Přírodní ohrožení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přírodní ohrožení (anglicky natural hazard) je přírodní (přirozený) jev, který může probíhat v blízkosti lidí, jejich majetku nebo činností a může způsobit neštěstí. Přírodní ohrožení jsou způsobena biologickými, geologickými, hydrologickými nebo meteorologickými podmínkami nebo procesy v přírodním prostředí. Kvantitativně vyjádřeno se jedná o pravděpodobnost, že určitá hrozba (nebezpečí) o určité velikosti vznikne v určitém časovém období na určitém místě.

Mezi extrémní přírodní procesy, které mohou způsobit škody na majetku a životech, řadíme především zemětřesení, povodně, hurikány, sesuvy, požáry, sucho nebo laviny. Zatímco termín "ohrožení" vyjadřuje samotný potenciálně nebezpečný proces, termín "riziko" vyjadřuje případné neblahé účinky tohoto procesu. Je nutné zdůraznit, že spojení "přírodní riziko" je často používané, ale nevyjadřuje přesně o co se jedná. Extrémní přírodní procesy jsou totiž extrémní jen pro člověka a společnost, pro přírodu žádné nebezpečí nepředstavují, protože jsou v přírodním prostředí přirozené.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Blahůt, J. (v recenzním řízení): Koncept přírodních ohrožení a rizik – problematika české terminologie. Geografie – Sborník ČGS. 16 s.
 • AGS (2000): Landslide risk management concepts and guidelines. Australian Geomechanics, 35 (1), str. 49–92.
 • ALEXANDER, D. E. (2000): Confronting Catastrophe – New perspectives on Natural Disasters. Oxford University Press, Oxford, 282 str.
 • BUCHANAN, M. (2004): Všeobecný princip: věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme. Baronet, Praha, 220 str.
 • DIKAU, R., GLADE, T. (2002): Gefahren und Risiken durch Massenbewegungen. Geographische Rundschau, 54, 1, str. 38–45.
 • GLADE, T., ANDERSON, M., CROZIER, M. J. (2006): Landslide Hazard and Risk. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 802 str.
 • KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K. (2005): Přírodní katastrofy a rizika – Příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Edice PLANETA 2005, XII, 3, MŽP, Praha, 52 str. Dostupný z WWW: <https://web.archive.org/web/20111216082038/http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/3974FDA531EA66B3C1257030001E709F/$file/planeta_katastrofy_2korektura.pdf>
 • THYWISSEN, K. (2007): Core Terminology of Disaster Reduction. [cit. 2007-10-08] Dostupný z WWW: <https://web.archive.org/web/20120312142226/http://www.ehs.unu.edu/moodle/mod/glossary/view.php?id=1>
 • UN/ISDR (2004): Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives. UN/ISDR, Geneva, 430 str. + 126 str. příloh.
 • UNDP (1994): Vulnerability and Risk Assessment. Disaster Management Trainig Programme (DMTP), Cambridge Architectural Research Ltd, Cambridge, 63 str.
 • UNDP (2004): Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development. John S. Swift, New York, 161 str.
 • UNDRO (1979): Natural Disasters and Vulnerability Analysis. Report of Expert Group Meeting. (9–12 July 1979), Officeof the United Nations Disaster Relief Coordinator, Geneva.
 • VARNES, D. J. (1984): Landslide hazard zonation: A review of principles and practice. UNESCO, Paris, 63 str.

Související články[editovat | editovat zdroj]