Nezávislé sociálně ekologické hnutí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Nesehnutí)
Jump to navigation Jump to search
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
Infostánek brno 2010.JPG
Zkratka NESEHNUTÍ
Motto „svoboda – zodpovědnost – angažovanost“
Vznik 1997 odštěpením z Hnutí Duha[1]
Typ nestátní nezisková organizace
Právní forma spolek[2]
Účel lidská práva,
životní prostředí, práva zvířat
Sídlo Brno[2]
Působnost Česká republika; dále Kavkaz, Ukrajina aj.[3]
Statutární zástupkyně Kristýna Pešáková
Dobrovolníků 60
Oficiální web www.nesehnuti.cz
Poznámky Programy: Cesta iniciativy, Občanské oko, Ženská práva jsou lidská práva, Společně k rozmanitosti
Některá data mohou pocházet z datové položky.

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ (NESEHNUTÍ) je česká nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na řešení problémů týkajících se lidských práv, životního prostředí a práv zvířat.

Vznik a zaměření[editovat | editovat zdroj]

Infostánek kampaně Brno v akci

NESEHNUTÍ vzniklo v roce 1997 v Brně odštěpením z Hnutí Duha. Veškerou činnost hnutí vyvíjí nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky. Aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ se zapojují do řešení lokálních problémů i do celostátních či mezinárodních kampaní na ochranu lidských práv i životního prostředí a kladou si za cíl umožnit účast na rozhodování ve veřejných záležitostech těm, jichž se rozhodnutí bezprostředně dotýkají. Součástí činnosti je i pořádání odborných seminářů, veřejných konferencí, přednášek pro veřejnost či pro studenty a studentky základních, středních a vysokých škol, výstav, besed a vydávání informačních publikací.

Činnost hnutí se soustřeďuje ve čtyřech programech:

 • Cesta iniciativy
 • Občanské oko
 • Společně k rozmanitosti a
 • Ženská práva jsou lidská práva.

Organizační struktura[editovat | editovat zdroj]

Klasické členství v hnutí neexistuje, je nahrazeno termínem „osoba s hlasovacím právem". Struktura organizace je nehierarchická, nejvyšším orgánem je Valná hromada všech osob s hlasovacím právem, která se schází minimálně dvakrát za rok a volí Radu.[4] Rada je statutárním orgánem a volí si ze svého středu jednatele nebo jednatelku spolku. Tři osoby s hlasovacím právem mohou utvořit Místní skupinu. Místní skupina je též nehierarchická a formálně ji navenek (a v Radě) zastupuje statutární zástupce nebo zástupkyně. V současnosti existuje pouze brněnská místní skupina.[zdroj?]

Programy a iniciativní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Protest proti stavbě hobbymarketu

Společně k rozmanitosti[editovat | editovat zdroj]

Cílem je rozpoutání debaty o problematice migrace a uprchlictví v ČR a s ním spojenými předsudky a nedostatkem respektu především ze strany většinové společnosti. Skrze vzdělávací a informační aktivity spolupracuje NESEHNUTÍ při hledání odpovědí na aktuální otázky a při poznávání toho, jak vypadá multikulturní život v konkrétních lokalitách, mimo svět mediálních bublin a předsudků. NESEHNUTÍ v rámci programu vede kampaň za veřejné zdravotní pojištění cizinců. Cílem je legislativní změna, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR. Tímto vším se zabývá program Společně k rozmanitosti.

Ženská práva jsou lidská práva[editovat | editovat zdroj]

Cílem programu je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin do všedního života. Součástí programu je i Informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů a kampaň zaměřená na podporu tzv. aktivního otcovství – větší participace mužů v péči o děti.[5]

O propojení ochrany životního prostředí a rovných příležitostí se snaží aktivita Ženy a životní prostředí.[6]

Zbraně, nebo lidská práva?[editovat | editovat zdroj]

Iniciativní skupina upozorňuje na problematické vývozy zbraní z České republiky do zemí, kde vládnou režimy trvale porušující lidská práva, v nichž probíhá občanská válka či etnický konflikt, a snaží se prosadit změny, které by takovéto vývozy omezily či zastavily. Cílem je rozpoutat o této problematice veřejnou diskusi, zavést veřejnou kontrolu zbrojních exportů a dosáhnout zákazu vývozu zbraní do oblastí, kde mohou být použity k porušování lidských práv.[7]

Součástí činnosti je také aktivita Jídlo místo zbraní vycházející z filozofie celosvětového hnutí Food Not Bombs. Jejím cílem je pomoci sociálně slabým spoluobčanům a zároveň upozornit na sociální a ekologické souvislosti fenoménu chudoby.[8]

Cesta iniciativy[editovat | editovat zdroj]

