Oxid fosforitý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Oxid fosforitý
Phosphorus-trioxide-3D-balls.png
Obecné
Systematický název Oxid fosforitý
Anglický název Phosphorus trioxide
Německý název Phosphortrioxid
Sumární vzorec P2O3 (monomer)

P4O6 (dimer)

Vzhled Bílá pevná látka
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 219,891 g/mol
Teplota tání 23,8 °C
Teplota varu 173,8 °C
Hustota 2,135 g/cm3 (21 °C)
Index lomu 1,535
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný v diethyletheru
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Rozpustný v aromatických uhlovodících, sirouhlíku
Relativní permitivita εr 3,2
Povrchové napětí 37 mN/m (30 °C)
34,7 mN/m (50 °C)
31,2 mN/m (80 °C)
27,7 mN/m (110 °C)
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -1 641 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 64,1 J/g
Entalpie varu ΔHv 197,4 J/g
Standardní molární entropie S° 346,9 JK-1mol-1
Izobarické měrné teplo cp 0,662 JK-1g-1 (25 °C, plyn)
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
R-věty  ?
S-věty  ?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Oxid fosforitý je anorganická sloučenina tvořící dimerní molekulu P4O6. Je to bílá, krystalická, jedovatá a vosku podobná látka, která snadno taje. Je kyselého charakteru a s vodou poskytuje roztok kyseliny fosforité (je to její anhydrid). Snadno oxiduje.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Oxid fosforitý se vyrábí spalováním fosforu za omezeného přístupu vzduchu:

P4 + 3 O2 → P4O6.

Chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Oxid fosforitý reaguje se studenou vodou na kyselinu fosforitou:

P4O6 + 6 H2O → 4 H3PO3

Oxid fosforitý také reaguje s chlorovodíkem a produktem je kyselina fosforitá a chlorid fosforitý:

P4O6 + 6 HCl → 2 H3PO3 + 2 PCl3

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.