Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická
Autor Karel Weinfurter
Původní název Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická
Jazyk čeština
Datum vydání 1923
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ohnivý keř čili odhalená cesta mystická je zásadním dílem české mystiky[zdroj?]. Bylo zařazeno do světového seznamu „Standardních prací o okultismu“ a stalo se rovněž jedním ze základních děl knihovny nejvyšší rady „Britské rosekruciánské společnosti“[zdroj?]. Jeho autorem je český badatel na poli okultismu a učitel mystiky Karel Weinfurter (1867-1942).

Obsah[editovat | editovat zdroj]

I. díl[editovat | editovat zdroj]

„Ohnivý keř“ je knihou praktické mystiky a je tedy především její učebnicí. Na svých 257 stranách (v I. vydání) popisuje mystiku jako cestu k poznání Boha a sjednocení s Ním skrze nalezení vlastní duše ši duchovního srdce, které je podle Bible chrámem Božím. Weinfurter v knize nabízí dva způsoby cvičení mystického vývoje: je to jednak metoda koncentrační, prakticky shodná s metodami východními, a metoda tzv. písmenových cvičení, příbuzná s mantra jógou, jak se jí vyučil u křesťansko-reosekruciánského duchovního učitele Mailändera a pocházející z učení J. B. Kerninga.

První vydání má jedenáct kapitol: I. Pojem mystiky, zvláště křesťanské; II. Mystické školy; III. Vůdce a jeho styky s žákem; IV. Meditace a koncentrace; V. Cvičení mantrická; VI. Původ mantrických cvičení; VII. Výňatky z některých mystiků středověkých; VIII. Mystické stavy; IX. Vnitřní slovo; X. Výsledky mystického školení; XI. Mystika a karma.

Pro vydání druhé byla kniha rozšířena o podstatnou část, kapitolu V., nazvanou „Tichá koncentrace u světců křesťanských“ - tomu bylo přizpůsobeno číslování dalších kapitol. Kniha byla dále doplněna i o mnoho dalšího textu - například významnou stať o tajemstvích stigmatizace; drobné úpravy byly však téměř na každé straně -, takže její objem vzrostl na 289 stran. Autor sám toto druhé vydání označil za „v podstatě novou knihu“.

II. díl[editovat | editovat zdroj]

Druhý díl má dvě části: první tvoří překlad části Kerningova „Testamentu“, vzácného rukopis, vydaného tiskem v němčině r. 1907 díky Gustavu Meyrinkovi (v nakl. Altman). Tento „Testament“ ve Weinfurterově podání obsahuje ale jen dvě kapitoly - jednu věnovanou umění dechu a druhou písmenovým cvičením - s podrobnými Weinfurterovými vysvětlivkami, bez nichž by jejich obsah byl laikovi nesrozumitelný. Druhá část nazvaná „Praktická mystika - II. díl Ohnivého keře“ přináší kapitolu o úloze morálky v mystice, další poznámky ke koncentraci a vnitřnímu člověku, popisuje překážky na mystické cestě a hlavně obsahuje výklady některých mystických snů, symbolů a znamení, vycházejících většinou z rosenkruciánské tradice.

III. díl[editovat | editovat zdroj]

„Ohnivý keř – díl III. Praktická mystika“, kniha obsáhlejší, než obě dřívější. Na jejích 343 stranách se autor věnuje cvičením koncentrace z hlediska indické jógy, vysvětluje, jak s mystikou souvisí středověká alchymie, překládá výňatky z některých středověkých křesťanských mystiků, např. „Vnitřní život“ ze spisů Madame Bouviere de la Mothe Guyonové (dosud jediné překlady z děl této významné mystičky u nás), část biografie a citáty Mistra Eckharta, dále je tu celá Rozmluva Mistra s žákem „O nadsmyslném životě“ od Jakuba Böhma či výňatky z „Vnitřního hradu“ od sv. Terezie.

Především ale v tomto díle Weinfurter osvětluje různé mystické stavy; jednak jsou to schopnosti různého mystického zření, tedy předtuchy, nahlížení do astrálu, vidění myšlenek, duchů a duše věcí, nazírání do dálky, do minulosti a budoucnosti, čili prorocká schopnost, ale také vidění věcí božských. Dále je to tzv. vnitřní Slovo, nejdůležitější obdarování každého mystika, mystické vytržení čili samadhi, Boží oheň a mystická smrt, tedy stavy, kterým by měl každý mytik na své cestě dobře porozumět.

