Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika v období 2014 - 2020 čerpat peníze ze strukturálních fondů EU.[1] OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce. Důraz je kladen především na projekty malých a středních podnikatelů, preferovány jsou oblasti výzkumu a vývoje, úspory energie a ICT. Celkový rozpočet programu dosahuje výše 4,3 mld. EUR (117 mld. Kč).[2] OPPIK spadá pod působnost Ministerstva průmyslu a obchodu, administrativu ovšem vykonává jemu podřízená Agentura pro podnikání a inovace.

Historie[editovat | editovat zdroj]

OPPIK tematicky navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI), jenž sloužil k podpoře investic podnikatelských subjektů v období 2007 - 2013. Odborníky na dotace byl OPPI v kontextu problémů ostatních programů[3][4] označen za jeden z mála skutečně fungujících operačních programů.[5] Jednotlivé podprogramy OPPI zvládly mezi české subjekty rozdělit přibližně 92 mld. Kč.

Formování programu[editovat | editovat zdroj]

OPPIK vznikl z velké části v letech 2013 a 2014, přičemž k definitivnímu schválení programu ze strany Evropské komise došlo v dubnu 2015. Oproti ostatním operačním programům celková alokace programu pro podporu podnikání narostla. Česká republika se ovšem při vyjednávání podoby OPPIK musela smířit s požadavkem Evropské komise na snížení maximální možné veřejné podpory většiny projektů o 15 procent.[6]

Maximální míra podpory OPPI 2007 - 2013 OPPIK 2014 - 2020
Malý podnik 60 % 45 %
Střední podnik 50 % 35 %
Velký podnik 40 % 25 %

Podporované oblasti[editovat | editovat zdroj]

Vnitřní architekturu programu tvoří čtyři prioritní osy, které jsou dále rozděleny do 25 programů podpory.[7]

I. prioritní osa (PO1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
II. prioritní osa (PO2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
III. prioritní osa (PO3) Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
IV. prioritní osa (PO4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

V rámci OPPIK je možné žádat o podporu v následujících programech podpory:

PO1: Inovace, Potenciál, Pre-Commercial public procurement, Proof-of-concept, Aplikovaný výzkum (TIP2), Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury, Inovační vouchery

PO2: Technologie, Progres, Poradenství 1, Poradenství 2, Rizikový kapitál, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska

PO3: Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie, Smart Grids I, Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie v SZT, Smart Grids II

PO4: Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby[8]

Cesta k dotaci[editovat | editovat zdroj]

Podmínky k získání dotace jsou definovány v jednotlivých programech podpory a upravuje je i textace konkrétní výzvy k podání žádostí.

Obecný postup lze přiblížit následovně:

Na počátku je vhodné vytvořit kvalitní podnikatelský záměr. Žadatel o dotaci se musí zorientovat v možnostech podpory svého projektu a nalézt vhodný dotační titul. Po vybrání dotačního programu je nutné založit účet v elektronickém systému MS 2014+, jenž slouží k administraci celého dotačního projektu. Po vypsání výzvy musí uchazeč vyplnit registrační žádost, kterou posléze následuje podání plné žádosti, jejíž součástí je mimo jiné podnikatelský záměr. Agentura pro podnikání a inovace (API) po uplynutí lhůty k podání žádosti všechny doručené dokumenty vyhodnotí. Pokud je projekt schválen, předá všechny materiály Ministerstvu průmyslu a obchodu k úřednímu udělení dotace. Příjemce dotace může v té době již pracovat na svém projektu. Během jeho realizace dochází ze strany správních orgánů k monitorování prací. Dotace je ve většině případů proplacena až zpětně.[9]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Agentura pro podnikání a inovace

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
  2. https://agentura-api.org/op-pik-obecne/
  3. Archivovaná kopie. www.vodarenstvi.cz [online]. [cit. 2014-11-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-06. 
  4. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/217917-problemy-rop-severozapad-ma-zachranit-pujcka-od-statu/
  5. http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/slechtovou-ceka-nelehky-ukol-musi-zajistit-vcasne-cerpani-012216
  6. http://probyznysinfo.ihned.cz/zakazky-a-dotace-granty-dotace-pobidky/c1-63093360-firemni-investice-podpori-evropska-unie-castkou-120-miliard-korun
  7. http://www.oppik.cz/dotacni-programy
  8. http://agentura-api.org/programy-podpory/
  9. http://www.oppik.cz/cesta-k-dotaci

10. https://www.mpo-uspory.cz