Cesta iniciativy je program podpory aktivních lidí v zahraničí, především na jižním Kavkaze, ale nejen tam. Pomáhá místním aktivistkám a aktivistům vytvářet občanskou společnost a chránit lidská práva, životní prostředí a práva zvířat. Chce pomoci uspíšit přerod těchto regionů ve svobodné.[9]

Občanské oko[editovat | editovat zdroj]

Cílem programu je podpořit účast veřejnosti na plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Podporuje iniciativy, aktivní jednotlivce, propojuje je a posiluje jejich lokální kampaně. Snaží se o to prostřednictvím aktivní účasti na kauzách, specializovaným poradenstvím, vzděláváním a propojováním aktivních občanů a občanek, iniciativ a organizací.[10]

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 1997 – protesty proti mezinárodnímu veletrhu zbraní IDET a proti dostavbě JE Temelín, založení organizace a vznik kampaně později nazvané Zbraně, nebo lidská práva?.[11]
 • 1998 – aktivity pro zachování regionálních železnic, zahájení dlouhodobé kampaně proti výstavbě dálnice D43[pozn. 1], která má zasáhnout do rekreační, ekologicky cenné oblasti Brněnské přehrady, zapojení do pravidelného pořádání Dne bez aut, účast na akcích proti rasismu a zahájení od té doby pravidelné série akcí na podporu lidských práv v Tibetu, zahájení kampaně Za práva zvířat.[11]
 • 1999 – počátek angažování za lidská práva v Čečensku, kde probíhala druhá čečenská válka, zahájení spolupráce se společností Člověk v tísni na organizaci festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, protest proti výstavbě JE Temelín, zřízení naučné stezky kolem Brněnské přehrady, festival Týden lidských práv zahrnující filmové projekce, diskuse a další akce.[12]
 • 2000 – vznik programu Zaostřeno na hypermarkety s cílem informovat veřejnost o negativních dopadech expanze hypermarketů a bránit výstavbě nových super/hypermarketů, otevřena knihovna NESEHNUTÍ čítající asi 2000 titulů z oblasti lidských práv, genderových studií, životního prostředí a práv zvířat.[13]
 • 2001 – vznik programu Ženská práva jsou lidská práva a iniciativy Jídlo místo zbraní, v rámci které je pravidelně rozdáváno jídlo bezdomovcům a sociálně slabým.[14]
 • 2002 – kampaň Přes ulice bezpečně v reakci na masivní rušení přechodů ve městě Brně, zahájení pravidelných Večerů s NESEHNUTÍm zahrnujících projekce dokumentů a besedy na aktuální témata, akce upozorňující na porušování lidských práv v Bělorusku.[15]
 • 2003 – práce s čečenskými uprchlíky a Dny Kavkazu, včetně spoluorganizace turné tanečního souboru malých čečenských uprchlíků Maršo, zapojení do iniciativy proti odsunu nádraží z centra Brna.[16]
 • 2004 – vznik programu Bezpečí pro uprchlíky, který pořádá volnočasové aktivity pro děti uprchlíků, poskytuje poradenství a organizuje osvětu, připomínkuje legislativu a vydává uprchlický časopis PŘES.[17]
 • 2005 – vznik Ekoporadny, která každý měsíc zodpovídá asi 30 až 40 dotazů ze strany občanů, nevládních organizací, novinářů nebo veřejné správy, otevření Informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů.[18]
 • 2006 – v rámci programu Bezpečí pro uprchlíky poskytování asistence žadatelům o azyl, série akcí na podporu demokratizačních procesů a občanských iniciativ v Bělorusku společně s Masarykovou univerzitou.[19]
 • 2007 – připomínkování řady záměrů na výstavbu nákupních center, nová kampaň o aktivním otcovství v rámci ženskoprávního programu.[20]
 • 2008 – v rámci programu Zaostřeno na hypermarkety např. případ Hobbymarketu v Brně – Ivanovicích nebo výzkum dopadu expanze hypermarketů na životní prostředí v ČR, sloučení iniciativy Jídlo místo zbraní s kampaní Zbraně, nebo lidská práva?[21]
 • 2009 – v rámci programu Ženská práva jsou lidská práva se NESEHNUTÍ zaměřuje na sledování projevů sexismu v reklamě a vyhlašuje soutěž Sexistické prasátečko, díky kampani Ženy a životní prostředí spolu s Bránou k dětem a katedrou Environmentálních studií realizuje první ročník konference Aktivní rodičovství.[22]
 • 2010 – NESEHNUTÍ v rámci programu Zaostřeno na hypermarkety spustilo kampaň Brno v akci za rozvoj pestré sítě malých obchodů v Brně a regulaci hypermarketů pomocí nastavení přísnějších pravidel v územním plánu města Brna. Ambicí je, aby se tento projekt stal příkladem pro ostatní města. V rámci programu Bezpečí pro uprchlíky NESEHNUTÍ spouští projekt MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED zaměřený na multikulturní problematiku a vzrůstající projevy xenofobie v české společnosti.
 • 2011 – NESEHNUTÍ zahajuje projekt Na podporu občanských iniciativ na Kavkaze.[23] Program Bezpečí pro uprchlíky se přejmenovává na Společně k rozmanitosti.
 • 2012 – NESEHNUTÍ oslavilo svoji patnáctiletou existenci. Velkým úspěchem roku 2012 byla prosazená novela stavebního zákona, kdy NESEHNUTÍ (spolu s dalšími nevládními organizacami) prosadilo férová pravidla, která například zajistí, že tzv. autorizovaní inspektoři nebudou moci při při povolování staveb obcházet zákon. Program Společně k rozmanitosti spustil kampaň Za zdravotní pojištění migrantů a migrantek s cílem změnit zákon a umožnit do veřejného zdravotního pojištění přístup migrantům a migrantkám s dlouhodobým pobytem v ČR. Ti jsou z něj dosud vynecháni a odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.

