Osobní pohovor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Osobní pohovor je proces, ve kterém hodnotí zaměstnavatel nebo jeho zástupci uchazeče, který se uchází o pracovní místo v podniku či organizaci. Pro uchazeče je přitom velmi důležité jeho vystupování a image. V současné době se firmy snaží před přijetím zaměstnance dobře poznat, protože vynaložené náklady na administrativu a zacvičení se stále zvyšují. Navíc má vysoká fluktuace personálu negativní vliv na jeho morálku a produktivitu podniku. Pohovor obvykle trvá 1 hodinu. Uchazeč by měl být řádně připravený, improvizace může působit neprofesionálně.

Rozlišujeme přijímací pohovor přes:

Použití[editovat | editovat zdroj]

Je to nejčastější metoda výběru pracovníků v malých a středních podnicích nebo pro méně důležité pozice.

Průběh[editovat | editovat zdroj]

Členění procesu na jednotlivé fáze:

 1. Zahřívací fáze – obě strany by se měly chovat uvolněně. Představení, projevení zájmu o místo (znalostí) a na druhé straně také o budoucího zaměstnance.
 2. Obecné seznámení s firmou – zaměstnavatel sdělí uchazeči obecné cíle firmy, dosažené ekonomické úspěchy apod. a sleduje, má-li zaměstnanec zájem.
 3. Hlavní fáze – jsou pokládány obecné otázky a sleduje se verbální i neverbální vystupování.
  • V této fázi se personalista rozhodne, zda uchazeče přijme, či ne.
  • V záporném případě by měl personalista oznámit uchazeči, že se pro firmu nehodí (např. že svoje schopnosti může využít v jiné firmě), považuje se za neslušné, říkat věty typu „Ještě se vám ozveme.“, když je nemyslíme vážně, a dávat tak uchazeči mylnou šanci.
 4. Bližší informace o práci – o náplni práce, o pracovním místě, na co se může dotyčný připravit.
 5. Rozloučení – domluví se další schůzka (je-li třeba) nebo přímo termín nástupu.

Doporučení[editovat | editovat zdroj]

Příprava na přijímací pohovor:

 • jaké je propojení inzerátu a mého životopisu?
 • zjištění informací o firmě (webové stránky, zeptat se známého zaměstnance)
 • vybrat adekvátní oblečení (čisté, upravené)
 • vypnout mobil, vyplivnout žvýkačku

Během pohovoru:

 • dodržovat zásady slušného vychování (pozdrav, posez, oslovení)
 • dívat se do očí přítomných, sedět vzpřímeně, nohy u sebe, přiměřená gesta
 • pozorně poslouchat
 • odpovídat krátce, výstižně (ale ne jednoslabičně)
 • vyvarovat se kritiky a pomluv předchozích kolegů a firmy
 • na finanční očekávání odpovídejte co nejkonkrétněji

Co zajímá uchazeče:

 • jak se vidí firma na trhu, kam směřuje
 • jaké jsou klíčové požadavky na inzerované místo
 • proč se místo uvolnilo (nebo proč je nově zřízeno)
 • den až dva po pohovoru poděkovat (e-mailem), ale nevyzvídat

Co zajímá zaměstnavatele:

 • proč se ucházíte o místo zrovna u jejich firmy
 • co od zaměstnání očekáváte
 • proč jste odešli z předchozího zaměstnání
 • jaká byla náplň a zodpovědnost vaší dosavadní práce
 • jak vypadal typický den v předchozím zaměstnání
 • co do firmy přinesete za zkušenosti, jaký bude pro firmu přínos
 • odpovídá vaše vzdělání očekávanému místu
 • proč bychom měli vybrat zrovna vás
 • jaké máte představy o finančním ohodnocení
 • kde se vidíte za 3 až 5 let
 • kdy můžete nastoupit

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]