Nebinární identita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.[1] Nebinární lidé se mohou označovat jednou nebo více z následujících možností:

 • s překrývajícími se nebo nejistými liniemi genderové identity (genderflux);[2]
 • mající dva nebo více genderů (bigender, trigender, polygender nebo pangender);
 • bez genderu (agender, nongendered, genderless, genderfree nebo neutrois);
 • pohybující se mezi gendery nebo mající kolísavou genderovou identitu (demiboy, demigirl, genderfluid);[3]
 • jsoucí třetí gender.[4]

Definice a identity[editovat | editovat zdroj]

A flag with lavender on top, white in the middle and dark chartreuse green on the bottom.
Genderqueer pride vlajka
A flag that consists of four stripes coloured (from top to bottom) yellow, white, purple and black.
Non-binary pride vlajka

Kromě zastřešujícího významu se termín nebinární používá jako přídavné jméno označující lidi, kteří překračují hranice genderu, a to bez ohledu na jejich vlastní genderovou sebeidentifikaci, tj. takové lidi, kteří reinterpretují gender, projevují jej nenormativně nebo celkově nespadají mezi binární gendery: mužský a ženský.[5] Často jsou lidé v této kategorii označováni termínem androgynní (či androgyn), nebinární lidé se však mohou projevovat jako kombinace mužskosti a ženskosti, nebo ani jedno z toho, a zdaleka ne všichni se sami označují za androgynní. Přesto pojem androgynní používají lidé, kteří se jím snaží vyjádřit genderovou nejednoznačnost.[6] Některé zdroje používají termín transgender v jeho širokém pojetí, takže zahrnuje také nebinární lidi.[7][8][9]

Americká nadace Human Right Campaign a organizace Gender Spectrum používají termín genderově expanzivní (anglicky gender-expansive), čímž se snaží vyjádřit „širší, flexibilnější rozsah genderové identity a/nebo jejího vyjadřování, než jaký se typicky pojí s binárním genderovým systémem“.[10]

Genderfluidní osoba upřednostňuje spíše zachování flexibility své genderové identity, než aby se přihlásila k jednomu genderu.[11] Takoví lidé mohou kolísat mezi gendery nebo projevovat více genderů najednou.[11][12]

Agenderová osoba (předpona „a-“ znamená „bez-“), také nazývaná anglicky genderless, genderfree, non-gendered nebo ungendered,[13][14] je člověk, který necítí příslušnost k žádnému genderu.[15][16][17] Ačkoliv tato kategorie zahrnuje široký rozsah identit, které neodpovídají tradičním genderovým normám, vědec Finn Enke tvrdí, že lidé identifikující se s některou z těchto situací se nemusí nutně považovat za transgendery.[18] Agenderoví lidé nemají svou specifickou sadu zájmen, obvykle používají zájmeno oni (they) v jednotném čísle, není to však pravidlem.[19] Neutrois a agender patřily mezi 50 dostupných volitelných genderů, které byly 13. ledna 2014 přidány na sociální síť Facebook.[20] Agender je též dostupný od 17. listopadu 2014 jako volitelný gender na online seznamce OkCupid.[21]

Někteří nebinární lidé[22][23] podstupují tělesné modifikace nebo užívají hormony, aby se přiblížili preferovaným projevům své genderové identity. Světová zdravotnická organizace považuje gender a pohlaví za odlišné koncepty.[24] Někteří nebinární lidé se identifikují jako maskulinní žena či feminní muž, případně kombinují nebinární identitu s jinými genderovými variantami.[25] Genderová identita je oddělená od sexuální či romantické orientace[23] a nebinární lidé mají různorodé sexuální orientace, stejně jako transgender a cisgender lidé.[26]

Genderová neutralita[editovat | editovat zdroj]

Genderová neutralita je směr k úplnému ukončení genderové diskriminace ve společnosti skrze prostředky genderově neutrálního jazyka, konec odloučení pohlaví, a ostatních prostředků.

