Ogam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Stránka z knihy Auraicept na n-Éces

Ogam je irské hláskové písmo v podobě zářezů rytých do hran kamenných kvádrů nebo do dřeva. Používalo se pro zápis irštiny před příchodem křesťanství.

Ogam se psal buď na vertikální nebo na horizontální linii (hranu). V případě vertikální se psalo zdola nahoru, v případě horizontální zleva doprava.

Písmena jsou uspořádána do čtyř základních skupin po pěti znacích.

Písmeno každé jednotlivé skupiny je tvořeno čarami od jedné do pěti, které jsou různě orientovány k pomyslné základní linii či hraně opracovaného kamene.

Pro skupinu B se souhláskami B, L, V, S, N jsou to delší čáry vedené napravo (dolů).

Skupina H obsahující souhlásky H, D, T, C, Q jsou to delší čáry vedené vlevo (nahoru).

Skupina M zahrnující souhlásky M, G, Ng, Z, R se zapisují pomocí delších čar vedených zprava doleva přes osu, a to buď kolmo, nebo šikmo.

Skupina A obsahuje samohlásky A, O, U, E, I jde o krátké čáry kolmo přes.

Ogam.png