Přeskočit na obsah

Předpona soustavy SI

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření dílů a násobků použité jednotky. Systém předpon SI je postaven na desítkové soustavě. Do třetího řádu od základní jednotky jsou definovány předpony pro každý řád – celočíselné mocniny desíti (desetiny, setiny, tisíciny; desítky, stovky, tisíce), dále od základní jednotky jsou definovány předpony pro každý třetí řád – celočíselné mocniny tisíce (miliony, miliardy atd.). Od SI předpon pro mocniny tisíce jsou odvozeny názvy blízkých hodnot binárních předpon používané v informatice.

Původ nižších předpon je starší než samotná soustava SI z roku 1960. Běžně používané předpony do třetího řádu byly do praxe zaváděny spolu s metrickým systémem již od dob Velké francouzské revoluce a používají se i v případě jiných měrových systémů. Předpony šestého řádu mega a mikro byly zavedeny v roce 1873 se soustavou jednotek CGS.

Jakožto součást soustavy SI jsou oficiálně určené Mezinárodním úřadem pro míry a váhySèvres (Francie).

Přehled[editovat | editovat zdroj]

Například předpona kilo násobí jednotku tisícem, takže 1 kilometr je 1 000 metrů a 1 kilowatt je 1 000 wattů. Naproti tomu předpona mili jednotku tisícem dělí, takže milimetr je tisícina metru a miliampér je tisícina ampéru. Možnost použít tytéž předpony pro jakoukoliv jednotku SI je jedna z klíčových výhod soustavy SI, jelikož zjednodušuje její používání.

Předpony soustavy SI[1][2] e
10n Předpona Značka Název Násobek Původ Příklad
1030 quetta Q kvintilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 lat. decem – „deset“ [3][4][5] Qg – quettagram
1027 ronna R kvadriliarda 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. a lat. – ‚ennea‘ a ‚novem‘ – „devět“ Rg – ronnagram
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. ὀκτώ – „osm“ Yg – yottagram
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000 fr. sept – „sedm“ Zl – zettalitr
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000 řec. ἕξ – „šest“ EB – exabajt
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000 řec. πέντε – „pět“ PJ – petajoule
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000 řec. τέρας – „netvor“ TW – terawatt
109 giga G miliarda 1 000 000 000 řec. γίγας – „obrovský“ GHz – gigahertz
106 mega M milion 1 000 000 řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt
103 kilo k tisíc 1 000 řec. χίλιοι – „tisíc“ km – kilometr
102 hekto h sto 100 řec. έκατόν – „sto“ hPa – hektopascal
101 deka da deset 10 řec. δέκα – „deset“ dag – dekagram
100 jedna 1 m – metr
10−1 deci d desetina 0,1 lat. decimus – „desátý“ dB – decibel
10−2 centi c setina 0,01 lat. centum – „sto“ cm – centimetr
10−3 mili m tisícina 0,001 lat. mille – „tisíc“ mm – milimetr
10−6 mikro µ miliontina 0,000 001 řec. μικρός – „malý“ µA – mikroampér
10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001 řec. νανος – „trpaslík“ nT – nanotesla
10−12 piko p biliontina 0,000 000 000 001 it. piccolo – „malý“ pF – pikofarad
10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001 dán. femten – „patnáct“ fm – femtometr
10−18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001 dán. atten – „osmnáct“ as – attosekunda
10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001 fr. sept – „sedm“ zg – zeptogram
10−24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001 řec. ὀκτώ – „osm“ ys – yoktosekunda
10−27 ronto r kvadriliardtina 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 řec. a lat. – ‚ennea‘ a ‚novem‘ – „devět“ rg – rontogram
10−30 quecto q kvintiliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 lat. decem – „deset“ qg – quectogram

Existuje také historická předpona metrické soustavy Myria (zkratka ma), znamenající násobek 10 000 základní jednotky. Tato předpona nebyla včleněna do soustavy SI.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

 • 5 cm = 5×10−2 m = 5 × 0,01 m = 0,05 m
 • 3 MW = 3×106 W = 3 × 1 000 000 W = 3 000 000 W

Předpony se nemohou kombinovat, například „10−9 metru“ musí být zapsáno „1 nm“, nikoli „1 mµm“, a to i přesto, že český popularizátor vědy Jiří Grygar s oblibou používá megakilometry (Mkm).

Doporučené jsou předpony, jejichž exponent je dělitelný třemi. Takže „100 m“ je lepší zápis než „1 hm“. Výjimkou jsou ustálené díly některých jednotek, například centimetr, hektar (hekto-ar), centilitr, decimetr nebo decibel.

Výjimečnou základní jednotkou SI je kilogram, který jako jediný obsahuje předponu. Gram je definovaný jako 1/1000 kilogramu.

Ne všechny jednotky se běžně pojí se všemi předponami. Zvláště velké a malé násobky se používají velmi zřídka. Terametr či pikohertz se neobjevují ani ve vědeckých pracích. Pokud by se měly přesto odpovídající násobky vyjádřit, použije se raději vědecký zápis čísel s exponentem a mantisou.

Dekagram se někdy označuje dkg. Ne všude je ale používání tak běžné jako v Česku.

Binární předpony[editovat | editovat zdroj]

Ve výpočetní technice je od IEC doporučeno používat blízké mocniny čísla 2.

Binární předpony e
Dvojkový řád n:
2n
Nejbližší desítkový řád k:
10k
Značka Název Hodnota
210 = 1024 103 = 1000 Ki kibi 1 024
220 = 10242 106 = 10002 Mi mebi 1 048 576
230 = 10243 109 = 10003 Gi gibi 1 073 741 824
240 = 10244 1012 = 10004 Ti tebi 1 099 511 627 776
250 = 10245 1015 = 10005 Pi pebi 1 125 899 906 842 624
260 = 10246 1018 = 10006 Ei exbi 1 152 921 504 606 846 976
270 = 10247 1021 = 10007 Zi zebi 1 180 591 620 717 411 303 424
280 = 10248 1024 = 10008 Yi yobi 1 208 925 819 614 629 174 706 176
Poznámka: 10k není rovno 2n, je to jen nejblíže odpovídající mocnina; jsou z ní však odvozeny názvy i značky obdobně desítkovým předponám.

Použití mimo SI[editovat | editovat zdroj]

Tyto předpony se používají i s jinými jednotkami než s jednotkami SI, např. mnohými jednotkami soustavy CGS (ale zpravidla ne v kombinaci se soustavovými předponami ab- a stat-), mimosoustavovými jednotkami i jednotkami zastaralými, a to se stejným významem i zápisem, jak ukazují následující příklady:

 • 1 hektar (= 1 hekto-ar) = 100 arů (1 ha = 100 a),
 • 1 mililitr = 10−3 litrů (1 ml = 10−3 l),
 • 1 kiloparsek = 1 000 parseků (1 kpc = 1000 pc),
 • 1 miligal = 10−3 galů (1 mGal = 10−3 Gal),
 • 1 milirem = 10−3 remů (1 mrem = 10−3 rem) apod.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris: STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 3.1, s. 32, 121. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky) 
 2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fyzika. Brno, Praha: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS, 2001. ISBN 80-214-1868-0. Kapitola 1.3, s. 3. 
 3. Extending the available range of SI prefixes
 4. Draft Resolutions of the General Conference on Weights and Measures (27th meeting)
 5. Earth now weighs six ronnagrams: New metric prefixes voted in

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]