Třetí díl „Ohnivého keře“ je jakýmsi dotažením naznačených tajemství ještě blíže k hranici toho, co lze vůbec o mystice veřejně říci, co lze vyjádřit slovy. Autor se tu také vyznává, že před více než třiceti lety, v době, kdy ještě o mystice neměl ani zdání, obdržel při hledání svého duchovního vůdce zaslíbení, které se právě „Ohnivým keřem“ a dalším děním okolo mystiky u nás naplnilo.

Osud knihy[editovat | editovat zdroj]

Kniha poprvé vyšla o Velikonocích 1923 v edici nakladatelství Zmatlíka a Paličky „Knihovna šťastných lidí“. Autorovi tehdy bylo 56 let. V řadách nejen českých a nejen okultistů způsobila senzaci, takže celkový náklad osmi tisíc výtisků byl velice rychle vyprodán. Po dvou letech roku 1925 vyšel u Zmatlíka a Paličky druhý díl. Za autorova života se prvé dva díly Ohnivého keře dočkaly ještě druhého vydání. Upravený a rošířený díl první vyšel podruhé v lednu 1930.

Roku 1930 u stejných nakladatelů vyšel i závěrečný třetí díl série. Díl druhý vyšel znovu roku 1933, rovněž opravený a rozšířený, ale jen nepatrně. Po Weinfurterově smrti připravil k vydání první díl ještě dvakrát jeho následovník Otakar Čapek, třetí vydání v roce 1947 v nakladatelství B. Stýbla v Praze. Byla to kniha většího formátu než vydání Zmatlíkova a s barevnou obálkou od Jaroslava Lukavského. R. 1947 vyšla opatrným nákladem 2500 výtisků a byla prakticky ihned rozebrána. Stýblo proto hned v roce následujícím přistoupil na čtvrté vydání v nákladu 3000 výtisků. Obě tato vydání vyšla ve dvou verzích – brožované i vázané v tvrdých deskách s papírovou obálkou, na níž byla kresba J. Lukavského. I tato vydání lze považovat za upravená a doplněná poznámkami O. Čapka.

Německé a anglické vydání „Ohnivého keře“ vyšla obě poprvé v roce 1930. V němčině se kniha jmenovala „Der Brennende Busch. Der entschleierte Weg der Mystik“ a měla 635 stran. Další vydání (vydavatelství Lorch-Renatus, později Karl Rohm, Württemberg) z let 1949, 1953, 1957, 1962 a 1986 měla 342 stran.

V angličtině byla kniha překladateli Arnoldem Capletonem a Charlesem Ungerem přejmenována na „Man´s Highest Purpose (The Lost World Regained)“, tedy „Nejvyšší účel člověka (Znovunabytí ztraceného světa)“ a vydal ho londýnský nakladatel Rider and Co. Novodobě byla kniha anglicky vydána ve stejném překladu dvakrát v 90. letech minulého století v nakladatelství Kessinger Publishing Company, poprvé v lednu 1992 a podruhé dotisk shodného vydání v březnu 1997. V letech 2005 a 2006 vydal Kessinger několik brožurek, jež obsahují tematické výňatky z knihy.

V Anglii byl „Ohnivý keř“ hned po jeho prvním londýnském vydání zařazen do tzv. Standard Works of Occultism a je také jedním ze základních děl knihovny nejvyšší rady Societas Rosicruciana in Anglia. Dílo je dobře známo a citováno i mezi rosekruciánskými apod. okultními badateli v USA[zdroj?].

Ohnivý keř byl "povinnou četbou" a návodem k duchovním cvičením ve spolku praktických mystiků Psyché, který se kolem autora díla soustředil převážně ve 30. letech min. století, a stál na počátku cesty většiny tuzemských alternativních (mimo církev stojících) duchovních učitelů, jako byli K. Makoň, F. Drtikol, E. Tomáš, J. Vacek, J, Kočí, B. Hejhal, J. Scheufler a mnozí jiní. V dobách komunistické nesvobody bylo dílo v nejrůznějších formách kopírováno a ofocováno, a ač vyšlo již v sedmi českých vydáních, je stále žádáno a za jeho původní vydání se platí dosti vysoké sumy na aukcích a v antikvariátech[zdroj?].

