Přepravní kontrolor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přepravní kontrolor kontroluje cestujícího v městské hromadné dopravě v Brně
Uniformovaní revizoři v Rotterdamu v Nizozemsku

Přepravní kontrolor, obvykle nazývaný revizor (na Karlovarsku revizák), je osoba provádějící přepravní kontrolu, zejména v samoobslužných odbavovacích systémech. Přepravní kontrolor kontroluje u cestujících platnost jízdenek, průkazů na slevu jízdného a dokladů k bezplatné přepravě a dále dodržování přepravního řádu cestujícími. Za nepředložení platné jízdenky nebo za porušení přepravního řádu nebo za neuposlechnutí pokynů pracovníků dopravce je přepravní kontrolor oprávněn uložit cestujícímu sankci (finanční pokuta či přirážka, vyloučení z přepravy atd.).

V odbavovacích systémech, kde za kontrolu cestujících primárně odpovídá řidič nebo průvodčí, je činnost revizora zaměřena též na kontrolu jejich práce, tedy správnost vydávání či kontroly jízdenek, případně prevenci krácení tržeb (vybírání jízdného bez vydání jízdenky).

Současná česká legislativa (zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zákon 266/1994 Sb. o drahách a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu) neužívá pojem přepravní kontrolor, kontrolor, ani revizor, ale pracovníky dopravce kteří jsou ve styku s cestujícími (řidič, strojvedoucí, průvodčí, revizor, popř. i jiní) označuje souhrnným názvem osoba pověřená dopravcem, zkráceně pověřená osoba. Dřívější právní úprava používala termín oprávněný zaměstnanec dopravce; změna terminologie reflektovala na to, že přepravní kontroloři mohou působit i na základě jiných typů smluv než podle pracovněprávní smlouvy s dopravcem.

Učební text z roku 2006 pro přepravní kontrolory Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. uvádí: „Účel přepravní kontroly spočívá v preventivním působení na cestující a dále v působení sankčním, které nastupuje tehdy, pokud se účinky prevence nedostavily. Hrozba postihu má za cíl preventivně odrazovat cestující od neplnění stanovených přepravních a tarifních podmínek. Uplatnění postihu je pak právním následkem zjištěného nedodržení těchto podmínek.“ [1]

Přepravní kontrola v historii a dnes u jednotlivých dopravců a revizorské firmy[editovat | editovat zdroj]

Městská hromadná doprava v Plzni měla v době svého zahájení jednoho revizora - ve výroční publikaci [2] je uvedeno doslovně: "Elektrické dráhy pro Plzeň a okolí" měly v počátku 97 stálých a 6 výpomocných zaměstnanců: ... 1 revizora jízdních lístků ... (datováno 1899).

V městské hromadné dopravě v Praze nosili revizoři uniformu, následně civilní oděv s "buřinkou", od 1. října 1904 se prokazovali odznakem a od 1. července 1914 začali revizoři ukládat pokuty cestujícím bez jízdenky; do té doby cestující jen dopláceli chybějící jízdné. [3] [4] [5]

Přepravní kontrolu si typicky zajišťuje každý dopravce sám svými zaměstnanci (například Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. měl k červenci 2012 svých přepravních kontrolorů 162[6]), v některých případech však pověřuje subdodavatelskou firmu, pracovníky objednatele nebo koordinátora dopravního systému (např. ROPID u menších dopravců v PID) či jeho subdodavatele atd. Například ve vnějších pásmech Pražské integrované dopravy je ROPIDem pro tuto činnost nasmlouvána od ledna 2009 firma ČSAD Ingsped Praha a.s. Na přepravní kontrolu ve vozidlech jiných subjektů se specializuje také například společnost Doprakon s.r.o. Kvalifikační podmínky pro přepravní kontrolory si stanovuje každý zaměstnavatel sám. U některých dopravců vedle funkce přepravního kontrolora existuje ještě různé typy dopravní kontroly, která je zaměřena na dodržování předpisů pracovníků dopravce při výkonu služby, zpravidla skrytě, inkognito, a to buď s důrazem na provozní předpisy (technika jízdy), nebo s důrazem na potřeby cestujícího (fiktivní zákazník).

Přepravní kontroloři jsou většinou zainteresováni na vybírání pokut i tím, že je jim z nich vyplácen určitý podíl.