Genderově neutrální jazyk[editovat | editovat zdroj]

Někteří nebinární lidé preferují používání genderově neutrálních zájmen, jako například ze, sie, hir, co, ey nebo jednotné „oni“, „jejich“ a „jim“ (anglicky they/them), zatímco jiní preferují konvenční genderově specifická zájmena „jí“ nebo „jemu“ či používání zájmen "ono" nebo "one". Někteří nebinární lidé preferují být odkazováni střídavě jako on a ona a někteří preferují používání pouze pojmenování „oni“ a celkově nepoužívají zájmena.[27] Slovník Merriam-Webster Dictionary v té souvislosti v roce 2019 vyhlásil zájmeno „they“ slovem roku.[28] Většina nebinárních lidí v anglicky mluvících zemích preferuje dodatečný neutrální jazyk, například titul „Mx.“ namísto „Mr.“ (Pan) či „Ms.“ (Paní).[29]

Německé ministerstvo spravedlnosti v roce 2014 začalo ve své komunikaci používat rodově neutrální výrazy. Podobně německé město Hannover od roku 2019 zavedlo do své oficiální komunikace, formulářů a dokumentů rodově neutrální podstatná jména.[28] Naopak francouzská vláda v roce 2017 používání genderově neutrálních forem v dokumentech zakázala.[28] Ve francouzštině i španělštině je tvorba neutrálního jazyka komplikovanější o skutečnost, že pro podstatná jména se v těchto jazycích používají genderově binární členy. Ve španělštině někteří gendequeer lidé začali používat zájmeno elle namísto ženského ella (ona) a mužského él (on).[28] Ve Švédsku došlo v roce 2015 k oficiálnímu zavedení neutrálního zájmena „hen“ do slovníku po boku mužského „han“ a ženského „hon“.[28]

Také v češtině dochází k hledání přijatelného genderově neutrálního vyjadřování. Jednou z možností je po vzoru anglického „they“ zájmeno „oni/jich/jim“ (onikání), to však v prvním pádě českého plurálu rovněž vyjadřuje rodovost (oni/ony), proto se někdy nahrazuje pro první pád neutrálním zájmenem „one“.[28][30] Koncovku „-e“ je pak možné používat i u sloves v minulém čase (např. „one psale dopis“).[28][31] V psaném projevu se někdy místo rozlišení genderu u sloves v minulém čase pomocí koncovky -i/-y volí jako neutrální ypsilon s tečkou (ẏ).[28] K případnému používání středního rodu se nebinární lidé staví spíše skepticky, neboť jej chápou jako ponižující či posměšný,[32] vztahovaný k dětem a mláďatům či neživým věcem.[33][30] Někdy se k vyjádření neutrality v souvislém textu používá nahodilé střídání ženského rodu s mužským (např. „naučil se být v pohodě, když ji ostatní oslovují špatně“).[33] Dalším způsobem v psaném projevu je nahrazení koncovek -i/-y písmenem x, které se při čtení libovolně nahrazuje střídáním rodu.[34][35][36][37] Pro vyjádření alternativ v psaném projevu se někdy používá symbol lomítka, které uvádí Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky,[38] podle kritických názorů však lomítko vyjadřuje pouze binární variabilitu,[39] proto se pro vyjádření neutrality používá také hvězdička, případně dvojtečka či podtržítko.[30][37][40]

Legální uznání nebinárního pohlaví[editovat | editovat zdroj]

První Genderqueer Pride Parade v Asii v Madurai s Anjali Gopalan [41]

Austrálie[editovat | editovat zdroj]

V Austrálii může být pohlaví/genderová identita uvedena na pasy jako mužská, ženská, nebo X (pro neurčitý/intersexuální/nespecifikovaný).[42] Aliance organizací, včetně Národní aliance pro zdraví LGBTI, Mezinárodní intersex organizace v Austrálii a Transgender Victoria požadovala, aby X bylo redefinováno jako nebinární.[43]

Spojené království[editovat | editovat zdroj]

