Překážky v jezdeckém sportu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jezdecký sport je rozšířen po celém světě a existují mnohá odvětví. Nezanedbatelná část z nich je zaměřena na překonávání překážek ať už se jedná o dostihové závody či o klasický parkur. V následujících kapitolách se zaměříme na jednotlivé typy překážek v daných jezdeckých odvětvích.

Parkur[editovat | editovat zdroj]

Cílem parkurového skákání je překonání překážek v daném pořadí za co nejkratší čas a s co nejnižším počtem trestných bodů

Výškové překážky[editovat | editovat zdroj]

Kolmý skok

Kavaleta[editovat | editovat zdroj]

Kavaleta je jednotlivá bariéra, ze které se skládají ostatní skoky, popřípadě jsou umístěny samostatně na zemi či v řadách[1].

Křížek[editovat | editovat zdroj]

Křížek je výšková překážka skládající se ze dvou stojanů a dvou překřížených kavalet[2].

Kolmý skok[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o výškovou překážku skládající se ze dvou stojanů a několika kavalet. Je to jedna z nejčastěji užívaných překážek při parkurovém skákání[3].

Branka[editovat | editovat zdroj]

Branka je výšková překážka, ohraničena dvěma obdélníkovými stojany. Nájezd na tuto překážku je náročný z důvodu zmenšeného prostoru mezi stojany.

Žolík[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o nejtěžší překážku z parkuru, kterou jezdec není povinen překonat. Bývá o stupeň vyšší, než je úroveň daného parkuru. Zároveň bývá odlišena vzhledem a označena cedulkou na stojanu, která znázorňuje žolíka. Za překonání závodní dvojice získává dvojnásobný počet bodů než za překonání poslední povinné překážky.

Vodní příkop

Šířkové překážky[editovat | editovat zdroj]

Vodní příkop[editovat | editovat zdroj]

Tento skok řadíme do šířkových překážek vyskytujících se pouze ve vyšších úrovních. Je to ohraničená vodní plocha. V doskokové části se nachází bílý pruh, který značí konec vodního příkopu a kůň na něj nesmí došlápnout[4].

Výško-šířkové překážky[editovat | editovat zdroj]

Oxer[editovat | editovat zdroj]

Oxer je výško-šířková překážka skládající se obvykle ze dvou kolmých skoků postavených v těsné blízkosti za sebou. Oba kolmé skoky jsou stejně vysoké[5].

Dvojbradlí[editovat | editovat zdroj]

Dvojbradlí je velmi podobné oxeru. Jedná se také o výško-šířkový skok. Od oxeru se však liší výškou prvního a druhého kolmého skoku, první bývá nižší[6].

Trojbradlí[editovat | editovat zdroj]

Trojbradlí

Trojbradlí vypadá podobně jako dvojbradlí, je však rozšířeno ještě o jeden kolmý skok. Překážka připomíná schody, kdy první kolmý skok je nejnižší a následující dva se vždy zvyšují. Třetí kolmý skok je tudíž nejvyšší[7].

Kozí hřbet[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o výško-šířkovou překážku podobnou trojbradlí. Je taktéž tvořena ze tří kolmých skoků v těsné blízkosti. Jediný rozdíl je ve výšce třetího kolmého skoku, který je ve stejné výšce jako první (druhý kolmý skok se stává nejvyšším[8].

Zeď[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o výško-šířkovou překážku postavenou z dřevěných bloků umístěných na sebe. Tento skok se vyskytuje především ve vyšších parkurových úrovních z důvodu jeho náročnosti[9].

Vějíř[editovat | editovat zdroj]

Vějíř je výško-šířková překážka, která je z jedné strany tvořena jedním stojanem ze kterého vycházejí tři kavalety. Každá kavaleta má na druhém konci svůj vlastní stojan. Skok je zakřiven do oblouku[10].

Parkurové kombinace[editovat | editovat zdroj]

In-out[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o minimálně dvě překážky v řadě, mezi nimiž není ponechán prostor ani pro jeden cvalový skok[11].

Dvojskok[editovat | editovat zdroj]

Distance

Dvojskok tvoří dvě libovolné překážky, mezi kterými je ponecháno místo přesně na jeden cvalový skok. Obě překážky ve dvojskoku jsou v závodech počítány jako překážka jedna. V závodním plánku jsou vždy značeny písmeny a, b (např. 8a, 8b)[12].

Trojskok[editovat | editovat zdroj]

U trojskoku platí stejná pravidla jako u dvojskoku. Je ale tvořen třemi libovolnými překážkami, mezi nimiž je taktéž jeden cvalový skok[13].

Distance[editovat | editovat zdroj]

Distance je řada tvořena obvykle ze dvou překážek. Vzdálenost mezi skoky určuje pořadatel závodu (musí být větší než jeden cvalový skok). Každá překážka v distanci je počítána samostatně[14].

Steeplechase[editovat | editovat zdroj]

Steeplechase je druh dostihu, ve kterém se musí kůň s jezdcem na rozdíl od normálního dostihu soustředit též na překonávání různých přírodních překážek rozmístěných na závodní trati.

Živý plot[editovat | editovat zdroj]

Živý plot tvoří zastřižené keře, před nimiž se nachází dobře viditelný bílý plůtek[15].

