Přeskočit na obsah

Ozbrojené síly Slovenské republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ozbrojené síly Slovenské republiky
Výsostný znak
Výsostný znak
Složky armádyPozemní síly Slovenské republiky
Vzdušné síly Slovenské republiky
Velení
Vrchní velitelPeter Pellegrini
Ministr obranyRobert Kaliňák[1]
Náčelník Generálního štábuDaniel Zmeko
Stav
Věk odvodu17 let
K dispozici pro službu1 162 280, věk 15–49 (13 380)
Vhodných pro službu1 413 079, věk 15–49 (13 380)
Roční počet branců(13 380)
Aktivních vojáků14 100 (v roce 2022)
Zahraniční mise553[2]
Výdaje
Rozpočet1,35 miliardy (2009)
Podíl na HDP1.5%(2009)
Průmysl
Zahraniční dodavateléLockheed Martin, IAI, Tatra, Sikorski,
Voják čestné stráže

Ozbrojené síly Slovenské republiky, v období 1993–2002 Armáda Slovenské republiky, je název vojenských sil Slovenska. Tyto síly se dále oficiálně člení na Pozemní síly, Vzdušné síly a Síly výcviku a podpory.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

Armáda Slovenské republiky[editovat | editovat zdroj]

Základy vzniku ozbrojených sil Slovenské republiky jsou zakotvené v Čl. 25 Ústavy Slovenské republiky. Tento článek deklaruje, že „Obrana Slovenské republiky je povinností a ctí každého občana. Zákon ustanoví rozsah branné povinnosti. Nikoho nelze nutit, aby vykonával vojenskou službu, jestliže je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním. Podrobnosti ustanoví zákon.“.

Národní rada Slovenské republiky16. prosince 1992 položila základ pro vytvoření a existenci vlastní samostatné armády zákonem č.3/1993 Z.z. o zřízení Armády Slovenské republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993.

Armáda od té doby plnila i úlohy v rámci mírových sil OSN. Armádu tvořily jednotlivé druhy vojsk, Vojenskou policii, Vojenské zpravodajství, vojenské správy, úřady ministerstva obrany, vojenské soudy a prokuratura. Hlavní druhy armádních vojsk bylo pozemní vojsko, letectvo a protivzdušná obrana. Velícím orgánem bylo až do 25. srpna 1994 Velitelství armády Slovenské republiky. Velitelem Armády Slovenské republiky byl jmenován generálporučík Ing. Július Humaj.

Velitelství Armády Slovenské republiky bylo 25. srpna 1994 přetvořeno na Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky. Po dobu jeho existence mu veleli:

Ozbrojené síly Slovenské republiky[editovat | editovat zdroj]

Národní rada Slovenské republiky 23. května 2002 schválila zákon č.321/2002 Z.z o ozbrojených silách Slovenské republiky s účinností od 1. července 2002. Tímto dnem vznikly Ozbrojené síly Slovenské republiky. Vytvořeny byly pro zachování míru a bezpečnosti Slovenské republiky a k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Slovenská republika vázaná.

BVP-1

Ve funkci náčelníka generálního štábu působil generál Ing. Milan Cerovský. V současnosti tuto funkci vykonává generál Ing. Peter Vojtek.

Základní složky ozbrojených sil tvoří pozemní síly, vzdušné síly a síly výcviku a podpory. Organizačně se ozbrojené síly člení na svazky, útvary, jednotky, úřady a zařazení. Ozbrojené síly jsou rozhodujícím výkonným prvkem systému obrany republiky. Jejich hlavní úlohou je zajišťovat bezpečnost státu před venkovním napadnutím a plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.

Ozbrojené síly se také podílejí na zachovávání veřejného pořádku a bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti a nedotknutelnosti státních hranic. Zákon přesně specifikuje použití ozbrojených sil v čase míru, války, válečného stavu, výjimečného stavu a stavu nouze.