Titul "Mx.", je široce přijímaný ve Spojeném království vládními organizacemi a podniky jako alternativa pro nebinární osoby[44] , zatímco HESA umožňuje použití non-binární genderová značení pro studenty ve vysokoškolském vzdělávání.[45] V roce 2015 Parlament zaregistroval EDM660.[46] EDM660 požaduje, aby občané měli povolené označení X v pasech. V roce 2016 byla předložena oficiální petice požadující, aby se EDM660 zapsal do zákoníku. Vláda nereagovala (k červnu 2016).[47][48]

Spojené státy americké[editovat | editovat zdroj]

Dne 10. června 2016 obvodní soud v Oregonu rozhodl, že občan Jamie Shupe smí legálně změnit své pohlaví na nebinární. Transgender Law Center to označilo za „první rozhodnutí svého druhu v USA“.[49] V roce 2019 se Shupe přestal identifikovat jako nebinární, své předchozí změny genderové identity označil za projev psychické poruchy, pro-trans lékaře označil za šarlatány, ženskou a nebinární genderovou identitu, k nimž se předtím postupně hlásil, za falešné, a stal se ostrým kritikem celého transgender hnutí. Zároveň požádal o změnu genderu v osobních dokladech zpět na mužský, v souladu s jeho biologickým pohlavím.[50] V roce 2020 se Shupe vrátila zpět k transgender terapii a začala se znovu identifikovat jako transgender žena. Zveřejnila prohlášení, kde kritizuje a distancuje se od antigengerových skupin. Používá jméno Elisa Shupe.[51]

Transgender aktivistka Shupe slaví bytí první nebinární osobou ve Spojených státech s transgender vlajkou

Diskriminace[editovat | editovat zdroj]

Ve Spojených státech většina respondentů Dotazníku národní diskriminace transgender osob zvolilo "zde neuvedené pohlaví". Respondenti zastávající tuto volbu se o 33 % spíše zřeknou zdravotní péče kvůli strachu z diskriminace než ostatní respondenti (36 % v porovnání s 27 %). 90 % oznámilo zkušenosti s transfobií v práci a 43 % oznámilo, že se pokusili o sebevraždu.[52]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Genderqueer na anglické Wikipedii.

