Oktan-2-ol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oktan-2-ol
2-Octanol.svg
Obecné
Systematický název Oktan-2-ol
Ostatní názvy 2-oktanol
2-oktylalkohol
1-methylheptan-1-ol
1-methyl-1-heptanol
sec-kaprylalkohol
Methylhexylkarbinol
Funkční vzorec CH3CH(OH)[CH2]5CH3
Sumární vzorec C8H18O
Vzhled Bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
SMILES CC(O)CCCCCC
Vlastnosti
Molární hmotnost 130,231 g/mol
Teplota tání −38 °C
Teplota varu 178,5 °C
Hustota 0,8207 g/cm3 (20 °C)
Viskozita 6,2 cP
Index lomu 1,426 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 1,12 g/l
Tlak páry 0,031 mbar (20 °C)
0,11 mbar (30 °C)
0,9 mbar (50 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H226, H315, H319, H411, H412
P-věty P210, P233, P240, P241, P242, P243, P273, P280, P303+P361+P353, P370+P378, P391, P403+P235, P501
Teplota vzplanutí 71 °C
Teplota vznícení 265 °C
Meze výbušnosti 0,8 - 7,4 %
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oktan-2-ol (2-oktanol, 2-OH) je organická sloučenina s funkčním vzorcem CH3CH(OH)(CH2)5CH3. Jedná se o bezbarvou olejovitou kapalinu, která je špatně rozpustná ve vodě, zato však dobře rozpustná ve většina organických rozpouštědlech. Oktan-2-ol je řazen mezi mastné, sekundární alkoholy. V jeho molekule se nachází jedno chirální centrum; nejčastěji se ale setkáváme s jeho racemickou směsí.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Oktan-2-ol je komerčně připravován štěpením ricinolejové kyseliny. Vedlejším produktem této reakce je pak směs kyseliny sebakové.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Oktan-2-ol se využívá především jako:

 • potravinářská příchuť;
 • málo těkavé rozpouštědlo (pryskyřice, agrochemikálie, extrakce minerálů atd.);
 • protipěnící přísada (dřeň a papír, olej a plyn, cement, různé povlaky, uhlí atd.);
 • napěňovač při flotační separaci rud od hlušin;
 • smáčedlo.

Oktan-2-ol nalézá uplatnění také jako meziprodukt při výrobě značného počtu chemických látek:

 • povrchově aktivní látky (ethoxyláty, sulfáty, ethersulfáty atd. );
 • estery kosmetických změkčovadel (palmitát, adipát, maleát, stearát, myristát atd.);
 • plastifikátory (akryláty, maleáty atd.);
 • pesticidy (Dinocap);
 • maziva: dithiofosfát zinečnatý (ZDDP);
 • vůně (salicylát);
 • při výrobě parfémů a dezinfekčních mýdel;
 • k zabránění pěnění a jako rozpouštědlo tuků a vosků;
 • k vyšetření mnoha typů mimovolních neurologických třesů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2-octanol na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]