Přepěťová ochrana

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je schopná izolace vydržet. Nazývají se též "bleskojistky" nebo "svodiče přepětí". Za přepětí můžeme považovat napětí (U), které je oproti jmenovitému napětí (Un) dvojnásobné. Překročení jmenovité hodnoty napětí Un o 10-20 % je považováno za normální provozní stav. Nastavená ochranná hladina, kdy přepěťová ochrana začne omezovat napětí průchodem vnitřního proudu, musí být nižší, než je izolační hladina zařízení.

Druhy[editovat | editovat zdroj]

1. Polovodičové[editovat | editovat zdroj]

Využívají nelineárních V-A charakteristik, kdy se součástka začne rychle otevírat, jsou trvale připojeny ke spotřebiči. V oblasti mn (malého napětí, řádově jednotky voltů) se využívá závěrného směru Zenerových diod. Pro střídavé obvody se musí zapojit dvě Zenerovy diody antisériově. Pro větší nároky se používají transily a napěťově závislé odpory - varistory.

2. Ochranné jiskřiště[editovat | editovat zdroj]

Vytvářejí po průrazu dielektrika přechodné zemní zkratové spojení, samy však nejsou schopny vzniklý oblouk zhasnout (pojistky). Používají se jako pomocné svodiče u vn (vysoko napěťových) průchodek a izolátorů, mají ale velký rozptyl zapalovacích napětí.

3. Růžková bleskojistka[editovat | editovat zdroj]

Podobně jako u jiskřiště vznikne oblouk v nejužším místě, vlivem ohřevu vzduchu a silovými účinky vlastního magnetického pole je oblouk vytlačován vzhůru a na koncích růžků pak uhasne. Používá se pro ochranu trakčních vedení a úsečníků.

4. Vyfukovací trubice[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje zapalovací a hlavní jiskřiště. Elektrický oblouk hlavního jiskřiště rozkládá izolační materiál trubice za vzniku plynů o vysokém tlaku, který zháší oblouk, plameny však šlehají až několik metrů.

5. Ventilová bleskojistka[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje sériově zařazená jiskřiště s odporovými bloky (varistory), přepětí svede do země, při poklesu U varistory zvětší svůj odpor a oblouk jiskřiště zhasne. Zejména pro velmi vysoká napětí.

6. Průrazka[editovat | editovat zdroj]

Při vysokém napětí vytvoří trvalý zemní zkrat, proud nevypíná.


Třídy přepěťových ochran[editovat | editovat zdroj]

Přepěťové ochrany se rozdělují do tří tříd – B, C, D[1] nově se označují jako ochrany typu 1, 2 a 3.

Přepěťové ochrany třídy B (ochrana typu 1)[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o tzv. hrubou ochranu – svodič bleskového proudu. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 50kA.

Přepěťové ochrany třídy C (ochrana typu 2)[editovat | editovat zdroj]

Střední třída ochrany – svodič přepětí. Přepěťová ochrana musí být konstruována tak, aby odvedla impulsní proud 15kA opakovaně a 40kA jednorázově.

Přepěťové ochrany třídy D (ochrana typu 3)[editovat | editovat zdroj]

Jemná ochrana, která se nejčastěji instaluje do okruhů s citlivými zařízeními jako jsou počítače a další výpočetní technika.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.snizujeme.cz/slovnik/prepetova-ochrana

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]