 1. North American Lexicon of Transgender Terms. Příprava vydání Raven Usher. San Francisco: [s.n.], 2006. ISBN 978-1-879194-62-5. OCLC 184841392 (anglicky) 
 2. BRILL, Stephanie A.; PEPPER, Rachel. The Transgender Child: A Handbook for Families and Professionals. San Francisco: Cleis Press, 2008-06-28. Dostupné online. ISBN 978-1-57344-318-0. OCLC 227570066 (anglicky) 
 3. WINTER, Claire Ruth. Understanding Transgender Diversity: A Sensible Explanation of Sexual and Gender Identities. [s.l.]: CreateSpace, 2010. ISBN 978-1-4563-1490-3. OCLC 703235508 (anglicky) 
 4. BEEMYN, Brett Genny. Genderqueer [online]. Chicago: glbtq, Inc., 2008 [cit. 2012-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-25. (anglicky) 
 5. Dahir, Mubarak (25 May 1999).
 6. GIRSHICK, Lori B. Transgender Voices: Beyond Women and Men. Hanover: University Press of New England, 2008. Dostupné online. ISBN 978-1-58465-645-6. OCLC 183162406 (anglicky) 
 7. Johanna Schorn. Taking the "Sex" out of Transsexual: Representations of Trans Identities in Popular Media [PDF]. Universität zu Köln [cit. 2014-10-23]. S. 1. „The term transgender is an umbrella term "and generally refers to any and all kinds of variation from gender norms and expectations" (Stryker 19). Most often, the term transgender is used for someone who feels that the sex assigned to them at birth does not reflect their own gender identity. They may identify as the gender ‘opposite’ to their assigned gender, or they may feel that their gender identity is fluid, or they may reject all gender categorizations and identify as agender or genderqueer.“. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-25. (anglicky) 
 8. Marc E. Vargo (30 November 2011).
 9. Kirstin Cronn-Mills. Transgender Lives: Complex Stories, Complex Voices. [s.l.]: Twenty-First Century Books, 2014. Dostupné online. ISBN 978-1-4677-4796-7. Kapitola IV. Trans*spectrum. Identities, s. 24. (anglicky) „Many different individuals fall under what experts call the trans* spectrum, or the trans* umbrella."I'm trans*" and "I'm transgender" are ways these individuals might refer to themselves. But there are distinctions among different trans* identities. […] Androgynous individuals may not identify with either side of the gender binary. Other individuals consider themselves agender, and they may feel they have no gender at all.“. 
 10. Human Rights Campaign Foundation and Gender Spectrum. Supporting and Caring for our Gender-Expansive Youth [PDF online]. [cit. 2016-01-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. a b CRONN-MILLS, Kirstin. Transgender Lives: Complex Stories, Complex Voices. Minneapolis: Twenty-First Century Books, 2015. Dostupné online. ISBN 0-7613-9022-7. S. 24. (anglicky) 
 12. MCGUIRE, Peter. Beyond the binary: what does it mean to be genderfluid?. The Irish Times. 2015-11-09. Dostupné online [cit. 2015-12-01]. (anglicky) 
 13. LGBTQ Needs Assessment [PDF online]. Duben 2013 [cit. 2014-10-18]. S. 52–53. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-24. (anglicky) 
 14. Gender alphabet [PDF]. Safe Homes [cit. 2014-10-18]. S. 1. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-15. (anglicky) 
 15. Vargo, Marc E. (2011).
 16. CRONN-MILLS, Kirstin. Transgender Lives: Complex Stories, Complex Voices. [s.l.]: Twenty-First Century Books, 2014-09-01. Dostupné online. ISBN 978-1-4677-4796-7. (anglicky) 
 17. Schorn, Johanna (22 February 2016).
 18. Transfeminist Perspectives In and Beyond Transgender and Gender Studies. [s.l.]: Temple University Press, 2012. ISBN 978-1-4399-0748-1. Kapitola Note on terms and concepts, s. 16–20, viz 18–19. (anglicky) 
 19. SOJWAL, Senti. What Does "Agender" Mean? 6 Things To Know About People With Non-Binary Identities. Bustle [online]. 2015-09-16 [cit. 2016-02-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. SPARKES, Matthew. Facebook sex changes: which one of 50 genders are you?. The Telegraph [online]. 2014-02-14 [cit. 2020-12-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. OkCupid expands gender and sexuality options. PBS NewsHour. 2014-11-17. Dostupné online [cit. 2014-11-18]. (anglicky) 
 22. Transgender (adj.) [online]. National Lesbian and Gay Journalists Association [cit. 2011-05-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-08. (anglicky) 
 23. a b Transgender Glossary of Terms [online]. Gay & Lesbian Alliance Against Defamation [cit. 2011-05-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. WHO – World Health Organization [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Walsh, Reuben (December 2010).