Profesionalizace[editovat | editovat zdroj]

Vojenská policistka

Zásadní změny při výstavbě ozbrojených sil se udály 1. ledna 1998 zrušením výrazu „voják z povolání“ a nahrazením výrazem „profesionální voják“ zákonem č. 370/1997 Z.z. o vojenské službě. V době platnosti tohoto zákona vstoupilo Slovensko 29. března 2004 do NATO. Legislativní podmínky pro přechod na plně profesionální armádu vytvořil zákon č.346/2005 Z.z. o státní službě profesionálních vojáků ozbrojených sil SR. Základní vojenská služba na Slovensku zanikla 1. ledna 2006.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Ozbrojené síly Slovenské republiky mají vlastní policejní a soudní složky. V čase ohrožení republiky jiných státem či zahraniční organizací (terorismus), je jediná oprávněná zasáhnout po schválení vlády či prezidenta SR. Mají vlastní strukturu, řídí se pro ni zvlášť vytvořenými zákony. Hlavní řídící složkou OSSR je Generální štáb.

Mohou být nasazeny i při likvidací nebezpečných situací (povodně, zemětřesení, požáry…), či při záchraně nebo ochraně majetku a osob při těchto situacích.

Mezi zvláštní jednotky ozbrojených sil patří čestná stráž prezidenta Slovenské republiky.

Řízení a velení[editovat | editovat zdroj]

Ozbrojené síly řídí vláda a ministerstvo obrany a velí jim prezident Slovenské republiky, náčelník generálního štábu a ostatní ustanovení velitelé. Velení ozbrojených složek odborně, organizačně a technicky zabezpečuje generální štáb v čele s náčelníkem generálního štábu.

Vláda SR při řízení ozbrojených sil schvaluje základní koncepci pro jejich rozvoj, použití, rozhoduje o umístění, svazcích, útvarech, úřadech a zařízení, o počtech hlavních druhů vojenských zbraní, systémů a techniky a o použití vojáků.

Ministerstvo obrany při řízení ozbrojených sil zpracovává základní koncepční dokumenty, zpracovává plány jejich použití, navrhuje počty techniky a osob, zodpovídá za zásobování, přípravu a řízení mobilizace a vykonává vnitřní kontrolu v ozbrojených silách.

O vyslání OSSR mimo státní území rozhodují příslušné ústavní orgány. Souhlas s vysláním mimo území Slovenska se od profesionálního vojáka nevyžaduje. Ozbrojené síly jsou financovány ze státního rozpočtu. Majetek státu užívaný OSSR spravuje ministerstvo obrany. Stát před soudy ve věcech ozbrojených sil zastupuje ministerstvo obrany.

122 mm raketomet
Standardní pěchotní zbraně SR
Útočná puška SA vz. 58
Samopal vzor 61
Univerzální kulomet vzor 59
Pistole vz. 82
Odstřelovací puška SVD Dragunov
Samopal MP5
Útočná puška G36
Útočná puška HK416
Útočná puška HK417
Samopal UMP
Lehký kulomet Minimi
Odstřelovací puška Falcon
Pancéřovka Carl Gustav
Grand Power K100
Odstřelovací puška Accuracy International Arctic Warfare
Protitanková řízená střela 9K111 Fagot
9K38 Igla
druh počet
obrněná technika
Leopard 2 A4 2(+13)
Tank T-72M1 30
Bojové vozidlo pěchoty 1 (BVP-1) 308 (72 ve službě)
Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP-2) 91
Bojové průzkumné vozidlo (BPzV) 71
BVP-M 17 (modernizovaná vozidla BVP-1 a BPzV)
BPsVI-ISTAR 18 (modernizovaná vozidla BPzV Svatava)
Obrněný transportér OT-90 205 (56 ve službě)
Iveco LMV 10 (celkem objednáno 40)
Obrněný transportér Aligátor4x4 42
Obrněný transportér TATRAPAN 70
Patria AMV 0(+76)
CV90 0(+152)
dělostřelecká technika
152 mm samohybná kanónová houfnice – DANA 135
122mm houfnice D-30 74 (v rezervě)
122mm raketomet RM vz. 70 87 (26 modernizovaných na verzi MODULAR)
ShKH Zuzana 155 mm NATO 16
ShKH Zuzana 2 155 mm NATO 25
PLdvK vz. 53/59 206
2S1 Gvozdika 49 (v rezervě)
letecká technika
F-16 Block 70/72 0(+14)
Aero L-39 Albatros 7
Let L-410 Turbolet 6
Uh-60 Black Hawk 9
Mil Mi-17 10

