Ondřej Bartečko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Ondřej Bartečko OFM
kněz
Zasvěcený život
Institut františkáni
Francescocoa.png
Svěcení
Služby kazatel
Vykonávané úřady a funkce
Zastávané úřady
Osobní údaje
Datum narození před rokem 1679
Datum úmrtí 11. duben 1739
Místo úmrtí Vratislav
Povolání básník
Řády a ocenění kněz císařského majestátu, poeta laureatus
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ondřej Bartečko, též Bartezko, Barteczko, Bartetschko nebo Partesko OFM (před rokem 1679 - 1739) byl český františkán. Jako kněz získal hodnost kazatele, ve františkánském řádu působil jako představený klášterů. Například roku 1716 byl vikářem a později kvardiánem konventu v Nyse[1] a v roce 1718 kvardiánem konventu sv. Antonína Paduánského ve Vratislavi. V září 1719 byl zvolen provinčním definitorem, mimo české země působil v Řádu jako generální vizitátor.[2] Talent bratra Ondřeje však spočíval především v poetickém umění, pro jehož docenění nebylo ve františkánském řádu dostatek prostoru, leda v posmrtné oslavě řádových dobrodinců, jako v případě členovů slezského hraběcího rodu Gašínských z Gašína (Gaschin), mj. fundátorů kláštera Góra Świętej Anny v Horním Slezsku.[3] Věhlas bratra Ondřeje však dalece přesáhl františkány a psal oslavné básně pro vyšší církevní i světské kruhy až po císařský dvůr. Za své zásluhy získal tituly „kněz císařského majestátu“ a „oceněný dvorní básník“ (poeta laureatus). [4] Zemřel v pokročilém věku jako jubilant řádových slibů dne 11. dubna 1739 v klášteře ve Vratislavi.

Několik oslavných Bartečkových textů věnovaných význačným osobnostem své doby bylo vydáno tiskem:

 • Castrum doloris illustriss. Domino D. Rudolpho S. R. comiti de Gaschin ...[5] chválící zesnulého hraběte Rudolfa Gašína (Rudolph von Gaschin, 1653-1715), pána v Hlučíně a opavského zemského hejtmana. Dvacetistránkovou knihu velkého formátu vytiskl městský tiskař Joseph Schlegel v Nise roku 1716.[6]
 • Virtutis imago aeternitati picta; seu Illustrissimus et excellentissimus Dominus Dominus Georgius Adamus Franciscus S.R.I. Comes de Gaschin, nobilis D. de & in Rosenberg... A. 1719 6. Octob. pijssime defunctus ... Nissae : typis Josephi Schlögel, 1720. Zádušní promluva nebo báseň k oslavě Jiřího Adama Františka hraběte Gašínského z Gašína, zemského hejtmana opolského a Ratibořského knížectví.[7]
 • Magno salutem minores seu apprecatio onomastica honori ... Caroli Kratochwil ... monasterii Lucensis abbatis ... In soLennItate CaroLI MagnI eDIta [=chronogram 1705] ... Brno : bez tiskaře, 1705. věnované louckému opatovi Karlu Kratochvílovi.[8]
 • Eugenia adorea, Anno M. DCC. XVI. nonis Augusti pugna[m] decretoria[m] cum Othomanis ad Petri Varadinum rer fauste inita, nec non obsidione, tum quarto Idus Octobris secuta deditione Temeswarum a serenissimo prinicipe, ac ... domino Eugenio Francisco, duce Sabaudiae ... comparata. Nissae : typis Josephi Schlögel, [non ante 1716], oslavující vítězné boje vojska Evžena Savojského proti Turkům u Petrovaradína a Temešváru roku 1716.[9]
 • Labores Herculis Austriaci; seu Praecipua gesta augustissimi & potentissiimi Romanorum Imperatoris Caroli VI. ... ejusdemque sacratissimae majestati in perpetuae gratitudinis Mnemosynon submississimae dedicata... Vratislav : bez tiskaře, 1718], verše oslavující a dedikované císaři Karlu VI.[10]
 • Vesper Genethliacus, felcissimus incunabulis serenIssIMI aChIDVCis aVstrIae [=chronogram 1716] principis Austriae Leopoldi, Joannis, Josephi, Antonii, Francisci de Paula, Hermenegildi, Rudolphi, Ignatii, Balthasaris; augustissimi Romanorum inperatoris Caroli VI. Nissae : typis Josephi Schlögel, Civitatis typogr., 1716. oslavující děti císaře Karla VI.[11]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Titulní, resp. úvodní listy Bartečkových knih Virtutis Image... a Eugenia Adorea, viz níže. O Bartečkovi viz též OGRODZIŃSKI, Wincenty. Barteczko (Bartetschko) Andrzej. In Polski słownik biograficzny. Tom 1. Kraków : [s. n.], 1935. S. 310.
