Obmyšlený

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Obmyšlený je pojem jednak z pojišťovnictví, kde označuje příjemce plnění, pokud jím není pojištěný (typicky při životním pojištění) a jednak z oblasti správy cizího majetku, kde označuje beneficienta, někoho, kdo má prospěch z majetku, který spravuje jiný.[1]

Pojištění[editovat | editovat zdroj]

V pojišťovnictví je obmyšlený termín, který označuje osobu, která není pojištěným, a přesto je oprávněná k příjmu pojistného plnění. Je obvykle uvedena v pojistné smlouvě životního pojištění. Obmyšlený může být v pojistné smlouvě výslovně uveden nebo může být uveden pouze formou příbuzenského vztahu např. syn nebo manželka. Není-li obmyšlený v pojistné smlouvě přímo uveden, je určen zákonem. Obmyšlených osob může být v pojistné smlouvě uvedeno více a pojistník může dokonce stanovit i poměr, jakým si obmyšlené osoby rozdělí případný příjem pojistného plnění.[2]

Například pojistná smlouva pro případ smrti pojištěného uvádí někoho z pozůstalých, jenž má nárok na příjem pojistného plnění – tato osoba se označuje jako obmyšlený.[3]

Správa cizího majetku[editovat | editovat zdroj]

Pokud jde o správu majetku, obmyšlený je ten, komu plyne prospěch (komu je plněno) ze svěřenského fondu. Kdo se obmyšleným stane, o tom rozhodl zakladatel ve statutu svěřenského fondu, nebo kdo se jím stane z tohoto statutu nějak vyplývá, například je stanoveno kdo a jak o tom rozhodne.[4] Status může také stanovovat nějaké podmínky pro to, aby obmyšlený z fondu čerpal plnění. Obmyšlený může nad činností fondu vykonávat dohled.[5]

Tato právní úprava platí od 1. ledna 2014.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), § 1400. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
  2. § 2826 OZ
  3. § 2829 OZ
  4. § 1452 odst. 2, písm. f) OZ
  5. § 1463 OZ