Seznam českých vydání Ohnivého keře[editovat | editovat zdroj]

Ohnivý keř. Odhalená cesta mystická, díl I.
obsah: Úvod, I. Pojem mystiky, zvláště křesťanské, II. Mystické školy, III. Vůdce a jeho styky s žákem, IV. Meditace a koncentrace, V. Tichá koncentrace u světců křesťanských *), VI. Cvičení mantrická, VII. Původ mantrických cvičení, VIII. Výňatky z některých mystiků středověkých, IX. Mystické stavy, X. Vnitřní slovo, XI. Výsledky mystického školení, XII. Mystika a karma obsahuje 4 vyobrazení, 2 ideografy a tabulky v textu

 • 1. vydání Zmatlík a Palička (Knihovna šťastných lidí, sv. XXXVII.), Praha-Letná 1923, 257 stran

na obálce rytina Wiliama Blakea znázorňující mystickou svatbu (stejná je i uvnitř knihy);
toto vydání vyšlo i dotiskem, který však má univerzální vydavatelovu obálku bez ilustrace

 • 2. vydání Zmatlík a Palička (Knihovna šťastných lidí, sv. XXXVII.), Praha-Letná 1930, 289 stran

na obálce rytina Wiliama Blakea

 • 3. vydání B. Stýblo (Psyche, knihovna duchovní filosofie pro všechny, sv. I.), Praha 1947, 240 stran

obálka s barevnou kresbou Jaroslava Lukavského

 • 4. vydání B. Stýblo (Psyche, knihovna duchovní filosofie pro všechny, sv. I.), Praha 1948, 240 stran

obálka s barevnou kresbou Jaroslava Lukavského

 • 5. vydání Psyché, Jablonec nad Nisou 1992 (reprint třetího vydání), 240 stran

na obálce reprodukce ze staré francouzské knihy hermetických rytin (převzato z revue „Psyche“ roč. VIII./1931)

 • 6. vydání Glóbus (Živá díla minulosti, sv. 13), Bratislava 1998, 310 stran

obálka akad. malíř Ondrej Bartko

 • 7. vydání J.W.Hill, podtitul na obálce: „Základní dílo české mystiky“, Olomouc 2000 (reprint třetího vydání), 240 stran

Pozn.: *) V. kapitola byla zařazena až do druhého vydání Kniha je autorem věnována jeho manželce Boženě.
Druhé vydání vyšlo pod stejným edičním číslem jako vydání první, avšak doplněné a podstatně rozšířené.
První až páté vydání obsahují fotografie K. Weinfurtera (autorem snímků ve třetím až pátém vydání je František Drtikol). Třetí a čtvrté vydání obsahují předmluvu Otakara Čapka a byla rovněž doplněna a rozšířena o Čapkovy poznatky. Název pátého vydání obsahuje i Weinfurterem v revue „Psyche“ běžně uváděné označení „I. díl“. U šestého vydání je sporné, zda sem má být vůbec zařazeno; pod názvem „Ohnivý keř“ vyšla totiž v Glóbusu zkrácená podoba všech tří částí tohoto díla. Zařadili jsme jej sem kvůli shodnému názvu, pod kterým lze titul dohledat v knihovnách atd. Toto vydání na rozdíl od jiných obsahuje jen 3 vyobrazení.