 2. Řádové nekrologium. Liber Memorabilium conventus Novodomensis, s. 165 - strojopisný přepis - Jihočeská vědecká knihovna, Zlatá Koruna, sign. 1 JH 54. Titulní list jeho knihy Virtutis Image... , viz níže.
 3. Srov. tisky Castrum doloris... a Virtutis imago... uvedené níže.
 4. Viz františkánské nekrologium a titulní listy jeho níže uvedených knih.
 5. Úplný název: Castrum doloris illustriss. Domino D. Rudolpho S. R. comiti de Gaschin libero Baroni de et in Rosenberg, haereditario domino in Hultschin, Odersch, Katscher, Reichosalck, et Freystadt, Sac. Caes. et Cath. Majest. camerario, serenissimi principis ac ducis Oppaviensis et Carnoviensis consiliario, necnon inclyti ducatus Oppaviensis capitaneo, die 24 Julii Anno 1715. pientissme vita functo, in templo parochiali Hultschinensi instructum ibidemque sub solemnibus parentalibus die 18 Februar. Anno 1716. spectatum et illustr. ac excellent. Domino D. Georgio Adamo Francisco S. R. J. Comiti de Gaschin libero Baroni de et in Rosenberg, haereditario domino in Polonico — Neukirch, Zierowa, Katscher, Freystadt, Reichwaldt, Odersch, Hultschin, Wosnick, Zakrau, Frieschkowitz et Bodzanowiz, Sacr. Caesareae et Catholicae Majestatis intimo consiliario et camerario, necnon inclytorum ducatuum Oppoliensis ac Rattiboriensis capitaneo plenipotentario a conventu S. Ord. Minor. S. Francisci Reformat. ad S. Annam in Silesia Superiori fundatori munificentissimo in perpetuae gratitudinis mnemosynon submississime dedicatum.
 6. Viz ESTREICHER, Karol. Bibliografia staropolska. Tom XII. Kraków : K.Estreicher, 1929. Dostupné online. S. 385.   Estreicher titul nalezl v knižní sbírce Ossolineum.
 7. 10 nečíslovaných listů foliového (2°) formátu. Viz Bibliografie cizojazyčných bohemik (cit.), BCBT14443. Dle této Bibliografie dochováno v Městské knihovně v Praze, ve skutečnosti se však nachází v knihovně Národního muzea, sign. 57 A 33.
 8. V kvartovém ( 4°) formátu. Viz Knihovna. Akademie věd ČR. Bibliografie cizojazyčných bohemik [1] - BCBT24962. DOKOUPIL, Vladislav. Bibliografie města Brna. Svazek 3, Soupis brněnských tisků : staré tisky do roku 1800. Brno : Státní vědecká knihovna, 1978. Rok 1705, č. 3. PUMPRLA, Václav. Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. I, Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501-1800. Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1974-1979. Č. 564. 
 9. 24 listů ve foliovém (2°) formátu. Viz Bibliografie cizojazyčných bohemik (cit.): BCBT14444. Dochováno v Národní knihovně ČR, signatura54 C 4048 adl. 31.
 10. 4 nečíslované listy foliového (2°) formátu. Viz Bibliografie cizojazyčných bohemik (cit.), BCBT14442. Dochováno v Národní knihovně ČR, signatura 50 A 52. Nebo v knihovně Národního muzea (v cit. Bibliografii uvedeno v Městské knihovně v Praze), signatura 51 A 43.
 11. 12 nečísl. listů foliového (2°) formátu. Viz Bibliografie cizojazyčných bohemik (cit.), BCBT14441. Dochováno v Národní knihovně ČR, signatura54 C 4048 adl. 34.