ideální je mít na jedné koleji více pracovišť a železniční vozidla jen vždy kousek posunout na další pracoviště. Každá možnost prodloužení hal jednou končí. Zároveň i některé provozy musejí být od sebe stavebně odděleny (např. lakovny). Šlo ale tato pracoviště umístit v jedné hale na sousední koleje. A právě k možnosti odebrání/přistavení železničního vozidla z příjezdové/odjezdové koleje, k umístění do deponie při čekání na uvolnění pracoviště a hlavně k přistavení na jednotlivá pracoviště sloužily přesuvny. Jednoduše zkracovaly délku objektu. Na přesuvně nešlo vozidla otáčet. Další rozšíření přesuven nastalo v lokomotivních depech, když v provozu začala převažovat moderní hnací vozidla s dvěma stanovišti nebo kapotované lokomotivy a přestala potřeba lokomotivy otáčet.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]