Řekli o NESEHNUTÍ[editovat | editovat zdroj]

 • Hana Librová: „Představuji si pohádkový úkol: Najít v Brně lidi nezkažené postmoderním názorem, že všechno je vlastně jedno a nic nestojí za námahu. Vůbec bych neváhala, ukázala bych na Nesehnuté. Když se náhodou připletu do situace, v níž jde o něco vážného a nepohodlného, mohu si být jista, že NESEHNUTÍ jsou už u toho.“
 • Aleš Máchal: „Proč chovám NESEHNUTÍ ve velké úctě? Protože jsou nebojácní a vynalézaví ve svých aktivitách, pouštějí se do témat, do kterých se jiným dvakrát nechce, dokáží věcně a chytře argumentovat, jsou skromní, nesmírně obětaví – a také naprosto nezkorumpovatelní – což jsou všechno také důvody, pro které se jim daří získávat peníze na činnost jen s obtížemi. Podporovat NESEHNUTÍ znamená pomáhat např. jejich protizbraňovým, uprchlickým či hypermarketovým kampaním. Ze strany příznivců NESEHNUTÍ je asi nejlepší soustavná dlouhodobá podpora – třeba posílat trvalým příkazem jen stovku měsíčně rovnou z účtu. Věřte, že jsou to velice dobře vložené peníze, jimiž pomůžeme udržet aspoň některé obdivuhodné aktivity NESEHNUTÍ i do budoucna.“
 • Lubor Kysučan: „NESEHNUTÍ je světu otevřené sdružení spolupracující s mnoha dalšími organizacemi, institucemi, právníky, žurnalisty. Sami aktivisté si jistě nemyslí, že to budou jen oni, kdo vyřeší všechny problémy, na něž svými akcemi upozorňují. Podobně jako ve škole či ve vědě je důležitější položit chytrou otázku než ukvapeně vychrlit několik nedomyšlených odpovědí, stejně tak i ve veřejném životě je zřejmě důležitější inspirovat k debatě o společném problému než přijít s prefabrikovaným hotovým řešením. Samozřejmě to nejednou vyžaduje i kus odvahy chlapečka z moudré Andersenovy pohádky o císařových nových šatech. Neboť i demokratičtí císařové, ať už lokální či výše stojící, slyší jen velmi neradi ty, kdo upozorňují na jejich nahotu.“
 • Jan Burian: „Podporuji hnutí NESEHNUTÍ, protože ho považuji za sobě velmi blízké, rozumím tomu, o co se snaží, a je pro mne důležitým zdrojem nezávislých informací.“

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Před rokem 2016 plánováné jako rychlostní silnice R43

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Historie NESEHNUTÍ [online]. NESEHNUTÍ [cit. 2013-05-09]. Dostupné online. 
 2. a b Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO) [online]. Portál veřejné správy [cit. 2013-05-09]. Dostupné online. 
 3. O nás [online]. NESEHNUTÍ [cit. 2013-05-09]. Dostupné online. 
 4. Stanovy Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ) [online]. Brno: NESEHNUTÍ [cit. 2015-01-24]. Dostupné online. 
 5. Ženská práva jsou i lidská práva
 6. Země žena
 7. ZBRANĚ NEBO LIDSKÁ PRÁVA?
 8. Jídlo místo zbraní
 9. http://cestainiciativy.cz/
 10. http://www.obcanskeoko.cz/
 11. a b NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - VÝROČNÍ ZPRÁVA 1997 - 1998
 12. NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999
 13. NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000
 14. Výroční zpráva 2001
 15. Výroční zpráva 2002
 16. Výroční zpráva 2003
 17. NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
 18. NEZÁVISLÉ SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÉ HNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA - ANNUAL REPORT 2005
 19. Výroční zpráva 2006
 20. Výroční zpráva
 21. Výroční zpráva 2008
 22. http://www.aktivnirodicovstvi.cz
 23. http://kavkaz.nesehnuti.cz/?lang=cs

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]