Ohnivý keř, díl II.
takto se obvykle označuje kniha, která však vyšla pod titulem:
J. B. Kerning: Testament
K. Weinfurter: Praktická mystika - II. díl Ohnivého keře
obsah: Předmluva překladatelova, Testament, Jak se naučiti umění, Poznámky k předmluvě, Poznámky k Testamentu, Praktická mystika: Úvod, I. Dvojí úsilí, II. Překážky na mystické cestě, III. Koncentrace, IV. Vnitřní člověk, V. Mystická symbolika, Znamení ze srdce nebeské matky: Úvod, Symboly, Znamení,týkající se Jezulátka, Symboly, Epilog

 • 1. vydání Zmatlík a Palička (Knihovna šťastných lidí, sv. XLV.), Praha-Letná 1925, 142 stran
 • 2. vydání Zmatlík a Palička. (Knihovna šťastných lidí, sv. XLV.), Praha-Letná 1933, 142 stran

obálka prvního i druhého vydání obsahuje barevnou kresbu Krista na kříži od Václava Čutty.
Stejně jako v případě I. dílu i druhé vydání II. dílu „Ohnivého keře“ bylo upravené a rozšířené, i když jen detailně

 • 3. vydání Psyché (edice Psyché, sv. VIII.), Jablonec nad Nisou 1994, 103 stran

tato verze vychází z vydání druhého a obsahuje již oba tituly na obálce

Ohnivý keř - Praktická mystika, díl III.
obsah: Předmluva, Úvod, Kapitola I. Osamocení, Kapitola II. Nesprávná cvičení koncentrační, Kapitola III. Mantra-jóga, Kapitola IV. Radža-jóga, Kapitola V. Hatha-jóga, Kapitola VI. Laya-jóga, Kapitola VII. Bhakti-jóga, Kapitola VIII. Lotosy, Kapitola IX. Předpověď boha Šivy o nynějším černém věku, Kapitola X. Mystika a alchymie, Kapitola XI. Mystické zření, Kapitola XII. O vnitřním Slovu, Kapitola XIII. Mystické vytržení čili samadhi, Kapitola XIV. Boží oheň, Kapitola XV. Mystická smrt, Kapitola XVI. O nadsmyslném životě, Kapitola XVII. Nové pokyny k mystickým cvičením, Kapitola XVIII. Některé výňatky ze středověkých mystiků, Kapitola XIX. Mystické sny, Kapitola XX. Písmo Ducha Svatého, Kapitola XXI. Znovuzrození, Doslov

 • Zmatlík a Palička (Knihovna šťastných lidí, sv. LXV.), Praha-Letná 1930, 343 stran

na obálce rytina Wiliama Blakea, stejná jako u prvního dílu

Seznam cizojazyčných vydání[editovat | editovat zdroj]

Man´s Highest Purpose (The Lost World Regained)
(„Ohnivý keř“ pod titulem „Nejvyšší účel člověka – znovunabytí ztraceného světa“)
překlad prof. Arnold Capleton a Charles Unger

 • I. vydání Rider and Co., Londýn 1930, 254 stran
 • II. vydání Kessinger Publishing Company, leden 1992, 254 stran
 • III. vydání Kessinger Publishing Company, březen 1997, dotisk

Der brennende Busch. Der entschleierte Weg der Mystik
(„Ohnivý keř aneb odhalená cesta k mystice“)
překlad Major Edm. Kobsa a Clara Adalberta Schmidt

 • I. vydání Lorch, Renatus, Württemberg 1930, 365 stran
 • II. vydání Lorch, Renatus, Württemberg 1949, 342 stran
 • III. vydání Lorch, Renatus, Württemberg 1953, 342 stran
 • IV. vydání Lorch, Renatus, Württemberg 1957, 342 stran
 • V. vydání Karl Rohm, Württemberg 1962, 342 stran
 • VI. vydání Karl Rohm, Württemberg 1976, 342 stran
 • VII. vydání Karl Rohm, Württemberg 1986, 342 stran


Výňatky z knihy Man´s Highest Purpose (The Lost World Regained):

The Origin of the Mantra Practices

 • Kessinger Pub., December 2005, 104 stran

The Mystical Schools

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

The Mystic and Karma

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

The Meaning of the Mystic in General and the Christian in Particular

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

Meditation and Concentration

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

The Mystical Stages

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

The Mantra Practices

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

Extracts from Some Mystical Works of the Middle Ages

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

The Inner Word

 • Kessinger Pub., December 2005, 48 stran

Results of the Mystical Practice

 • Kessinger Pub., September 2006, 12 stran

The Leader and His Relation to His Disciple

 • Kessinger Pub., September 2006, 12 stran

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

J. Sanitrák: Dějiny české mystiky II. - Konec zlaté éry (Eminent, Praha 2007)[1]