Nahum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nahum (hebrejsky נַחוּם‎, Nachum), též Nahum Elkóšský, byl jedním z menších proroků, jehož proroctví je zaznamenáno v bibli.

prorok Nahum - ruská ikona z první čtvrtiny 18. století

Jeho kniha je v chronologickém pořadí řazena mezi knihu Micheáš a knihu Abakuk. Obsahem proroctví je zánik Asyrské říše a jeho hlavního města Ninive.[1]

O jeho osobě je známo málo. Jeho jméno znamená „utěšitel“ a pocházel z města Elkóš (Nah 1,1). Podle některých vědců je město totožné s městem Elkoš v Asýrii či Capernaum v Galileji.[2] Jedno z vysvětlení uvádí, že jeho spis byl sepsán okolo roku 615 před n.l., těsně před pádem Asýrie, zatímco jiné uvádí, že byl napsán až po jejím pádu v roce 612 před n.l.[3][4]

Historická souvislost[editovat | editovat zdroj]

Archeologické výkopy odkryly krásu Ninive z dob panování Sinacheriba (704 -681před n.l.), Asarhaddona (680 -669 před n.l.) a Aššurbanipala (668 -627 před n.l.). Masivní hradby měly po obvodu osm mil.[5] Město mělo vodní akvadukt, paláce a knihovnu s 20,000 hliněnými tabulkami, včetně popisů stvoření a potopy světa.[6][7] Babylonská kronika uvádí příběh o konci Ninive. Vládce Nabopolasar z Babylónu spojil své síly s médským králem Kyaxaresem a tři měsíce město obléhali.[8] Asýrie přežila ještě několik let po pádu této pevnosti, ale útoky egyptského faraona 26. dynastie Neko II. vedly k selhání snahy o oživení, přes pomoc judského krále Jóšiáše (poražen roku 609 před n.l.)[9]

Aktuální stav[editovat | editovat zdroj]

Hrobka Nahuma je pravděpodobně uvnitř synagogy v Elkóši, ačkoli existují i další místa mimo Irák, která uvádí, že Nahum pochází od nich. Elkóš byl opuštěn při vyhnání židovského obyvatelstva v roce 1948 a synagoga je ve špatném statickém stavu, že to ohrožuje samu hrobku zničením. Hrobka byla naposledy opravena v roce 1796. Po vyhnání židů byly klíče k hrobce svěřeny Chaldejci jménem Sami Jajouhana. Ačkoli jen málo Židů navštíví historické místo, Jajouhana drží slib, který dal svým židovským přátelům a stále dohlíží na hrobku.[10] V současné době tým stavebních inženýrů z USA a Velké Británie, vedený Huw Thomasem, hledá způsob záchrany budovy i hrobky.[11] Peníze na renovaci získali v roce 2008.

Liturgické oslavy[editovat | editovat zdroj]

Prorok Nahum je uctívaný jak světec východním křesťanstvím. Podle pravoslavného kalendáře má svátek 1. prosince (14. prosince dle gregoriánského kalendáře). Je připomínán s dalšími menšími proroky v kalendáři arménské církve dne 31. července.

Povaha Boha dle Nahuma[editovat | editovat zdroj]

Bůh je přítomný jak Bůh trestající zlo a ochraňující ty, kteří v něho doufají:

  • Kniha Nahum 1, 3 - Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá.
  • Kniha Nahum 1, 7 - Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nahum na anglické Wikipedii.