Vrcholní představitelé[editovat | editovat zdroj]

Prezident – hlavní velitel ozbrojených sil[editovat | editovat zdroj]

Ministr obrany[editovat | editovat zdroj]

Seznam ministrů obrany Slovenské republiky

Velitel Armády Slovenské republiky[editovat | editovat zdroj]

Náčelník generálneho štábu[editovat | editovat zdroj]

Jmenování do první generálské hodnosti v době aktivní služby[editovat | editovat zdroj]

 • Rok jmenování 1993

generálmajor Ing. Ján Ďurove

 • Rok jmenování 1994

generálmajor Ing. Leopold Bilčík, generálmajor Ing. Emil Vestenický, generálmajor Ing. Rudolf Žídek

 • Rok jmenování 1997

generálmajor Ing. František Blanárik, generálmajor Ing. Milana Cerovský, generálmajor Ing. Ján Čmilanský, generálmajor Ing. Ľudovít Gál, generálmajor Ing. Milan Podhoráni, generálmajor Ing. Jozef Pivarči, generálmajor Ing. Milan Stráňava, generálmajor JUDr. Ján Vida

 • Rok jmenování 1998

generálmajor Ing. František Butko, generálmajor Ing. Gašpar Hozman, generálmajor Ing. Marián Mikluš, generálmajor Ing. Oto Nečas, generálmajor JUDr. Ondrej Samaš, generálmajor JUDr. Alojz Siro

 • Rok jmenování 1999

generálmajor Ing. Jozef Blizman, generálmajor Ing. Peter Bučko, generálmajor MUDr. Igor Čombor, generálmajor Ing. Jozef Kováčik, generálmajor Ing. Jozef Zadžora

 • Rok jmenování 2000

generálmajor Ing. Ľubomír Bulík, CSc., generálmajor Ing. Jozef Dunaj, generálmajor Ing. Dušan Humený, generálmajor Ing. Peter Novotňák

 • Rok jmenování 2002

brigádny generál Ing. Ján Kačmár, brigádny generál Ing. Milan Maxim, brigádny generál Ing. Vladimír Púčik

 • Rok jmenování 2003

brigádny generál Ing. Peter Gajdoš, brigádny generál Ing. Ľubomír Háberl, brigádny generál Ing. Miroslav Kováč, brigádny generál Ing. Jozef Krakovský, brigádny generál Ing. Jaroslav Kuča, brigádny generál Ing. Mikuláš Regula, brigádny generál Ing. Jaroslav Vývlek

 • Rok jmenování 2004

brigádny generál doc. Ing. František Bartko, CSc.

 • Rok jmenování 2005

brigádny generál Ing. Juraj Baránek, brigádny generál Ing. Miroslav Kocián, brigádny generál Ing. Vendelín Leitner, brigádny generál Ing. Stanislav Petrenec

 • Rok jmenování 2007

brigádny generál MUDr. Pavol Maslík, PhD., brigádny generál Ing. Štefan Mečár, brigádny generál Ing. Jaroslav Muríň, brigádny generál Ing. Ján Salaganič, brigádny generál Ing. Peter Vojtek

 • Rok jmenování 2008

brigádny generál Ing. Milan Čelko, MSc., brigádny generál Ing. Ondřej Novosad, brigádny generál RSDr. Jozef Viktorín, brigádny generál Ing. Marián Áč, PhD., brigádny generál Ing. Ivan Hirka, brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič, brigádny generál Ing. Ľubomír Svoboda,

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ozbrojené sily Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

 1. Čaputová jmenovala novou vládu, Fico je premiérem už počtvrté [online]. iDnes.cz, 2023-10-25 [cit. 2023-10-25]. Dostupné online. 
 2. http://www.mosr.sk/314/pocty-prislusnikov-os-sr-v-operaciach-medzinarodneho-krizoveho-manazmentu.php?mnu=173[nedostupný zdroj]
 3. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 4. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Dostupné online. 
 5. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Dostupné online. 
 6. Náčelník Generálneho štábu OS SR [online]. [cit. 2018-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-04-11. 
 7. Ivan Gašparovič odvolal a vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Ústava SR, Zákon o ozbrojených silách SR, Ročenky Armády SR a OSSR rok 1993 až 2005.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]