Přeskočit na obsah

Přejímací zkouška

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přejímací zkouška nebo akceptační testování je test kvality, na základě něhož se v různých aplikovaných disciplínách rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí výrobku či dodávky.

Akceptace dodávky

[editovat | editovat zdroj]

Odběratel před potvrzením převzetí věci nejprve ověří, že dodavatel splnil všechny požadavky, že věc vyhovuje všem akceptačním kritériím, která byla definována již předem, před začátkem samotné výroby, buď stručně v objednávce nebo obšírněji v kupní smlouvě. Podpisem protokolu, předávacího a zároveň i akceptačního, pak vlastnická práva k věci přecházejí na odběratele, zároveň mu vzniká závazek zaplatit.

V případech, kdy věc nevyhovuje požadavkům, nesplňuje akceptační kritéria, která dodavatel znal, lze postupovat různě:

  • Je buď na odběrateli, zda věc vůbec převezme a ani nezaplatí, nebo zda ji sice převezme a zaplatí, ale obratem vyreklamuje,
  • anebo se u podrobnějších zadání postupuje podle procesu popsaného smlouvou, kdy ke každému kritériu může již předem být určena jeho závažnost a tedy i důsledky, jaké budou následovat při jeho nesplnění.

Přejímka software

[editovat | editovat zdroj]

V oboru softwarového inženýrství se nový software (SW), naprogramovaný na zakázku, přebírá na základě předešlého otestování, během kterého se právě ověřují akceptační kritéria: Ačkoli SW již třeba i byl otestován uvnitř dodavatelské firmy, je v zájmu odběratelské firmy si tento SW otestovat po svém: Svými uživateli, na svých prostředích, na svých produkčních datech. I proto se zde mluví o uživatelském akceptačním testování (user acceptance testing, UAT).

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]