K české tradici revizorů či přepravních kontrolorů patří, že pracují v civilním oblečení, nikoliv v uniformě jako řidiči či průvodčí. Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. od dubna 2004 zkušebně zavedl nošení uniforem pro kontrolory působící v pražském metru, příměstských autobusových linkách a v lanové dráze na Petřín, a to údajně v reakci na stížnosti, že revizoři chodí zejména v létě nevhodně oblečení a nosí krátké kalhoty nebo různě pomalovaná trička.[7] V městských tramvajích a autobusech pracují revizoři pražského DP i nadále v civilním oblečení.[6] Při své práci mnohdy používají propracovanou taktiku, pracují ve dvojicích či ve skupině, odznak vytahují až po uzavření dveří vozidla a vytipovávají si černé pasažéry tak, aby jim neunikali.[6] Ve stanicích metra jsou jejich oblíbená místa za eskalátory. Mnozí černí pasažéři (či zaměstnanci dopravců) mají obdobně propracované taktiky, jak revizora rozeznat a včas na jeho přítomnost zareagovat.[6]

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, v dubnu 2013 revizory vybavil uniformami a poté, co v autobusech zavedl usměrněný nástup předními dveřmi s kontrolou jízdenek řidičem, zavedl na tramvajích téměř nepřetržitou přítomnost revizorů ve vozech, čímž jejich činnost přiblížil dřívější funkci průvodčího. Podnik má 18 revizorů a ti pracují ve dvojicích.[8]

Oprávnění přepravního kontrolora v Česku[editovat | editovat zdroj]

Ve veřejné silniční linkové dopravě v České republice musí být přepravní kontrolor jako pověřená osoba vybaven kontrolním odznakem a průkazem dopravce; ve veřejné drážní osobní dopravě v České republice musí být přepravní kontrolor jako pověřená osoba vybaven kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce. Mimo to je pověřenou osobou vždy řidič nebo strojvedoucí a vždy průvodčí. Podobu a náležitosti odznaku či průkazu obecně závazné předpisy nestanoví. Obecně závazné předpisy neupravují, kdy, jakým způsobem a za jakých podmínek pověřená osoba prokazuje své oprávnění; stanoví pouze, co musí cestující dělat „na výzvu pověřené osoby“.[9] [10] [11]

Přepravní kontrolor může zejména vyžadovat předložení jízdních dokladů, vyžadovat upuštění od jednání, které je v rozporu s přepravním řádem (např. kouření, zneužívání signalizace), nebo dávat cestujícím pokyny týkající se bezpečnosti a plynulosti přepravy.

Cestujícímu, který nepředloží při kontrole platnou jízdenku (zejména nepředloží žádnou, předloží jen neplatnou nebo i jízdenku má, ale její předložení odmítne), může přepravní kontrolor uložit přirážku k jízdnému. Pokud přirážku cestující nezaplatí, je povinen se prokázat přepravnímu kontrolorovi osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky, jimiž se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování. Pokud cestující tuto povinnost nesplní, je povinen na výzvu následovat pověřenou osobu na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit jeho totožnost. [9][10]

Přepravní kontrolor není úřední osobou a ani v minulosti nebyl veřejným činitelem.

Cestujícímu, který přes upozornění (nejen slovní a nejen od revizora) pokračuje v porušování přepravního řádu, může přepravní kontrolor uložit přirážku. Stejně i v případě, že cestující neuposlechne oprávněného pokynu.[9][10]

Ustanovení zákonů ohledně práv pověřených osob byla mnohokrát novelizována.[12], [13]

Ústavní soud vydal několik nálezů v kauzách týkajících s přepravní kontroly.

Přepravní kontrolou se zabývají některé články na populárně-právním webovém deníku epravo.cz. [14] [15] [16]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Učební texty pro přepravní kontrolu, Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost, 2006
 2. kolektiv autorů: 75 let městské hromadné dopravy v Plzni 1899*1974, vydaly Dopravní podniky města Plzně, 1974, lístek - str. 30, celkem stran 142
 3. Dopravní podniky hl. m. Prahy, kalendář "Děkujeme, že jezdíte poctivě" pro rok 2014/2015
 4. dpp.cz
 5. PRÁVO (cie):MHD: pokuty již sto let , 17. 7. 2014, str. 15
 6. a b c d Adéla Paclíková: Revizoři si v Praze tipují neplatiče, říkají jim strojkařka či běžec, iDnes.cz, 6. 7. 2012
 7. Dopravní podnik oblékne revizory do uniforem Archivováno 25. 9. 2013 na Wayback Machine, Metro, 25. 3. 2004, ČTK
 8. Revizoři dostali uniformy a v tramvaji jsou stále. Černí pasažéři mizí, iDnes.cz, 9. 7. 2013
 9. a b c § 18a zákona 111/1994 Sb. v platném znění
 10. a b c §37 zákona 266/1994 Sb. v platném znění
 11. §3 vyhlášky 175/2000 Sb. v platném znění
 12. přehled novel § 18a zákona 111/1994 Sb.
 13. přehled novel § 37 zákona 266/1994 Sb.
 14. Hrnčář, J. Přepravní kontrola v MHD versus černý pasažér - epravo.cz. www.epravo.cz [online]. [cit. 2005-05-26]. Dostupné online. 
 15. Vaško, J. Legitimování, zadržení osoby a revizor - epravo.cz. www.epravo.cz [online]. [cit. 2006-09-01]. Dostupné online. 
 16. Janda, R. Přepravní kontrola - epravo.cz. www.epravo.cz [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]