Živý plot s příkopem[editovat | editovat zdroj]

Živý plot

Tato překážka vypadá jako živý plot. Místo doskoku je oproti odskokové části snížena (cca o 50 cm).

Vodní příkop[editovat | editovat zdroj]

V dostizích steeplechase se můžeme setkat se dvěma variacemi vodního příkopu. Jedná se o malý vodní příkop a velký vodní příkop, které se liší pouze šířkou. Vzhledem připomíná plastový bazén v zemi[16].

Irská lavice[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o uměle vytvořený hliněný val. Kůň s jezdcem musí překonat prudké stoupání a následně okamžité klesání.

Zahrádky[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o distanci (viz parkurové překážky) tvořenou dvěma živými ploty.

Francouzský skok[editovat | editovat zdroj]

Francouzský skok je tvořen dvěma živými ploty. Mezi nimi je příkop. Oba živé ploty i s příkopem musí dvojice překonat jedním skokem.

Anglický skok[editovat | editovat zdroj]

Překonání anglického skoku začíná plotem. Těsně za plotem následuje příkop a překážka je zakončena živým plotem.

Drop[editovat | editovat zdroj]

Vodní příkop

Jedná se o náhlý pokles terénu[17].

Kamenná zeď[editovat | editovat zdroj]

Zeď tvoří kamenná zídka spolu s odskokovou lištou. Ta je umístěna před samotnou zdí a kůň musí odskočit před ní.

Suchý příkop[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o hluboký žlab v zemi. Začátek příkopu je viditelně označen[18].

Steeplechase skok[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o nejčastější skok v celém závodě. Tento skok tvoří živý plot, před kterým se nachází dřevěný plot.

Bullfinch[editovat | editovat zdroj]

Jsou to živé ploty vysoké až dva a půl metru, kterými kůň musí z větší části proskočit[19].

Cross-Country[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o závodní disciplínu, která prověřuje schopnost koně i jezdce překonávat přírodní překážky v náročném terénu. Vzhledem k tomu, že k výrobě překážek jsou používány přírodní materiály, tak každá překážka je originální. Existují pouze dané parametry, podle kterých se pořadatel při výrobě překážek řídí.

Arrowhead[editovat | editovat zdroj]

Kmen

Dřevěná překážka trojúhelníkového tvaru, kterou kůň přeskakuje v nejširším místě.

Živý plot[editovat | editovat zdroj]

Živý plot tvoří zastřižené keře, mají podobný vzhled jako živé ploty ve Steeplechase[20].

Kmen[editovat | editovat zdroj]

Využívány jsou položené široké kmeny očištěné od větví.

Cross Country Bank[editovat | editovat zdroj]

Překážka připomínající široké schodiště. Překážku lze využívat v obou směrech (nahoru a dolu), v případě, že je překážka užita směrem dolu, můžeme použít také výraz Drop[21].

Bullfinch[editovat | editovat zdroj]

Tento skok se skládá z pevného základu a živého plotu. Kůň tímto skokem proskakuje.

Špice[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o překážku, kde si jezdec může vybrat směr, kterým tuto překážku překoná.

Příkop[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o přírodní nerovnost v terénu. Může být různě dlouhý a hluboký. Též za ním může následovat například živý plot.

Ploty[editovat | editovat zdroj]

Vodní překážka

Překážka skládající se z jednotlivých klád, může tvořit kolmé skoky, oxery, trojbradlí (viz Parkur)[22].

Roll Top[editovat | editovat zdroj]

Dřevěná překážka vzhledem připomínající podélně rozpůlené kavalety.

Trakehner[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o příkop nad kterým se nachází vyvýšená kláda.

Vodní překážky[editovat | editovat zdroj]

Jedná se buď o klasický vodní příkop, nebo o vodní plochu, kterou kůň probíhá. Můžou se vyskytovat také typy vodních překážek, kdy kůň s jezdcem opakovaně seskakuje do vody a vyskakuje nebo překonává překážky přímo ve vodě.

Distance[editovat | editovat zdroj]

Distanci tvoří několik překážek za sebou v bližší vzdálenosti, než je obvyklé.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 75-76. ISBN 80-7181-169-6.
 2. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 3. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 4. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 77, 93, 102. ISBN 80-7181-169-6.
 5. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 6. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 7. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 8. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 95. ISBN 80-7181-169-6.
 9. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 10. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 95. ISBN 80-7181-169-6.
 11. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 12. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 78, 79, 91. ISBN 80-7181-169-6.
 13. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 14. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 84, 85, 86, 90, 91. ISBN 80-7181-169-6.
 15. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 16. MARTIN, Martha. Steeplechase. New York: Crabtree Pub., c2010. ISBN 0778749819.
 17. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 18. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 76. ISBN 80-7181-169-6.
 19. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 20. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 76, 78, 79. ISBN 80-7181-169-6.
 21. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 93. ISBN 80-7181-169-6
 22. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 84, 94. ISBN 80-7181-169-6.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh. ISBN 80-7181-169-6.
 • DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 • MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 • THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 • MARTIN, Martha. Steeplechase. New York: Crabtree Pub., c2010. ISBN 0778749819.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]