Nejvyšší tribunál apoštolské signatury

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nejvyšší tribunál apoštolské signatury (latinsky Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal) je nejvyšším soudem římskokatolické církve a současně též nejvyšším orgánem církevní justiční správy a správního soudnictví. V jeho čele stojí prefekt (obvykle kardinál), kterým je v současnosti (od 8. listopadu 2014) kardinál Dominique Mamberti, který ve funkci vystřídal kardinála Raymonda Burkeho. Dále je zde sekretář Signatury (auditor sanctissimi), který je zároveň právním poradcem papeže - tím je od července 2016 Giuseppe Sciacca. Sídlí v Palazzo della Cancelleria v Římě.

Signatura neřeší běžné spory a odvolání, ty přísluší odvolacímu tribunálu Svatého stolce, kterým je Římská rota. Signatuře přísluší mimo jiné:

  • řešit jurisdikční spory mezi církevními tribunály a dikasteriemi
  • prošetřovat administrativní rozhodnutí ordinářů a dikasterií
  • prošetřovat odvolání proti rozsudkům Římské roty, v nichž byla první instancí

Proti rozsudku Signatury není odvolání.