Umělá neuronová síť

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Neuronové sítě)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Umělá neuronová síť [1] je jeden z výpočetních modelů používaných v umělé inteligenci. Jejím vzorem je chování odpovídajících biologických struktur. Umělá neuronová síť je struktura určená pro distribuované paralelní zpracování dat.

Skládá se z umělých (nebo také formálních) neuronů, jejichž předobrazem je biologický neuron. Neurony jsou vzájemně propojeny a navzájem si předávají signály a transformují je pomocí určitých přenosových funkcí. Neuron má libovolný počet vstupů, ale pouze jeden výstup.

Neuronové sítě se používají mimo jiné pro rozpoznávání a kompresi obrazů či akustických (zvuk) nebo elektrických (např. EKG, EEG) signálů, klasifikaci či segmentaci dat, předvídání vývoje časových řad (např. burzovních indexů), k rozpoznávání psaného textu či k filtrování spamu. V lékařství slouží k diagnostice onemocnění či k prohlubování znalostí o fungování nervových soustav živých organismů. Například Grossbergova síť vznikla původně jako simulace fyziologického modelu rozpoznávání vzorů na sítnici lidského oka.

Model umělého neuronu[editovat | editovat zdroj]

Model umělého neuronu

Je popsána celá řada modelů neuronů. Od těch velmi jednoduchých používající nespojité přenosové funkce, až po velmi složité popisující každý detail chování neuronu živého organismu.[2] Jedním z nejpoužívanějších je model popsaný McCullochem a Pittsem:

kde:

 • jsou vstupy neuronu
 • jsou synaptické váhy
 • je práh
 • je přenosová funkce neuronu (aktivační funkce)
 • je výstup neuronu

Velikost vah vyjadřuje uložení zkušeností do neuronu. Čím je vyšší hodnota, tím je daný vstup důležitější. V biologickém neuronu práh označuje prahovou hodnotu aktivace neuronu. Tzn. je-li menší než práh, je neuron pasivní (inhibovaný) a je-li větší než práh, je neuron aktivní (excitovaný).

Podle typu neuronové sítě se použije vhodná přenosová funkce, tj. skoková či spojitá.

Přenosové funkce[editovat | editovat zdroj]

Skoková přenosová funkce
Sigmoidální přenosová funkce
 • Skoková přenosová funkce vrací pro záporný vstup nulu a pro nezáporný vstup jedničku. pro a pro
 • Sigmoidální přenosová funkce je ve tvaru . Její hodnoty se blíží v minus nekonečnu nule a v nekonečnu jedničce. Pro nulu je hodnota 0,5. Výhodou sigmoidální přenosové funkce oproti skokové je existence spojité první derivace v každém bodě.
Přenosová funkce hyperbolické tangenty
Přenosová funkce radiální báze
 • Přenosová funkce hyperbolické tangenty je ve tvaru . Její hodnoty se blíží v minus nekonečnu minus jedničce a v nekonečnu jedničce. Pro nulu je hodnota 0.
 • Přenosová funkce radiální báze je ve tvaru . Její hodnoty se blíží v minus nekonečnu a nekonečnu nule. Pro nulu je hodnota 1.

Architektury sítě[editovat | editovat zdroj]

Podle způsobů propojení neuronů existuje více různých architektur neuronových sítí, například:

Učení neuronové sítě[editovat | editovat zdroj]

Cílem učení neuronové sítě je nastavit síť tak, aby dávala co nejpřesnější výsledky. V biologických sítích jsou zkušenosti uloženy v synapsích. V umělých neuronových sítích jsou zkušenosti uloženy v jejich matematickém ekvivalentu – váhách. Učení neuronové sítě rozlišujeme na učení s učitelem a učení bez učitele. Fáze učení neuronové sítě bývá nazývána adaptivní, fáze vybavování po naučení neuronové sítě bývá nazývána aktivní.

Učení s učitelem[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Učení s učitelem.

Podobně jako v biologických sítích je zde využita zpětná vazba. Neuronové síti je předložen vzor. Na základě aktuálního nastavení je zjištěn aktuální výsledek. Ten porovnáme s vyžadovaným výsledkem a určíme chybu. Poté spočítáme nutnou korekci (dle typu neuronové sítě) a upravíme hodnoty vah či prahů, abychom snížili hodnotu chyby. Toto opakujeme až do dosažení námi stanovené minimální chyby. Poté je síť adaptována.

Učení bez učitele[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Učení bez učitele.

Při učení bez učitele nevyhodnocujeme správnost výsledku. Při tomto učení nám vyžadovaný výsledek není znám. Síť dostává na vstup sadu vzorů, které si sama třídí. Buď si vzory třídí do skupin a reaguje dle jejich typického zástupce, nebo si přizpůsobí topologii vlastnostem vstupu.

Modulární neuronová síť[editovat | editovat zdroj]

Biologické studie ukazují, že lidský mozek nepracuje jako jediná masivní síť, ale jako soubor malých sítí. Tento výzkum dal zrod konceptu modulárních neuronových sítí, ve kterých několik malých sítí spolupracuje nebo soutěží, aby vyřešily daný problém.

Komise strojů[editovat | editovat zdroj]

Komise strojů (Committee of Machines; CoM) je soubor různých neuronových sítí, které dohromady „hlasují“ pro zadaný příklad. To obvykle dává mnohem lepší výsledky ve srovnaní s dalšími modely neuronových sítí. CoM směřuje ke stabilizaci výsledku. CoM je podobná obecné bagging metodě strojového učení, až na to, že nutná rozmanitost strojů v CoM se získává trénováním vycházejícím z různých náhodně vybraných startovních vah, oproti trénování na různých náhodně vybraných podmnožinách trénovacích dat.

Asociativní neuronové sítě (ASNN)[editovat | editovat zdroj]

ASNN je rozšíření CoM, které jde až za jednoduché průměrování výsledků různých neuronových sítí. ASNN představuje kombinaci souboru dopředných neuronových sítí a techniky k-nejbližšího souseda. Tato metoda používá korelaci mezi jednotlivými odezvami sítí souboru jako míru vzdálenosti mezi analyzovanými vzory pro techniku k-nejbližšího souseda. Asociativní neuronová síť má paměť, která obsahuje tréninkovou sadu vzorů. Pokud jsou k dispozici nová data v tréninkové sadě neobsažená, síť poskytuje přiměřenou aproximaci jejich odezvy bez nutnosti přetrénování souboru neuronových sítí, a to korekcí zkreslení nových dat vůči tréninkové sadě. Tato vlastnost ASNN dramaticky zlepšuje její prediktivní schopnost oproti tradičním neuronovým sítím.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HAGAN, Martin T. Neural network design. druhé. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2014. 800 s. Dostupné online. (anglicky) 
 2. HINDMARSH, J. L.; ROSE, R. M. A model of neuronal bursting using three coupled first order differential equations. Biological Sciences 221 (1222). London: The Royal Society, 1984. 16 s. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]