 26. STRYKER, Susan. Transgender History. Berkeley: Seal Press, 2008. Dostupné online. ISBN 978-1-58005-224-5. OCLC 183914566 (anglicky) 
 27. FEINBERG, Leslie. Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman. Boston: Beacon Press, 1996. Dostupné online. ISBN 978-0-8070-7940-9. OCLC 33014093 
 28. a b c d e f g h ZANGOVÁ, Clara. Čas na neutrální jazyk? Ptali se mě, jestli mám penis, říká nebinární žena. CNN Prima NEWS [online]. FTV Prima, 2020-08-29 [cit. 2021-02-02]. Dostupné online. 
 29. Ruth Pearce. Non-gendered titles see increased recognition [online]. 21 July 2011 [cit. 2012-08-29]. Dostupné v archivu. 
 30. a b c MATUŠTÍK*OVÁ, Katka. Jak psát česky o nebinárních lidech?. H7O [online]. 2020-09-17 [cit. 2021-02-02]. Dostupné online. 
 31. SUKDOL, Štěpán. Čeština bez rodů? „My ji potřebujeme,“ říká nebinární Ade. PRAGUE PRIDE [online]. [cit. 2021-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-01. 
 32. RAMBOUSKOVÁ, Bohdana. Je čas přidat do češtiny nové zájmeno? Nebinární lidi mrzí, že s nimi jejich mateřský jazyk nepočítá. www.lui.cz [online]. 2020-08-11 [cit. 2021-02-02]. Dostupné online. 
 33. a b BREGANTOVÁ, Lucie. Nebinarita v našem jazyce. H7O [online]. 2020-10-02 [cit. 2021-02-02]. Dostupné online. 
 34. Nebinární lidé a čeština. Newsroom ČT24 [online]. Česká televize, 2023-03-26 [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. 
 35. Newsroom ČT24. Na konci sloves písmeno „x“ místo ženského „y“ nebo mužského „i“ – pro ty, kteří se neidentifikují jako ani jedno. Tak vyřešil Refresher článek o nebinární seriálové hvězdě. I o tom jsme mluvili i s lidskoprávní aktivistkou Georgií Hejdukovou. Více v novém Newsroomu.. Twitter [online]. 2023-03-26 [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. 
 36. PATOČKOVÁ, Tereza. Nebinární Bella Ramsey o roli Ellie v The Last of Us: Na hate komentářích jsem mělx závislost. Refresher.cz [online]. 2023-03-16 [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. 
 37. a b DOBEŠOVÁ, Mirka. Vysvětleno: Nebinární lidé a čeština. Aneb měli bychom namísto „Martin přišel“ nově psát „Martin přišelx?“. Lui.cz [online]. 2023-10-02 [cit. 2023-10-03]. Dostupné online. 
 38. Internetová jazyková příručka: Lomítko. prirucka.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2022-11-17]. Dostupné online. 
 39. VÍT KOLEK. Wiener Slawistischer Almanach Band 84. Redakce Dennis Scheller-Boltz, Tilmann Reuther (eds.). Berlin: Peter Lang, 2019. ISBN 978-3-631-84406-9. Kapitola Options for Labelling Non-heteronormative People: a German-Czech Comparison, s. 303–314. (anglicky) 
 40. PAVLICA, Karel. Není hvězdička jako lomítko aneb Pár slov o genderově senzitivní komunikaci. praguepride.cz [online]. [cit. 2022-11-17]. Dostupné online. 
 41. One Who Fights For an Other [online]. [cit. 2016-04-29]. Dostupné online. 
 42. Australian passports to have third gender option [online]. [cit. 2016-04-29]. Dostupné online. 
 43. Submission Re Commonwealth Attorney-General’s Department Review of the Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender [online]. [cit. 2016-04-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-29. 
 44. PATON, Callum. Mr, Mrs, Miss... and Mx: Transgender people will be able to use new title on official documents [online]. 3 May 2015 [cit. 2016-05-02]. Dostupné online. 
 45. HESA parameters for SEXID [online]. Higher Education Statistics Agency. Dostupné online. 
 46. Legal Recognition For People Who Do Not Associate With A Particular Gender [online]. UK Parliament. Dostupné online. 
 47. Jo McKillop. Consider taking EDM660 forward into law [online]. UK Government and Parliament [cit. 2016-06-23]. 
 48. Community Post: UK Govt Asked To Recognise Non-Binary Gender [online]. Dostupné online. 
 49. O'HARA, Mary Emily. 'Nonbinary' is now a legal gender, Oregon court rules [online]. June 10, 2016 [cit. 2016-06-10]. Dostupné online. 
 50. SHUPE, Jamie. I Was America’s First ‘Nonbinary’ Person. It Was All a Sham.. The Daily Signal [online]. 2019-03-10 [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
 51. SHUPE, Author Elisa. Elisa Shupe: Setting The Record Straight. [online]. 2022-03-03 [cit. 2022-12-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. A Gender Not Listed Here: Genderqueers, Gender Rebels, and OtherWise in the National Transgender Discrimination Survey [PDF]. [cit. 2016-07-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-25. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]